28 kwietnia 2017 r. w Pedagogiczne Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta i powiatu przeworskiego, którego tematem była Gra miejska jako forma pracy z uczniami w lokalnej przestrzeni.Do udziału w spotkaniu oprócz nauczycieli bibliotekarzy zaproszeni zostali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic oraz poloniści i historycy.

    Nauka przez zabawę to jeden z najlepszych sposobów przyswajania nowych wiadomości. Gry miejskie to nie tylko metoda przekazywania wiedzy, ale również doskonała okazja na spojrzenie na swoją okolicę z zupełnie innej perspektywy. Jedną z największych zalet gier miejskich jest możliwość ich dowolnego modyfikowania i dostosowywania do tematu bądź miejsca. Mogą stać się idealną metodą uatrakcyjniającą zajęcia szkolne i pozaszkolne z każdej dziedziny.

    W pierwszej części spotkania Pani Dorota Grząba, nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Jarosławiu, przedstawiła zgromadzonym nauczycielom grę miejską jako jedną z ciekawych metod aktywizujących, rozwijających i promujących zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży.

    Temat przewodni spotkania rozwinęły w swoim wystąpieniu Pani Dorota Kaplita i Pani Aleksandra Toczek-Borysiuk z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. W prezentacji Gra miejska pt. Zaginiona Sakiewka Anny Ostrogskiej omówiły scenariusz i konteksty historyczne gry terenowej. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas przygotowywania tego projektu, podpowiadały jak wypracować ciekawą grę miejską, skąd wziąć do niej inspiracje, omówiły także najważniejsze elementy organizacji tego typu imprezy.

    W ostatniej części prelegentki zaprezentowały nauczycielom biorącym udział w spotkaniu bogatą i różnorodną ofertę Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

    Gra miejska jako forma pracy z uczniami w lokalnej przestrzeni omówiona została z pasją i zaangażowaniem, zachęcając uczestników do pracy z uczniami taką twórczą metodą.

Anna Szewczyk
Katarzyna Rudnicka

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPGZdjecie_07.JPGZdjecie_08.JPGZdjecie_09.JPGZdjecie_10.JPG

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu