Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku w cyklu wykładów dotyczących historii regionu gościła w dniu 26 listopada dr Krzysztofa Majkowskiego z wykładem pt. "Odrodzona Rzeczpospolita wobec niepodległościowych aspiracji ukraińskich po I wojnie światowej". Pan dr Krzysztof Majkowski - autor rozprawy doktorskiej na temat: „Wysiedlenia, przesiedlenia i osadnictwo w Polsce południowo--wschodniej w latach 1944–1952”, historyk z pasją i nauczyciel historii w Zespole Szkół w Zarzeczu. Jest także autorem artykułów, które zostały opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski, dotyczących regionu jego historii i sąsiedzkich stosunków.

    Prelegent w swoim wykładzie przybliżył historię wzajemnych relacji Polski i Ukrainy po zakończeniu I wojny światowej. Był to czas budowania niepodległego państwa polskiego i ustalania granic z naszymi wschodnimi sąsiadami. Aspiracje niepodległościowe Ukrainy i utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej z armią, którą dowodził Symon Petlura zakończyły się niepowodzeniem. Konflikty międzysąsiedzkie położyły się cieniem na stosunkach między narodami.

    Spotkanie było interesujące dla mieszkańców i młodzieży ze szkół przeworskich. Wywołało wiele kontrowersji i pytań dotyczących historii tych terenów i obecnej sytuacji.

Gertruda Kmiecik

 

zdjęcie1.JPGzdjęcie2.JPGzdjęcie3.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu