15. czerwca 2016 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych działających w sieci współpracy i samokształcenia zorganizowanej przez bibliotekę pedagogiczną w Przeworsku. Tematem przewodnim naszej tegorocznej sieci było czytelnictwo dzieci i młodzieży szkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, inspirowanie i promowanie przez nauczycieli bibliotekarzy zainteresowania młodych czytelników książką.

    Sieć skupiała nauczycielki bibliotekarki pracujące w bibliotekach szkolnych wszystkich poziomów edukacji szkolnej, stąd różnorodność tematów i zagadnień, które znalazły się w kręgu zainteresowań „sieciowiczów”. Podczas kolejnych spotkań, począwszy od października (02.10), kiedy zainaugurowałyśmy swoją działalność w sieci, rozmawiałyśmy o roli nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w rozwijaniu czytelnictwa, potrzebie przygotowania się i wzajemnego wspierania wiedzą i doświadczeniem, dzieleniem się dobrymi praktykami wypracowanymi w naszych bibliotekach. W styczniu na kolejnym spotkaniu (08.01) rozmawiałyśmy o prawie autorskim, otwartych zasobach edukacyjnych i zasadach wykorzystywania tych zasobów w pracy z uczniami z poszanowaniem praw autorów do swoich dział. Wiosenne spotkania (18.03; 27.04) poświęcone były wybranym narzędziom TIK. Podczas warsztatów pokazałyśmy nauczycielkom możliwości wykorzystania w pracy z książką i czytelnikiem „chmury wyrazów” Tagxedo oraz programu StoryJumper. Ostatnie, czerwcowe spotkanie było pretekstem do podsumowania pracy naszej sieci, oceny zaangażowania i przydatności podejmowanych działań. W ramach dobrych praktyk podziwiałyśmy piękne wnętrza wyremontowanej biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz jej bogate zbiory książkowe, kącik czytelniczy dla najmłodszych dzieci i pracownię zabaw i gier wszelakich. Ta praktyka wyjść edukacyjnych do innych bibliotek szkolnych spotkała się z uznaniem uczestników sieci, podobnie jak zrealizowane w tym roku szkolnym tematy. Podczas całego cyklu pracy sieci dzieliłyśmy się ciekawą wiedzą, nowinkami ze świata bibliotek i książek, zdobywanymi przez nas w czasie ogólnopolskich warsztatów i spotkań nauczycieli bibliotekarzy. Spotkania sieci nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miały nie tylko charakter edukacyjny, rozwijały także nasze czytelnicze i bibliotekarskie pasje.

    Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do pracy w sieci w nowym roku szkolnym!

Katarzyna Rudnicka, Anna Szewczyk
PBW Filia w Przeworsku

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPGZdjecie_07.JPGZdjecie_08.JPGZdjecie_09.JPGZdjecie_10.JPG
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu