Aktualności Przemyśl

    06 czerwca 2016 r. wPedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się XIX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Tym razem Forum poświęcone było tematyce prawa autorskiego w działalności bibliotek i szkół ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów z 2015 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla.

Czytaj więcej...

„(…)To nie poezja jest niemożliwa,
lecz niemożliwe jest życie bez poezji”.
[Jerzy Kwiatkowski]

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu podejmuje wszelkie formy wspierania szkół i placówek oświatowych. Szczególnie często realizuje działania związane z rozwijaniem kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, co zgodne jest z kierunkami realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej...

    Mówiono o nich „elita polskiej dywersji”, „komandosi II wojny światowej”, „cichociemni”. Należeli do szerszego grona „żołnierzy niezłomnych”, którzy mimo swojego bohaterstwa i bezgranicznego poświęcenia dla ojczyzny byli przez powojenny, komunistyczny reżim wyklęci, prześladowani, a w najlepszym wypadku zapomniani. Lecz chociaż wymazano ich z kart historii, opowieść o nich żyła przekazywana szeptem z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Ponieważ jednak nic nie trwa wiecznie, po okresie represji przyszedł okres rehabilitacji i przywracania „wyklętych” oraz „cichociemnych” narodowej pamięci. Przyszedł czas gdy ci, którzy znają prawdę mogą bezpiecznie mówić, a ci którzy jej nie znają powinni uważnie słuchać...

Czytaj więcej...

„(…)To nie poezja jest niemożliwa,
lecz niemożliwe jest życie bez poezji”.
[Jerzy Kwiatkowski]

    Propagując poezję twórców regionalnych oraz upowszechniając dziedzictwo kulturowe Podkarpacia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu organizuje spotkanie autorskie z literatami naszego regionu: Mieczysławem Arkadiuszem Łypem, Adamem Decowskim, Barbarą Mazurkiewicz, s. Dawidą Ryll, Teresą Paryną, Ryszardem Hop oraz Wiesławem Hop.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ponownie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w prelekcji poświęconej Cichociemnym, która odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie biblioteki (ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10-12).

    W ramach omawianego spotkania referat wygłosi Katarzyna Kyc – inspektor Referatu Edukacji Historycznej IPN w Rzeszowie. Wykład uzupełni projekcja filmu "Elżbieta Zawacka – miałam szczęśliwe życie" w reż. Marka Widarskiego. Na zakończenie będzie można obejrzeć wystawę związaną z tematem spotkania.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy przy PBW w Przemyślu serdecznie zapraszają nauczycieli, uczniów wszystkich etapów nauczania oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji flash mob "Zaczytany Przemyśl". Pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Teresa Stankiewicz – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu.

Czytaj więcej...

„Wywalcz Polsce wolność lub zgiń”

[Cichociemni]

    Mówiono o nich „elita polskiej dywersji”, „komandosi II wojny światowej”, „cichociemni”. Należeli do szerszego grona „żołnierzy niezłomnych”, którzy mimo swojego bohaterstwa i bezgranicznego poświęcenia dla ojczyzny byli przez powojenny, komunistyczny reżim wyklęci, prześladowani, a w najlepszym wypadku zapomniani. Lecz chociaż wymazano ich z kart historii, opowieść o nich żyła przekazywana szeptem z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Ponieważ jednak nic nie trwa wiecznie, po okresie represji przyszedł okres rehabilitacji i przywracania „wyklętych” oraz „cichociemnych” narodowej pamięci. Przyszedł czas gdy ci, którzy znają prawdę mogą bezpiecznie mówić, a ci którzy jej nie znają powinni uważnie słuchać...

Czytaj więcej...

Rusza rekrutacja do Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Centra prowadzą kształcenie, w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych dla młodzieży (w formie stacjonarnej), dorosłych (w formie zaocznej i stacjonarnej) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych. Centra zlokalizowane są w Łańcucie, Sanoku, Stalowej Woli, Jaśle,Mielcu, Przemyślu oraz w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

„Czytam Sienkiewicza (…) Potężny geniusz! I nigdy chyba nie było
tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer drugiej kategorii,
to Dumas Ojciec pierwszej klasy”.
Witold Gombrowicz, DZIENNIK 1953-1958]]

    30 marca 2016 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się konferencja naukowa poświęcona hetmanowi dusz polskich - Henrykowi Sienkiewiczowi.

Czytaj więcej...

konferencja HS BT

Z A P R O S Z E N I E

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

serdecznie zaprasza

nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, studentów, uczniów szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz wszystkich miłośników literatury

na konferencję zorganizowaną z okazji
170. rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza,
która odbędzie się 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 11.00
w siedzibie biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12).

Halina Ukarma - Dyrektor PBW w Przemyślu
wraz z Pracownikami

 

plakat m    W 2016 roku przypada dziesiąta rocznica śmierci księdza Jana Twardowskiego (1915 – 2006) – najpopularniejszego polskiego poety religijnego, którego fenomen wykracza poza literaturę - jego utwory bowiem traktowane są jako przesłanie duszpasterskie oraz poradniki dobrego życia.

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, chcąc uczcić Jego pamięć, ogłasza konkurs recytatorski pod nazwą:

W ŚWIECIE POEZJI KSIĘDZA OD MALWY, BIEDRONKI I BOŻYCH NIEZAPOMINAJEK".

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

zapraszamy do korzystania z nowej oferty e-czytelni IBUK LIBRA.

 

Informujemy, że od 15 grudnia 2015 r. otrzymaliście Państwo dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (1059 tytułów).

Czytaj więcej...

Mówić o Mickiewiczu to znaczy mówić o pięknie, słuszności i prawdzie.
To znaczy mówić o sprawiedliwości, której był żołnierzem,
o obowiązku, którego był bohaterem, o wolności, której był apostołem

i o oswobodzeniu, którego jest zwiastunem.
[Wiktor Hugo]

     02 grudnia 2015 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się konferencja dla nauczycieli, bibliotekarzy, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, upamiętniająca 160. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza (zm. 26 listopada 1855 roku).

Czytaj więcej...

„Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”

Informujemy i zachęcamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!” ogłoszonym przez ORE w Warszawie. Jest to konkurs „na najciekawszy pomysł zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem e-podręczników zamieszczonych na platformie www.epodreczniki.pl”.

Czytaj więcej...

„Książka uczy cię zastanowić się nad życiem i jego
sprawami, prowadzi cię jakby za rękę przez wądole
i mielizny żebyś nie błądził. Ścieżki twoje prostuje,
a przede wszystkim uczy cię radości życia.”
[Gustaw Flaubert]

    26 i 27 listopada 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyły się warsztaty I stopnia z biblioterapii pt.: Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji, w których uczestniczyli bibliotekarze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz bibliotek publicznych i pedagogicznych.

Czytaj więcej...

    Konkurs EDUinspiracje 2015 to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. W roku 2015 był realizowany pod hasłem „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”. Jego celem było wyłonienie najbardziej wartościowych projektów unijnych, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi.

Czytaj więcej...

"Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią,
myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu
kim jesteśmy i kim możemy się stać..." [Ursula Kroeber Le Guin]

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz bibliotek publicznych i pedagogicznych na warsztaty I stopnia z biblioterapii pt.: Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu