Aktualności Przeworsk

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku, włączając się po raz kolejny w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowała w dniu 3 marca 2016 r. wykład „Rotmistrz Witold Pilecki – żołnierz niezłomny”, który wygłosił pan Tomasz Kowalski – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku w cyklu wykładów dotyczących historii regionu gościła w dniu 26 listopada dr Krzysztofa Majkowskiego z wykładem pt. "Odrodzona Rzeczpospolita wobec niepodległościowych aspiracji ukraińskich po I wojnie światowej". Pan dr Krzysztof Majkowski - autor rozprawy doktorskiej na temat: „Wysiedlenia, przesiedlenia i osadnictwo w Polsce południowo--wschodniej w latach 1944–1952”, historyk z pasją i nauczyciel historii w Zespole Szkół w Zarzeczu. Jest także autorem artykułów, które zostały opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski, dotyczących regionu jego historii i sąsiedzkich stosunków.

Czytaj więcej...

    2 października 2015 r. w Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z miasta i powiatu przeworskiego inaugurujące Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku informuje, o Powiatowym Konkursie Plastycznym "Biblioteka moich marzeń" na pracę przestrzenną. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Jedynka" oraz biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych powiatu przeworskiego do wzięcia udziału.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku reprezentowana przez nauczyciela – bibliotekarza Gertrudę Kmiecik w ramach współpracy szkoły i biblioteki podjęła próbę realizacji nowych zadań wspierania szkoły z korzyścią dla rozwoju dzieci i młodzieży. Biblioteka wystąpiła z ofertą zajęć biblioterapeutycznych, które cieszą się obecnie dużą popularnością.

Czytaj więcej...

    8-15 maja odbył się XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, którego hasło przewodnie brzmiało „Wybieram bibliotekę”. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek daje możliwość wybrania bibliotek z ich ofertą zbiorów i usług potrzebnych nauce, kulturze i edukacji jako nieodzownych i atrakcyjnych instytucji.

Czytaj więcej...

    28 kwietnia 2015 roku w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych powiatu przeworskiego. Tematem była Biblioterapia w pracy z dziećmi. "Jak radzić sobie ze złością" - propozycja warsztatu dla dzieci.

Czytaj więcej...

     5 marca 2015 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filia w Przeworsku miała miejsce konferencja przedstawiciela Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego na region Podkarpacia z dyrektorami szkół i nauczycielami różnych specjalności z Przeworska i powiatu przeworskiego, na temat „Najwyższa jakość nauczania w ramach dofinansowania MEN. Zasady przyznawania dotacji MEN i oferta GWO na rok szkolny 2015/2016”.

Czytaj więcej...

 „Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. 
Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik 
za wiarę świętą jako Polak za Polskę…”
Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku, włączając się w obchody 1 marca - Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 4 marca 2015 r. zorganizowała wykład „Historie żołnierzy z wyrokiem. Polskie podziemie niepodległościowe po 1945 roku”, który wygłosił pan Tomasz Kowalski – pracownik Referatu Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

    Lata po zakończeniu II wojny światowej to czas odradzania się państwa polskiego i zmagań z kształtowaniem się ustroju politycznego na nowym obszarowo terytorium Polski. W tym czasie miało miejsce również wiele trudnych procesów społecznych i zjawisk politycznych, również w środowiskach lokalnych, które potrzebują udokumentowania. Swoim wkładem może się tutaj pochwalić Pan dr Marek Pach, którego rozprawa doktorska pt. Opór społeczny w powiecie przeworskim w latach 1944 – 1956 przedstawia rzeczywistość Przeworska i powiatu po wyzwoleniu.

Czytaj więcej...

    Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, jedno z pierwszych prywatnych wydawnictw, od lat współpracuje z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku. W zmieniającej się rzeczywistości wydawniczej rynku podręczników wydawnictwo w dalszym ciągu organizuje w naszej bibliotece warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli promując również swoją ofertę wydawniczą.

Czytaj więcej...

    W dniu 3.10.2014 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku zebraniem otwartym zainaugurowało swoją działalność Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku. Na spotkaniu otwartym dla szerokiego grona odbiorców zaprezentowane zostały założenia programowe nowo powstałego stowarzyszenia przez Pana dr hab. prof. UR Szczepana Kozaka pełniącego funkcję prezesa oraz zostały wygłoszone dwa wykłady dotyczące historii Przeworska i okolic.

Czytaj więcej...

    W dniu 9 czerwca 2014 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Przeworsku obchodziła jubileusz sześćdziesięciolecia swojego istnienia. Uroczyste spotkanie miało miejsce w czytelni biblioteki pedagogicznej. Na obchody przybyli zaproszeni goście: Maria Dubrawska-Lichtarska burmistrz Miasta Przeworska, Mariusz Pieniążek sekretarz Starostwa Powiatowego w Przeworsku, dyrektorzy szkół z terenu miasta, koleżanki i koledzy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, nauczyciele-bibliotekarze przeworskich szkół, emerytowani bibliotekarze oraz czytelnicy. 

Czytaj więcej...

    30. maja 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Przeworsku odbyło się spotkanie z nauczycielami z bibliotek szkolnych w powiecie przeworskim. Podczas spotkania omówione zostały zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, dotyczące nowych funkcji bibliotek pedagogicznych.

Czytaj więcej...

    W ostatnich tygodniach gościliśmy w bibliotece uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z polonistami, zainteresowanych tematyką z pogranicza sztuki filmowej i literatury. Zajęcia z edukacji filmowej prowadziła gościnnie nasza koleżanka z jarosławskiej filii biblioteki pedagogicznej Pani Anna Weselak. Realizowane w ramach tych zajęć tematy wpisywały się w program edukacji polonistycznej szkół, które przyjęły nasze zaproszenie.

Czytaj więcej...

    W okresie poprzedzającym kanonizację  bł. Jana Pawła II w dniu 12. marca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się spotkanie - sesja dla nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych regionu przeworskiego pt. Nie lękajcie się… Charyzmat bł. Jana Pawła II .

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu