12 kwietnia w Zespole Szkół w Studzianie odbyły się warsztaty z biblioterapii przeprowadzone przez Gertrudę Kmiecik, nauczyciela-bibliotekarza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia Przeworsk. Warsztaty skierowane były do uczniów gimnazjum klas 1-3.

    W klasie pierwszej warsztaty zatytułowane były „Jestem inny”. Uczniowie na małych kartkach pisali o tym, czym różnię się od swoich koleżanek i kolegów, po czym na arkuszu zatytułowanym „Jestem INNY, dzięki temu….” zapisywali propozycje swoich cech osobowości i zalet, wynikających z ich indywidualności. W dalszej części uczniowie wysłuchali fragmentu tekstu ,,Jak kruk spotkał zło” i wykonali indywidualne prace plastyczne obrazujące ich wyobrażenie zła.

    Druga klasa miała warsztat pt. „Po co komu plotka?”. Na początku zajęć poprzez zabawę w „głuchy telefon” gimnazjaliści zapoznali się z tematem warsztatu. Po odczytaniu wiersza Jana Brzechwy „Ptasie plotki” nastąpiła dyskusja wokół tego, czym jest plotka? W dalszej część zajęć prowadząca przeczytała fragment tekstu amerykańskiej piosenkarki Madonny „Jabłka pana Peabody’ego”, który był inspiracją do dalszej pracy w grupach. Każda z grup miała wymyślić propozycję losów bohaterów, którą później uczniowie zaprezentowali na forum klasy. Propozycje uczniów zostały skonfrontowane z dalszą częścią tekstu Madonny. Na zakończenie zajęć uczniowie opracowali w grupach krótkie hasła przeciwko plotce i je zaprezentowali.

    Klasa trzecia uczestniczyła w warsztacie pt. „Potrafię powiedzieć „nie”. Prowadząca krótko omówiła model asertywności, a następnie rozdała karty ćwiczeń Kwestionariusza asertywności, które każdy uczeń wypełnił indywidualnie. W dalszej części nastąpiło odczytanie tekstu Roksany Jędrzejewskiej -Wróbel „Trzy obrotne świnki”, po czym nastąpiła dyskusja na temat zachowania wilka i trzech świnek. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i otrzymali karty dotyczące zachowań: agresywnych, uległych, asertywnych, które dopasowywali do odpowiedniej rubryki w tabeli zachowań. Potem każda z grup prezentowała swoje propozycje, a osoba prowadząca warsztat zweryfikowała i scharakteryzowała poprawne odpowiedzi.

    Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie brali czynny udział w zajęciach. Tematyka bowiem poruszała aktualne problemy współczesnej młodzieży przy zastosowaniu technik biblioterapeutycznych.

Gertruda Kmiecik

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPGZdjecie_07.JPGZdjecie_08.JPGZdjecie_09.JPGZdjecie_10.JPG

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu