2 października 2015 r. w Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z miasta i powiatu przeworskiego inaugurujące Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

    Głównym celem pracy sieci jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz inspirowanie i promowanie czytelnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, rozwijanie wiedzy jej uczestników, wymiana doświadczeń oraz wypracowywania praktycznych rozwiązań.

Program spotkania obejmował następujące tematy:

  • Rola nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych w rozwijaniu i inspirowaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży – jak przygotować się do realizacji zadań i projektów?
  • Podręczniki w bibliotece szkolnej. Jak sobie radzimy? – wymiana doświadczeń
  • Bibliotekarskie tematy, problemy, zadania – co rozwija, co ogranicza nauczycieli bibliotekarzy? – dyskusja

    Podczas spotkania została również zaprezentowana najnowsza literatura dotycząca rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

    Uczestnicy sieci byli jednomyślni w kwestii kolejnych spotkań i uważali je za bardzo dla siebie istotne. Zostało ustalone, że kolejne spotkanie sieci odbędzie się na początku grudnia. Wszystkich zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność naszej sieci.

Anna Szewczyk

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpg

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu