Aktualności Przemyśl

    03 grudnia 2014 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się konferencja dla bibliotekarzy, dyrektorów oraz całego lokalnego środowiska oświatowego, która była próbą przełamania, panującego w społeczeństwie, stereotypu wizerunku bibliotekarza i jego zawodu.

Czytaj więcej...

    Kończy się 2014 rok, który obfitował w wiele ważnych rocznic historycznych, jak choćby 100. rocznica wybuchu I wojny światowej, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego czy 25. rocznica obalenia komunizmu w Polsce. Uczestnicząc w rocznicowych uroczystościach, składając wieńce pod pomnikami, pamiątkowymi tablicami wspominaliśmy dni chwały i klęski, oddawaliśmy cześć bohaterom, ale też zwyczajnie ludziom – ofiarom wojen, którzy oddali swoje życie byśmy mogli żyć w wolnym kraju.

Czytaj więcej...

„(…) żeby zniszczyć stereotyp, który się przyswoiło,
do którego się przyzwyczaiło, trzeba mieć nie byle jaką odwagę,
trzeba w sobie samym wywołać rewolucję”
[Józef Hen]

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu zaprasza na konferencję dla nauczycieli – bibliotekarzy, dyrektorów oraz całego lokalnego środowiska oświatowego, która będzie próbą przełamania, panującego w społeczeństwie, stereotypu wizerunku bibliotekarza i jego zawodu.

Czytaj więcej...

"Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią,
myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu
kim jesteśmy i kim możemy się stać..." [Ursula Kroeber Le Guin]

    13 listopada 2014 r.w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się XVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Tym razem, ze względu na specyfikę tematu, na spotkaniu obecni byli nie tylko bibliotekarze bibliotek szkolnych, ale również dyrektorzy szkół, innych placówek oświatowych i kulturalnych oraz poloniści.

Czytaj więcej...

logo larix     mkidn

    Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix" im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu zachęca dyrektorów szkół oraz nauczycieli bibliotekarzy do zapoznania się z prezentacja na temat pozyskiwania bezpłatnego podręcznika, która dostępna jest poniżej.

Czytaj więcej...

Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne

pbwk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie,
pbwp Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu,
pbwr Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie,
bpt Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

 

zapraszają

nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół

do udziału w wojewódzkiej konferencji:

„Książka w szkolnej edukacji"

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa

partonat

Czytaj więcej...

    Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie opublikowano wymagania konkursowe w roku szkolnym 2014/2015. W zakładce Organizowanie i prowadzenie wspomagania, w dziale Szkoły i placówki oświatowe – Materiały pomocnicze, zamieszczamy dostępną w naszej bibliotece literaturę pomocniczą.

    W roku szkolnym 2013/2014 ewaluacji został poddany obszar wspomagania bibliotek szkolnych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Przemyślu. Badania zostały przeprowadzone w PBW i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku w kwietniu 2014 r. Pytaniem kluczowym w badaniu było pytanie o to, w jaki sposób oferta biblioteki pedagogicznej jest adekwatna do potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

 

„Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"
Comenius Regio - nr 2012-1-PL1-COM13-285631

 

    13 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się konferencja podsumowująca polsko-austriacki projekt READWAY - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych". Patronat nad nią objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla, zaś organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta w Przemyślu - koordynator projektu.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

„Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"

Comenius Regio - nr 2012-1-PL1-COM13-285631

 

Podsumowanie polsko-austriackiego projektu
READWAY - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"
READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych"

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

W dniach 12 – 16 maja 2014 roku odbyła się III wizyta partnerska w Austrii przedstawicieli instytucji polskich uczestniczących w projekcie "Readway - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych".

Czytaj więcej...

iBuk_mPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zaprasza do bezpłatnego korzystania z bazy e-booków dostępnej na platformie libra.Ibuk.pl. 16 maja br. do konsorcjum Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych dołączyły biblioteki pedagogiczne z woj. małopolskiego (PBW Kraków, BP Tarnów, PBW Nowy Sącz). Tym samym zestaw dostępnych publikacji zwiększył się o ponad 270 tytułów; zmieniła się również nazwa konsorcjum, które przyjęło nazwę Galicyjskie Biblioteki Pedagogiczne.

Czytaj więcej...

    30 kwietnia 2014 roku w PBW w Przemyślu odbyło się XV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

    Głównym punktem spotkania było szkolenie nt.: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizacja i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia", które poprowadziła p. Krystyna Pałka – konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza na XV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

    Głównym punktem spotkania będzie szkolenie nt.: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizacja i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia" /prow. p. Krystyna Pałka - pracownik Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu/.

Czytaj więcej...

    14 lutego b.r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie profilaktyczne poświęcone tematyce zachowań agresywnych młodzieży oraz zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Przedsięwzięcie było zgodne z kierunkiem rozwoju polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/14. Dokument zatwierdzony przez MEN 3 lipca 2013 roku zwraca m.in. uwagę na konieczność podejmowania działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

    W dniach 05.02.2014 i 12.02.2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyły się warsztaty „Jak uczniowie i nauczyciele mogą pracować z filmem – wykorzystanie filmowych adaptacji dzieł literatury ojczystej i światowej jako sposób na zainteresowanie widza dziełem literackim".

Czytaj więcej...

Rok 2014 ogłoszony został:

Rokiem Jana Karskiego (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem Oskara Kolberga (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem św. Jana z Dukli (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego (uchwała Senatu RP z dnia 12 XII 2013 r.)

Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego (uchwała Senatu RP z dnia 18 XII 2013 r.)

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

 

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty „Jak uczniowie i nauczyciele mogą pracować z filmem – wykorzystanie filmowych adaptacji dzieł literatury ojczystej i światowej jako sposób na zainteresowanie widza dziełem literackim".

Czytaj więcej...

    18 grudnia 2013 r. odbyło się XIV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu. Ze względu na specyfikę tematu Forum nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych spotkali się w sali komputerowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu