4 listopada 2016 r. w przeworskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu odbyło się inauguracyjne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta i powiatu przeworskiego w nowym roku szkolnym 2016/2017.

    Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym priorytetem głównym celem pracy naszej sieci jest ponownie, jak w roku ubiegłym, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz inspirowanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od siebie nawzajem oraz zewnętrznych ekspertów i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami na jakie napotykają nauczyciele bibliotekarze w szkole.

    Inauguracyjne spotkanie sieci ubogacił warsztat edukacyjny kamishibai przeprowadzony przez panią Magdalenę Neuberg, współzałożycielkę Stowarzyszenia BoHaBe. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra" oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Warsztat kamishibai był połączony z prezentacją bajki "Basia wyjechała do Ameryki..." opartej na historii kilkunastoletniej żydowskiej dziewczyny Basi Rosenberg, która opisywała w swoim pamiętniku życie Przeworska w przededniu wybuchu II wojny światowej i w pierwszych dniach okupacji. Pani Magdalena Neuberg przybliżyła uczestnikom spotkania bogatą historię japońskiego teatrzyku kamishibai oraz wprowadziła w tajniki warsztatu kamishibaisty. Nauczycielki otrzymały materiały edukacyjne w formie kart do teatrzyku kamishibai, mapy i scenariusza zajęć , które mogą wykorzystać podczas zajęć z edukacji regionalnej i lekcji bibliotecznych.

    Uczestnicy sieci byli jednomyślni w kwestii kolejnych spotkań i uważali je za bardzo dla siebie istotne. Zostało ustalone, że kolejne spotkanie sieci odbędzie się na początku grudnia.
Wszystkich zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność naszej sieci.

Anna Szewczyk

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPGZdjecie_07.JPGZdjecie_08.JPGZdjecie_09.JPGZdjecie_10.JPG

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu