W obecnym czasie w polskiej szkole wprowadzana jest kolejna reforma szkolnictwa. 14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Zmiany wynikające z tych ustaw to wprowadzany od roku szkolnego 2017/2018 nowy system edukacji. Temat „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli” przedstawił i omówił na konferencji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku przedstawiciel Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego na region Podkarpacia dniu 8 marca 2017 roku.

Pan Jaromir Pajda przedstawił i omówił:

  • najważniejsze z punktu widzenia nauczycieli zmiany, które zostały zapisane w nowym prawie oświatowym
  • wybrane warianty przekształceń gimnazjów i losy nauczycieli w poszczególnych przypadkach
  • odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy

    Zmiana struktury szkolnictwa to: wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej (obecnie 6-letnia szkoła podstawowa), stopniowe wygaszanie gimnazjów, wydłużenie do 4 lat nauki w liceum i do 5 lat nauki w technikum oraz wprowadzenie 3-letnich szkół branżowych skutkują nowymi ustaleniami pracy nauczycieli. Kalendarium zmian zakłada uchwalenie do 31 marca 2017 roku przez samorząd docelowej siei szkół na swoim terenie, do 21 kwietnia 2017 roku zatwierdzenie przez Kuratorium arkuszy pracy szkoły, 15 maja Dyrekcja powiadamia nauczycieli o ich miejscu pracy w nowej sieci szkól a 31 maja zapadają ostateczne decyzje kadrowe.

     Z punktu widzenia nauczycieli, którzy bardzo licznie uczestniczyli w konferencji reforma niesie za sobą wiele konsekwencji. Zmiana miejsc pracy, przenoszenie w stan nieczynny, ocena kwalifikacji zawodowych to tylko niektóre problemy, z którymi mogą spotkać się nauczyciele, Do tego nowa podstawa programowa, nowe zadania te zagadnienia omawiał prowadzący i o tym wszystkim rozmawiano i dyskutowano indywidualnie.

Spotkanie jeszcze raz pokazało jak istotna jest informacja dotycząca nowych zjawisk i procesów społecznych.

Anna Haładyj

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu