Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku pod patronatem honorowym Starosty Przeworskiego oraz Burmistrza Miasta Przeworska zapraszają na konferencję „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna” adresowaną do kierowniczej kadry oświatowej oraz pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli-bibliotekarzy Przeworska i Powiatu Przeworskiego.

Konferencja ma na celu przybliżenie nowej koncepcji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie.

 

Program:

  1. Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w świetle zmian w prawie oświatowym – Maria Rusin – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  2. Oferta poradni psychologiczno - pedagogicznej w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej – Katarzyna Bocheńska – Wojtas – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przeworsku.
  3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna – tematyczne zestawienie bibliograficzne zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku 

Konferencja odbędzie się 30.05.2012 r. (środa) o godz. 1000 w czytelni biblioteki.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojej obecności:
16 648 81 76 (w godz. od 1000 do 1700) do dnia 28 maja b.r. (poniedziałek).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu