Nauczyciele bibliotekarze szkolni spotkali się po raz kolejny w sieci współpracy i samokształcenia 24 lutego 2017 r. Tematem spotkania były „Gry w bibliotece szkolnej jako ciekawy pomysł na rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów - dobre praktyki, ciekawe pomysły z wykorzystaniem gier Dixit i Taboo”.

    Pierwsza część posiedzenia nauczycieli bibliotekarzy poświęcona była komentarzom i dyskusji wokół realizowanych w szkołach programach wspierających czytelnictwo. Szczególnie cenne okazały się spostrzeżenia i uwagi przekazywane na podstawie doświadczeń nauczycieli realizujących Narodowy Program Czytelnictwa i program Książki Naszych Marzeń.

     Drugi temat, który zainspirował nauczycieli bibliotekarzy do ciekawej pracy z uczniami dotyczył towarzyskich gier zespołowych. Nasza sieciowa koleżanka Pani Magdalena Ćwikła zaprezentowała zasady gier Dixit i Taboo. Uczestniczki włączyły się w warsztaty z dużym zainteresowaniem. Szczególnie twórczą okazała się gra Dixit, której pięknie ilustrowane karty mogą posłużyć do budzenia wyobraźni dorosłych i dzieci, a dalej do moderowania dyskusji o ciekawych książkach, bohaterach literackich, o własnych emocjach rodzących się podczas lektury. Gra Taboo z kolei może pomóc nauczycielowi rozwijać bogactwo mowy uczniów i samych nauczycieli, którzy zechcą skorzystać w bibliotece z takiej oferty. Pomysłodawcom tego tematu chodziło o zaciekawienie nauczycieli bibliotekarzy grami planszowymi, które w bibliotece szkolnej mogą być dla dzieci ciekawą formą spędzania czasu, a dla nauczycieli inspiracją do działań o charakterze edukacyjnym i promującym czytanie i literaturę w sposób nieszablonowy.

Katarzyna Rudnicka

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu