Aktualności Przeworsk

„Takiego Piłsudskiego jak go przedstawiają - Ja nie znam”
/ Józef Piłsudski/

 

    10 maja 2018 r. w czytelni przeworskiej biblioteki pedagogicznej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Poświęconego Postaci Józefa Piłsudskiego, będącego wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Przeworsku i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Przeworska, zaś patronat medialny tygodnik Życie Podkarpackie.

Czytaj więcej...

    10 kwietnia 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku wraz z Burmistrzem Miasta Przeworska i Miejską Biblioteką Publiczną w Przeworsku zorganizowała spotkanie z Krzysztofem Piersą – autorem i zarazem bohaterem książki „Komputerowy ćpun”, który pokonał uzależnienie od gier i jako ekspert w tej dziedzinie stara się wpływać na zachowania współczesnych graczy. W spotkaniu uczestniczyło około 450 uczniów i nauczycieli z przeworskiego gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, bibliotekarze i członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przeworsku.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku informuje, iż w dniu 21. kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w czytelni biblioteki odbędzie się promocja publikacji regionalnej pt.”Kronika” Ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939-1944), w wyborze i opracowaniu Szczepana Kozaka.

Czytaj więcej...

    2 marca odbył się cykl lekcji z biblioterapii, które nawiązywały do emocji odczuwanych w różnych sytuacjach. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Studzianie i przeprowadziła je Gertruda Kmiecik nauczyciel-bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku.

Czytaj więcej...

„Jest mi smutno, że muszę umierać.
Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”
Danuta Siedzikówna „Inka”

    1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku zorganizowała w dniu 27 lutego 2018 r. uroczystą prelekcję na temat „Danuta Siedzikówna "Inka" (1928-1946)”, ​ którą wygłosił pan Zenon Fajger, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Prelekcję poprzedził i ubogacił montaż słowno-muzyczny „Ku czci Żołnierzy Wyklętych”, w wykonaniu uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie.

Czytaj więcej...

    W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele bibliotekarze kolejny już raz podjęli działania wspierające czytelnictwo dzieci i młodzieży i biblioteki szkolne. Aktywność swoją realizują podczas spotkań w bibliotece pedagogicznej w ramach prowadzonej Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu przeworskiego.

Czytaj więcej...

    30 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie odbyły się zajęcia pt. „Moje ulubione zwierzątko”. Przeprowadziła je Pani Gertruda Kmiecik nauczycielka – bibliotekarka Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku. W warsztacie wzięły udział uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczący się w klasach integracyjnych.

Czytaj więcej...

    28 kwietnia 2017 r. w Pedagogiczne Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta i powiatu przeworskiego, którego tematem była Gra miejska jako forma pracy z uczniami w lokalnej przestrzeni.Do udziału w spotkaniu oprócz nauczycieli bibliotekarzy zaproszeni zostali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic oraz poloniści i historycy.

Czytaj więcej...

„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze.
Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik
za wiarę świętą jako Polak za Polskę…”
Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowała w dniu 30 marca 2017 r. wykład „Pułkownik Łukasz Ciepliński – żołnierz niezłomny”, który wygłosił pan Zenon Fajger – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

    21 marca w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny w Zespole Szkół w Studzianie odbyły się zajęcia z biblioterapii przeprowadzone przez Gertrudę Kmiecik - nauczyciela bibliotekarza z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku. Warsztaty pt. „Akceptuję siebie i innych” zostały przeprowadzone z młodzieżą klasy III gimnazjum.

Czytaj więcej...

    W obecnym czasie w polskiej szkole wprowadzana jest kolejna reforma szkolnictwa. 14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Zmiany wynikające z tych ustaw to wprowadzany od roku szkolnego 2017/2018 nowy system edukacji. Temat „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli” przedstawił i omówił na konferencji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku przedstawiciel Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego na region Podkarpacia dniu 8 marca 2017 roku.

Czytaj więcej...

    Nauczyciele bibliotekarze szkolni spotkali się po raz kolejny w sieci współpracy i samokształcenia 24 lutego 2017 r. Tematem spotkania były „Gry w bibliotece szkolnej jako ciekawy pomysł na rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów - dobre praktyki, ciekawe pomysły z wykorzystaniem gier Dixit i Taboo”.

Czytaj więcej...

    16 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne przeprowadzone przez Gertrudę Kmiecik nauczycielkę - bibliotekarkę z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku. Zajęcia po tytułem „Talenty są pośród nas” skierowane były do uczniów z dysfunkcjami. Łańcucka szkoła prowadzi oddziały integracyjne, które integrują w klasach uczniów zdrowych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczą ich akceptacji odmienności i wrażliwości na drugiego człowieka.

Czytaj więcej...

Tradycją w Pedagogicznej Bibliotece w Przeworsku stały się spotkania poświęcone kulturze ludowej regionu Przeworska i okolic. Składową część kultury lokalnej stanowią pieśni, tańce, obrzędy i zwyczaje powoli odchodzące w niepamięć. Są one jednak dokumentowane przez grupę pasjonatów tradycji i dzięki temu mają szansę przetrwać dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...

    Miniony rok w bibliotekach całego kraju upłynął pod znakiem polskiej powieści historycznej w wydaniu ulubionego powieściopisarza wielu pokoleń Polaków - Henryka Sienkiewicza. Także w przeworskiej filii Biblioteki Pedagogicznej spotkali się miłośnicy twórczości znamienitego Polaka i pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla, aby uroczyście zamknąć obchody Roku Henryka Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

    12 listopada 2016 r. w przeworskiej bibliotece pedagogicznej odbyło się spotkanie pt. „Przeworskie śpiewy nabożne z tradycji żywej i ginącej” poświęcone dziedzictwu kulturowemu naszego miasta i regionu. Po raz kolejny już spotkali się wykonawcy, artyści, badacze i regionaliści - depozytariusze tradycyjnej kultury ludowej, aby rozmawiać o roli i znaczeniu naszego dziedzictwa, wartości kultury tradycyjnej dla „małych ojczyzn”, w których powstają pieśni tradycyjne, tańce, przyśpiewki, obrzędy i inne jej przejawy.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu