Tradycją w Pedagogicznej Bibliotece w Przeworsku stały się spotkania poświęcone kulturze ludowej regionu Przeworska i okolic. Składową część kultury lokalnej stanowią pieśni, tańce, obrzędy i zwyczaje powoli odchodzące w niepamięć. Są one jednak dokumentowane przez grupę pasjonatów tradycji i dzięki temu mają szansę przetrwać dla przyszłych pokoleń.

26 stycznia 2017r. odbyło się kolejne spotkanie mające na celu prezentację, przypomnienie i próbę ocalenia od zapomnienia miejscowych tradycji. Spotkanie zatytułowane „Raj, Herody, Kolyndy na przeworską nutę i różne okoliczności” odbyło się w ramach projektu „Podkarpackie Szkoły Tradycji” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podkarpackiego.

W centrum wydarzenia znalazł się zrekonstruowany przez grupę uczniów pod kierunkiem nauczycielki Pani A. Bernackiej obrzęd „Herody”.

Obrzęd ten związany był z okresem świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnie zwanym „Godami”. W tym czasie odgrywany był przez grupy kolędnicze na terenie podprzeworskiej wsi Gorliczyna. Tekst zachował się dzięki ustnym przekazom mieszkańców a jego treść oparta jest na fragmencie Ewangelii opisującej narodzenie Jezusa, rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda.

W spotkaniu wzięły udział osoby uczestniczące dawniej w grupach kolędniczych, ich młodzi następcy jak również wielu miłośników tradycji.

Jesteśmy zaszczyceni możliwością goszczenia u siebie osób odpowiedzialnych za gromadzenie i utrwalanie tradycyjnych obrzędów bożonarodzeniowych. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom jak dokumentowanie i udostępnianie dorobku twórców ludowych ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia ocaleje i zachowa swą wartość.

 Anna Haładyj

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPGZdjecie_07.JPGZdjecie_08.JPGZdjecie_09.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu