Aktualności Przemyśl

    W roku szkolnym 2013/2014 ewaluacji został poddany obszar wspomagania bibliotek szkolnych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Przemyślu. Badania zostały przeprowadzone w PBW i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku w kwietniu 2014 r. Pytaniem kluczowym w badaniu było pytanie o to, w jaki sposób oferta biblioteki pedagogicznej jest adekwatna do potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

 

„Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"
Comenius Regio - nr 2012-1-PL1-COM13-285631

 

    13 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się konferencja podsumowująca polsko-austriacki projekt READWAY - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych". Patronat nad nią objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla, zaś organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta w Przemyślu - koordynator projektu.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

„Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"

Comenius Regio - nr 2012-1-PL1-COM13-285631

 

Podsumowanie polsko-austriackiego projektu
READWAY - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"
READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych"

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

W dniach 12 – 16 maja 2014 roku odbyła się III wizyta partnerska w Austrii przedstawicieli instytucji polskich uczestniczących w projekcie "Readway - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych".

Czytaj więcej...

iBuk_mPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zaprasza do bezpłatnego korzystania z bazy e-booków dostępnej na platformie libra.Ibuk.pl. 16 maja br. do konsorcjum Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych dołączyły biblioteki pedagogiczne z woj. małopolskiego (PBW Kraków, BP Tarnów, PBW Nowy Sącz). Tym samym zestaw dostępnych publikacji zwiększył się o ponad 270 tytułów; zmieniła się również nazwa konsorcjum, które przyjęło nazwę Galicyjskie Biblioteki Pedagogiczne.

Czytaj więcej...

    30 kwietnia 2014 roku w PBW w Przemyślu odbyło się XV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

    Głównym punktem spotkania było szkolenie nt.: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizacja i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia", które poprowadziła p. Krystyna Pałka – konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza na XV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

    Głównym punktem spotkania będzie szkolenie nt.: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizacja i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia" /prow. p. Krystyna Pałka - pracownik Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu/.

Czytaj więcej...

    14 lutego b.r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie profilaktyczne poświęcone tematyce zachowań agresywnych młodzieży oraz zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Przedsięwzięcie było zgodne z kierunkiem rozwoju polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/14. Dokument zatwierdzony przez MEN 3 lipca 2013 roku zwraca m.in. uwagę na konieczność podejmowania działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

    W dniach 05.02.2014 i 12.02.2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyły się warsztaty „Jak uczniowie i nauczyciele mogą pracować z filmem – wykorzystanie filmowych adaptacji dzieł literatury ojczystej i światowej jako sposób na zainteresowanie widza dziełem literackim".

Czytaj więcej...

Rok 2014 ogłoszony został:

Rokiem Jana Karskiego (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem Oskara Kolberga (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem św. Jana z Dukli (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego (uchwała Senatu RP z dnia 12 XII 2013 r.)

Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego (uchwała Senatu RP z dnia 18 XII 2013 r.)

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

 

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty „Jak uczniowie i nauczyciele mogą pracować z filmem – wykorzystanie filmowych adaptacji dzieł literatury ojczystej i światowej jako sposób na zainteresowanie widza dziełem literackim".

Czytaj więcej...

    18 grudnia 2013 r. odbyło się XIV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu. Ze względu na specyfikę tematu Forum nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych spotkali się w sali komputerowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz bibliotekami pedagogicznymi w Krośnie, Rzeszowie, Tarnobrzegu i filiami zapewnia dostęp do platformy ibuk.pl, dzięki której można korzystać z wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (371 tytułów).

Czytaj więcej...

Prelekcja w PBW w Przemyślu

„(...) być wiernym Ojczyźnie - Rzeczypospolitej Polskiej,

stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli

walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego".

[fragment tekstu przysięgi Żołnierzy Wyklętych]


    11 grudnia 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się prelekcja o Żołnierzach Wyklętych.

Czytaj więcej...

wykleci

    W marcu 2013 roku Fundacja Niepodległości poświęciła bieżący rok Żołnierzom Wyklętym. W związku z tym różne osoby, organizacje i instytucje oświatowe podejmują liczne przedsięwzięcia mające na celu przypomnienie dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i promocję bohaterów zapomnianych, czy wręcz wyklętych przez powojenne, komunistyczne władze Polski.

Czytaj więcej...

    23 października 2013 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima, ogłoszony z okazji 60 - tej rocznicy śmierci poety oraz 100-lecia jego debiutu poetyckiego.

Czytaj więcej...

logo1 readway_m

    W dniach 06.10-11.10. 2013 r. odbyła się II wizyta partnerska w Austrii przedstawicieli instytucji polskich uczestniczących w projekcie "Readway - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych".

Czytaj więcej...

    16 października 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się autorskie spotkanie improwizowane ze Zdzisławą Górską – poetką podkarpacką, autorką licznych artykułów, felietonów, esejów i reportaży z podróży. Impreza połączona była z promocją Jej najnowszego tomiku wierszy pt.: „Wyprzedaż złudzeń", który wydany został jako Nagroda Główna w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Dać świadectwo".

Czytaj więcej...

Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności"

dla uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych na projekt edukacyjny,

plakat, esej, scenariusz lekcji

z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu