16 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne przeprowadzone przez Gertrudę Kmiecik nauczycielkę - bibliotekarkę z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku. Zajęcia po tytułem „Talenty są pośród nas” skierowane były do uczniów z dysfunkcjami. Łańcucka szkoła prowadzi oddziały integracyjne, które integrują w klasach uczniów zdrowych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczą ich akceptacji odmienności i wrażliwości na drugiego człowieka.

    W zajęciach udział brali uczniowie dysfunkcyjni z klas V-VI, którzy podczas słuchania muzyki relaksacyjnej rysowali swoje odczucia i wyobrażenia, a potem prezentowali swoje prace. W dalszej części warsztatu na tablicy uczniowie zapisywali skojarzenia do słowa „talent”. Następnie na podstawie fragmentu tekstu z książki J. Haręża, Kruk między innymi, historia intymna dla mniej lub bardziej nieopierzonych pt. „Co Kruk robi najlepiej?” rozmawiali o talentach zwierząt przedstawionych w tekście.

    Na zakończenie warsztatu uczniowie próbowali nazywać własne talenty i je przedstawiać poprzez słowo lub symbol. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

    Przeprowadzone warsztaty miały na celu pomoc uczniom z dysfunkcjami w opanowaniu negatywnych emocji. Tekst z wybranej książki miał zadziałać kojąco i terapeutycznie na różne zaburzenia rozwojowe uczestników zajęć.

Gertruda Kmiecik

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu