28 kwietnia 2015 roku w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych powiatu przeworskiego. Tematem była Biblioterapia w pracy z dziećmi. "Jak radzić sobie ze złością" - propozycja warsztatu dla dzieci.

    Obecnie biblioterapia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem bibliotekarzy i nauczycieli, którzy chętnie wykorzystują tę metodę w swojej pracy w szkole, czy w bibliotece. Terapia książką odnosi się szczególnie do uczniów z trudnościami edukacyjnymi lub emocjonalnymi, dzieci o zaburzonym zachowaniu, zagrożonych uzależnieniami, także do osób chorych i niepełnosprawnych.

    Korzystając z terapeutycznej roli książki, która pomaga chronić przed negatywnymi emocjami (smutkiem, lękiem, gniewem) nauczyciel daje uczniowi wsparcie, buduje zaufanie, stymuluje jego rozwój oraz umożliwia poznanie własnych motywów działania. Budzi nadzieję na pokonanie trudności, zmienia tok myślenia oraz ukierunkowuje na działanie.

    Podczas spotkania zachęcaliśmy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do włączenia się ogólnopolską akcję Wielka Liga Czytelników wspierającą rozwój czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, której kolejna edycja ruszy w nowym roku szkolnym.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu