Aktualności Przeworsk

    30 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie odbyły się zajęcia pt. „Moje ulubione zwierzątko”. Przeprowadziła je Pani Gertruda Kmiecik nauczycielka – bibliotekarka Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku. W warsztacie wzięły udział uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczący się w klasach integracyjnych.

Czytaj więcej...

    28 kwietnia 2017 r. w Pedagogiczne Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta i powiatu przeworskiego, którego tematem była Gra miejska jako forma pracy z uczniami w lokalnej przestrzeni.Do udziału w spotkaniu oprócz nauczycieli bibliotekarzy zaproszeni zostali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic oraz poloniści i historycy.

Czytaj więcej...

„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze.
Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik
za wiarę świętą jako Polak za Polskę…”
Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowała w dniu 30 marca 2017 r. wykład „Pułkownik Łukasz Ciepliński – żołnierz niezłomny”, który wygłosił pan Zenon Fajger – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

    21 marca w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny w Zespole Szkół w Studzianie odbyły się zajęcia z biblioterapii przeprowadzone przez Gertrudę Kmiecik - nauczyciela bibliotekarza z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku. Warsztaty pt. „Akceptuję siebie i innych” zostały przeprowadzone z młodzieżą klasy III gimnazjum.

Czytaj więcej...

    W obecnym czasie w polskiej szkole wprowadzana jest kolejna reforma szkolnictwa. 14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Zmiany wynikające z tych ustaw to wprowadzany od roku szkolnego 2017/2018 nowy system edukacji. Temat „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli” przedstawił i omówił na konferencji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku przedstawiciel Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego na region Podkarpacia dniu 8 marca 2017 roku.

Czytaj więcej...

    Nauczyciele bibliotekarze szkolni spotkali się po raz kolejny w sieci współpracy i samokształcenia 24 lutego 2017 r. Tematem spotkania były „Gry w bibliotece szkolnej jako ciekawy pomysł na rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów - dobre praktyki, ciekawe pomysły z wykorzystaniem gier Dixit i Taboo”.

Czytaj więcej...

    16 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne przeprowadzone przez Gertrudę Kmiecik nauczycielkę - bibliotekarkę z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku. Zajęcia po tytułem „Talenty są pośród nas” skierowane były do uczniów z dysfunkcjami. Łańcucka szkoła prowadzi oddziały integracyjne, które integrują w klasach uczniów zdrowych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczą ich akceptacji odmienności i wrażliwości na drugiego człowieka.

Czytaj więcej...

Tradycją w Pedagogicznej Bibliotece w Przeworsku stały się spotkania poświęcone kulturze ludowej regionu Przeworska i okolic. Składową część kultury lokalnej stanowią pieśni, tańce, obrzędy i zwyczaje powoli odchodzące w niepamięć. Są one jednak dokumentowane przez grupę pasjonatów tradycji i dzięki temu mają szansę przetrwać dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...

    Miniony rok w bibliotekach całego kraju upłynął pod znakiem polskiej powieści historycznej w wydaniu ulubionego powieściopisarza wielu pokoleń Polaków - Henryka Sienkiewicza. Także w przeworskiej filii Biblioteki Pedagogicznej spotkali się miłośnicy twórczości znamienitego Polaka i pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla, aby uroczyście zamknąć obchody Roku Henryka Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

    12 listopada 2016 r. w przeworskiej bibliotece pedagogicznej odbyło się spotkanie pt. „Przeworskie śpiewy nabożne z tradycji żywej i ginącej” poświęcone dziedzictwu kulturowemu naszego miasta i regionu. Po raz kolejny już spotkali się wykonawcy, artyści, badacze i regionaliści - depozytariusze tradycyjnej kultury ludowej, aby rozmawiać o roli i znaczeniu naszego dziedzictwa, wartości kultury tradycyjnej dla „małych ojczyzn”, w których powstają pieśni tradycyjne, tańce, przyśpiewki, obrzędy i inne jej przejawy.

Czytaj więcej...

    15. czerwca 2016 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych działających w sieci współpracy i samokształcenia zorganizowanej przez bibliotekę pedagogiczną w Przeworsku. Tematem przewodnim naszej tegorocznej sieci było czytelnictwo dzieci i młodzieży szkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, inspirowanie i promowanie przez nauczycieli bibliotekarzy zainteresowania młodych czytelników książką.

Czytaj więcej...

    „Książki żyją tylko wtedy, kiedy są czytane” ta myśl przyświecała idei utworzenia regału bookcrossingowego. W Przeworsku pierwszy taki regał powstał w wypożyczalni Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku (ul. Jagiellońska 16). Jego otwarcie miało miejsce 16 czerwca 2016 r. w Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek.

Czytaj więcej...

    W piękną kwietniową sobotę, 2. kwietnia 2016 r., w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku, odbyła się promocja książki „Przeworsk – mała ojczyzna. Studia z dziejów miasta i regionu t.1”, pod redakcją naukową prezesa Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku dr hab. prof. UR Szczepana Kozaka.

Czytaj więcej...

    8 marca w Zespole Szkół w Rogóżnie odbyły się zajęcia z biblioterapii pt. „Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi?”. Prowadząca Pani Gertruda Kmiecik nauczyciel – bibliotekarz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filii w Przeworsku przybliżyła w klasie pierwszej emocje, które towarzyszą nam na co dzień.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu