12 listopada 2016 r. w przeworskiej bibliotece pedagogicznej odbyło się spotkanie pt. „Przeworskie śpiewy nabożne z tradycji żywej i ginącej” poświęcone dziedzictwu kulturowemu naszego miasta i regionu. Po raz kolejny już spotkali się wykonawcy, artyści, badacze i regionaliści - depozytariusze tradycyjnej kultury ludowej, aby rozmawiać o roli i znaczeniu naszego dziedzictwa, wartości kultury tradycyjnej dla „małych ojczyzn”, w których powstają pieśni tradycyjne, tańce, przyśpiewki, obrzędy i inne jej przejawy.

Przewodnikiem po materialnych i niematerialnych śladach tego dziedzictwa była Pani Agnieszka Bernacka, od lat tropiąca w kulturze lokalnej to, co niezwykle cenne, bo tradycyjne, „nasze”, lokalne, a przy tym ulotne i przemijające wraz z ludźmi, którzy tworzyli tę kulturę przez pokolenia. Przeworskie śpiewy nabożne odtwarzane zarówno w pierwotnych jak i nowszych brzmieniach przez mieszkanki okolicznych miejscowości, młodych miłośników śpiewu tradycyjnego oraz wszystkich przybyłych gości były podłożem opowieści i refleksji snutej przez Bartosza Gałązkę i Agnieszkę Bernacką. Muzycy chętnie włączali do tej opowieści brzmienia skrzypiec i klarnetu, takty oberka, tworząc niezapomniany nastrój tego spotkania pokoleń. Uczestnicy opuścili mury biblioteki w przekonaniu, że materialne i niematerialne świadectwa dziedzictwa kulturowego należy zbierać, opracowywać i odtwarzać, aby uchronić je przed zapomnieniem i przekazać młodszym. Warto bowiem mieć własny wkład w bogaty krajobraz kulturowy.

Katarzyna Rudnicka

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu