Aktualności Przemyśl

    W listopadzie br. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odwiedziło ok. 220 małych czytelników z przemyskich przedszkoli (Przedszkole Nr 20, Przedszkole Nr 4, Przedszkole „Mały Nazaret”, 3 grupy z Przedszkola Nr 3) oraz okolicznych szkół podstawowych ( klasy I i III z Zespołu Szkół w Krównikach oraz klasy 0-III z SP w Nizinach).

Czytaj więcej...

mozg

„Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela.”
Manfred Spitzer

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

serdecznie zaprasza

nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego,

bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli miasta Przemyśla

na XXI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy

poświęcone neurodydaktyce - nauczaniu przyjaznemu mózgowi,

które odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 11.00

w siedzibie biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12).

Halina Ukarma - Dyrektor PBW w Przemyślu

wraz z Pracownikami

 

"Pamięć jest najcenniejszym wyrazem hołdu dla ofiar. Nie sposób jednak zachować pamięć o ofiarach, gdy brak jest wiedzy o wydarzeniach, gdy brak jest możliwości właściwej oceny tego, co się stało. Bez wiedzy wszystkie pomniki, nawet najokazalsze, są tylko martwymi dziełami sztuki. Zbrodnia Wołyńska – to w powszechnej świadomości historycznej wciąż biała plama..." [Dr Andrzej Zawistowski Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN w „Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy...”. Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć. Materiały edukacyjne”, Warszawa 2013]

Czytaj więcej...

„Bez porządnej biblioteki w porządnej nowoczesnej szkole uczyć się nie da.
Biblioteka szkolna nie osiągnie swych celów bez pomocy
biblioteki pedagogicznej – bazy doskonalenia
oraz kształcenia nauczycieli i nauczycieli –bibliotekarzy.”
[Jadwiga Andrzejewska]

    Od niespełna 11 lat średnio dwa razy w roku biblioteka, w ramach Forum, organizuje spotkania bibliotekarzy szkolnych. Integruje tym samym środowisko bibliotekarskie wokół idei doskonalenia zawodowego, podnoszenia efektywności pracy oraz wspierania pracy zawodowej nastawionej na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i aktualizację wiedzy.

Czytaj więcej...

    Od niespełna 11 lat średnio dwa razy w roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu organizuje spotkania bibliotekarzy szkolnych w ramach Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Integruje tym samym środowisko bibliotekarskie wokół idei doskonalenia zawodowego, podnoszenia efektywności pracy oraz wspierania pracy zawodowej nastawionej na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i aktualizację wiedzy.

Czytaj więcej...

 logo   Od 1 lipca b.r. (przez 8 miesięcy) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu udostępnia, dla swoich czytelników, pakiet bezpłatnych kursów e-learningowych firmy Funmedia - eksperta w dziedzinie nowoczesnych multimediów edukacyjnych.

Czytaj więcej...

W związku z planowaną realizacją projektu "Podkarpackie e–biblioteki pedagogiczne" prosimy o wypełnienie do 3 lipca br. krótkiej ankiety, dzięki której będziemy mogli lepiej poznać Wasze potrzeby oraz ocenić przydatność planowanych do wdrożenia nowych e-usług.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10-15 minut. Ankieta jest anonimowa i nie są przetwarzane żadne dane osobowe.

Link do ankiety: Ankieta potrzeb czytelników 

    06 czerwca 2016 r. wPedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się XIX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Tym razem Forum poświęcone było tematyce prawa autorskiego w działalności bibliotek i szkół ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów z 2015 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla.

Czytaj więcej...

„(…)To nie poezja jest niemożliwa,
lecz niemożliwe jest życie bez poezji”.
[Jerzy Kwiatkowski]

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu podejmuje wszelkie formy wspierania szkół i placówek oświatowych. Szczególnie często realizuje działania związane z rozwijaniem kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, co zgodne jest z kierunkami realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej...

    Mówiono o nich „elita polskiej dywersji”, „komandosi II wojny światowej”, „cichociemni”. Należeli do szerszego grona „żołnierzy niezłomnych”, którzy mimo swojego bohaterstwa i bezgranicznego poświęcenia dla ojczyzny byli przez powojenny, komunistyczny reżim wyklęci, prześladowani, a w najlepszym wypadku zapomniani. Lecz chociaż wymazano ich z kart historii, opowieść o nich żyła przekazywana szeptem z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Ponieważ jednak nic nie trwa wiecznie, po okresie represji przyszedł okres rehabilitacji i przywracania „wyklętych” oraz „cichociemnych” narodowej pamięci. Przyszedł czas gdy ci, którzy znają prawdę mogą bezpiecznie mówić, a ci którzy jej nie znają powinni uważnie słuchać...

Czytaj więcej...

„(…)To nie poezja jest niemożliwa,
lecz niemożliwe jest życie bez poezji”.
[Jerzy Kwiatkowski]

    Propagując poezję twórców regionalnych oraz upowszechniając dziedzictwo kulturowe Podkarpacia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu organizuje spotkanie autorskie z literatami naszego regionu: Mieczysławem Arkadiuszem Łypem, Adamem Decowskim, Barbarą Mazurkiewicz, s. Dawidą Ryll, Teresą Paryną, Ryszardem Hop oraz Wiesławem Hop.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ponownie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w prelekcji poświęconej Cichociemnym, która odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie biblioteki (ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10-12).

    W ramach omawianego spotkania referat wygłosi Katarzyna Kyc – inspektor Referatu Edukacji Historycznej IPN w Rzeszowie. Wykład uzupełni projekcja filmu "Elżbieta Zawacka – miałam szczęśliwe życie" w reż. Marka Widarskiego. Na zakończenie będzie można obejrzeć wystawę związaną z tematem spotkania.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy przy PBW w Przemyślu serdecznie zapraszają nauczycieli, uczniów wszystkich etapów nauczania oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji flash mob "Zaczytany Przemyśl". Pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Teresa Stankiewicz – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu.

Czytaj więcej...

„Wywalcz Polsce wolność lub zgiń”

[Cichociemni]

    Mówiono o nich „elita polskiej dywersji”, „komandosi II wojny światowej”, „cichociemni”. Należeli do szerszego grona „żołnierzy niezłomnych”, którzy mimo swojego bohaterstwa i bezgranicznego poświęcenia dla ojczyzny byli przez powojenny, komunistyczny reżim wyklęci, prześladowani, a w najlepszym wypadku zapomniani. Lecz chociaż wymazano ich z kart historii, opowieść o nich żyła przekazywana szeptem z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Ponieważ jednak nic nie trwa wiecznie, po okresie represji przyszedł okres rehabilitacji i przywracania „wyklętych” oraz „cichociemnych” narodowej pamięci. Przyszedł czas gdy ci, którzy znają prawdę mogą bezpiecznie mówić, a ci którzy jej nie znają powinni uważnie słuchać...

Czytaj więcej...

Rusza rekrutacja do Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Centra prowadzą kształcenie, w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych dla młodzieży (w formie stacjonarnej), dorosłych (w formie zaocznej i stacjonarnej) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych. Centra zlokalizowane są w Łańcucie, Sanoku, Stalowej Woli, Jaśle,Mielcu, Przemyślu oraz w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

„Czytam Sienkiewicza (…) Potężny geniusz! I nigdy chyba nie było
tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer drugiej kategorii,
to Dumas Ojciec pierwszej klasy”.
Witold Gombrowicz, DZIENNIK 1953-1958]]

    30 marca 2016 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się konferencja naukowa poświęcona hetmanowi dusz polskich - Henrykowi Sienkiewiczowi.

Czytaj więcej...

konferencja HS BT

Z A P R O S Z E N I E

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

serdecznie zaprasza

nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, studentów, uczniów szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz wszystkich miłośników literatury

na konferencję zorganizowaną z okazji
170. rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza,
która odbędzie się 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 11.00
w siedzibie biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12).

Halina Ukarma - Dyrektor PBW w Przemyślu
wraz z Pracownikami

 

plakat m    W 2016 roku przypada dziesiąta rocznica śmierci księdza Jana Twardowskiego (1915 – 2006) – najpopularniejszego polskiego poety religijnego, którego fenomen wykracza poza literaturę - jego utwory bowiem traktowane są jako przesłanie duszpasterskie oraz poradniki dobrego życia.

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, chcąc uczcić Jego pamięć, ogłasza konkurs recytatorski pod nazwą:

W ŚWIECIE POEZJI KSIĘDZA OD MALWY, BIEDRONKI I BOŻYCH NIEZAPOMINAJEK".

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu