Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku,  kontynuując temat zmian w oświacie w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zorganizowała konferencję na ten temat, będącą formą  wsparcia merytorycznego rad  pedagogicznych szkół i placówek. Adresatami konferencji  byli dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele-bibliotekarze Przeworska  i powiatu przeworskiego.

    Dnia 30.05.2012r.  w dużej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku (ze względu na dużą liczbę zgłoszeń spotkanie zostało tutaj przeniesione z siedziby biblioteki) spotkali się wszyscy zainteresowani tematem i zaproszeni prelegenci. Konferencję swoim patronatem objęli: Burmistrz Miasta Przeworska  oraz Starosta Powiatu Przeworskiego.

    Po powitaniu zaproszonych gości został odczytany przez Panią Agnieszkę Zakrzewską z Wydziału Promocji Urzędu Miasta list intencyjny od Pani Burmistrz, w którym skierowała do uczestników życzliwe słowa  i życzenia owocnego spotkania.

    Pani Maria Rusin, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w swoim wystąpieniu pt. Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w świetle zmian w prawie oświatowym omówiła nowe regulacje prawne, ogólną koncepcję pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kompetencje i zadania szkoły w tym obszarze.

    W kolejnym wystąpieniu Pani Katarzyna Bocheńska – Wojtas, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przeworsku, przedstawiła Ofertę poradni psychologiczno - pedagogicznej w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej.

    W ostatnim wystąpieniu  Pani Beata Wajhajmer przedstawiła bogata ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku w zakresie kształcenia specjalnego.

Przeworska Filia PBW zaprezentowała swoje zbiory w zestawieniu bibliograficznym pt. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna za lata 2000-2011. Materiały przygotowane przez pracownika Panią Katarzynę Rudnicką zostały rozdane uczestnikom konferencji. Zestawienie jest dostępne w czytelni biblioteki oraz na stronie internetowej PBW w Przemyślu, jako załącznik do niniejszego artykułu.

    Na zakończenie spotkania zainteresowani uczestnicy konferencji wymieniali doświadczenia i konsultowali z Panią Wizytator problemy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zestawienia bibliograficzne  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 

Anna Haładyj
 
zdjecie01.jpgzdjecie02.jpgzdjecie03.jpgzdjecie04.jpg
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu