„Kochać Ojczyznę to za mało,

trzeba jeszcze dla Niej pracować”

Bł. ks. Bronisław Markiewicz

 

    10 października 2012 r. odbyło się spotkanie poświęcone osobie bł. ks. Bronisława Markiewicza. Organizatorami spotkania byli Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. Ignacego i Zofii Solarzów w Gaci i Koło Teatralne Zespołu Szkół w Gaci oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku.

    W atmosferę spotkania wprowadził uczestników występ artystyczny uczniów z Koła Teatralnego z Zespołu Szkół w Gaci pod opieką Pani Doroty Winter.  Młodzież przybliżyła poprzez piosenki, wiersze i dialogi postać ks. Markiewicza oraz okoliczności wyboru błogosławionego na patrona Gimnazjum w Gaci.

    W pierwszej części spotkania bardziej obszernie życie i działalność bł. ks. Bronisława Markiewicza omówił ksiądz Prałat Stanisław Biegaj, wieloletni proboszcz parafii w Gaci. W parafii tej duszpasterzem w latach 1876-1877 był bł. ks. Markiewicz. Ksiądz Biegaj przedstawił swojego poprzednika jako wielkiego, charyzmatycznego wychowawcę i społecznika. Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku k/Jarosławia. Był kapłanem Diecezji Przemyskiej, ofiarnym i cenionym duszpasterzem, a także profesorem Seminarium Duchownego. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym Polaków. Posłuszny głosowi Bożemu udał się do Św. Jana Bosko do Włoch i został jego uczniem. Po 7 latach pobytu wrócił do Polski i objął parafię w Miejscu Piastowym. Tu obok pracy duszpasterskiej prowadził szeroką działalność wychowawczą w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych.

    Pani dr Maria Gładysz Korsak w drugiej części wygłosiła wykład pt. „Kontynuacja myśli pedagogicznej bł. ks. Bronisława Markiewicza  w Uniwersytetach Ludowych Ignacego Solarza”. W swoim wykładzie ukazała wspólne cechy łączące tych dwóch wielkich teoretyków i praktyków wychowania – księdza Bronisława Markiewicza i inżyniera rolnika Ignacego Solarza. Łączyła ich wspólnota form i metod pracy. Obydwaj stworzyli także taki system wychowania, który w swoich treściach, formach i metodach przesiąknięty jest miłością do człowieka, patriotyzmem, etosem pracy i powściągliwością.

    W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Przeworska oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły.

Oprac. Anna Szewczyk

 

zdjecie01.jpgzdjecie02.jpgzdjecie03.jpgzdjecie04.jpgzdjecie05.jpgzdjecie06.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu