W piękną kwietniową sobotę, 2. kwietnia 2016 r., w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku, odbyła się promocja książki „Przeworsk – mała ojczyzna. Studia z dziejów miasta i regionu t.1”, pod redakcją naukową prezesa Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku dr hab. prof. UR Szczepana Kozaka.

    Książka jest efektem pracy wielu autorów. Prezentują oni nowe spojrzenie na dzieje miasta i regionu będące zarówno wynikiem nowych badań naukowych jak i istniejących opracowań monograficznych w szerszym kontekście historycznym i regionalnym. Poszczególne działy: Miasto i region, Korzenie i tożsamość oraz Źródła i materiały, zawierają materiały dotyczące historii, gospodarki, kwestii społecznych i kulturalnych miasta i regionu.

Książka wg zapowiedzi jej redaktora naukowego Szczepana Kozaka jest pierwszą z zaplanowanej serii wydawniczej. Co roku ukazywać się będą publikacje przedstawiające osiągnięcia badawcze różnych autorów.

Publikacja wywołała zainteresowanie nie tylko wśród starszego pokolenia, które wiele z opisywanych zdarzeń pamięta, ale także u młodych ludzi i to nie tylko tych zafascynowanych przeszłością. Miłośnicy historii miasta i regionu otrzymali ciekawe materiały związane z małą ojczyzną, miejscem szczególnym dla każdego z nas.

Spotkanie uzupełniła prezentacja pt. „Ikonografia miasta Przeworska w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej” z komentarzem Pani Bożeny Figieli, która pokazała ocalałe negatywy zdjęć okresu międzywojennego i wczesnych lat powojennych z Przeworska.

Zarówno publikacja książki jak i przedstawiona prezentacja są wyrazem potrzeby dokumentowania i ocalania od zapomnienia opowieści o dziejach, ludziach i wydarzeniach dotyczących miejsca naszego urodzenia, wychowania i zamieszkania. Jest to nasze małe centrum wszechświata, miejsce, w którym żyjemy, do którego powracamy, za którym tęsknimy, to nasza mała ojczyzna.

 

Okładka książki

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu