Aktualności Przeworsk

    Temat Żołnierzy Wyklętych był przez wiele lat zakazany, prawda o tamtych powojennych wydarzeniach została skazana na zapomnienie i zniesławienie, wykreślona z kart naszej historii. Pamięć o żołnierzach AK podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego wymazywano z pamięci potomnych, aby nie pozostał żaden ślad ich istnienia. Dopiero od początku lat 90. powraca prawda o tamtych czasach i ludziach – niezłomnych bohaterach Żołnierzach Wyklętych, a dzień 1 marca ustanowiono dniem Ich pamięci.

Czytaj więcej...

O czym mówią stare listy... Rozważania o romantycznej przyjaźni Zygmunta Krasińskiego z Jerzym Lubomirskim

    W dniu 12. lutego 2014 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku odbyło się spotkanie historyczno-literackie poświęcone romantycznej epistolografii.

Czytaj więcej...

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. J. G. PAWLIKOWSKIEGO W PRZEMYŚLU
FILIA W PRZEWORSKU

TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. ADAMA MICKIEWICZA ODDZIAŁ W PRZEWORSKU

zapraszają na
wykład Bożeny Figieli

O czym mówią stare listy?

Korespondencja Zygmunta Krasińskiego z rodziną Lubomirskich

jako dokument obyczajowy epoki romatyzmu

Czytaj więcej...

    W dniu 10. października 2013 r. w Przeworsku odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Siewca, czyli charyzmat bł. Bronisława Markiewicza. To kolejne już spotkanie dedykowane kapłanowi, który swój ślad zostawił na ziemi przeworskiej, mistykowi, społecznikowi, obdarzonemu charyzmą wychowawcy, który swoje życie poświęcił kształceniu ubogich dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Przeworsku włączyła się w organizację wraz z Towarzystwem Uniwersytetu Ludowego im. Zofii i Ignacego Solarzów w Gaci uroczystej promocji książki Zofii Solarzowej pt. „Życie spełnione. Mój pamiętnik". Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. Książka – pamiętnik ukazała się w 25. rocznicę śmierci jej autorki, a została wydana przez Stowarzyszenie „Promni" i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Czytaj więcej...

    Podczas serii spotkań edukacyjnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku Pan Jaromir Pajda przedstawiciel Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego zaprezentował podręczniki na nowy rok szkolny:

  • 9 kwietnia 2013 r. do edukacji wczesnoszkolnej,
  • 12 kwietnia do matematyki oraz do języka polskiego .

Czytaj więcej...

mojpamietnikTowarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. Ignacego i Zofii Solarzów w Gaci

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Przemyślu Filia w Przeworsku

pod Patronatem Honorowym Starosty Przeworskiego 

zapraszają

na uroczystość Promocji książki Zofii Solarzowej

MÓJ PAMIĘTNIK

wydanej przes Stowarzyszenie "Promni"

i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2013r. o godz 1100

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10

    We wtorek, 26 lutego 2013r. czytelnia Pedagogicznej Biblioteki w Przeworsku wyglądała inaczej niż zwykle. Przy pomocy różnych sprzętów i rekwizytów została upodobniona do wiejskiej chaty. Na środku sali stał stół z białym obrusem, przy nim siedzieli gospodarz i gospodyni domu, obok mały chłopiec na koniku na biegunach. W tej niecodziennej scenerii odbyło się wyjątkowe spotkanie.

Czytaj więcej...

Z1_mPedagogiczna Biblioteka WojewódzkaZ2_m
im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia w Przeworsku

zaprasza

na wykład dr Ireny Kozimali

Żołnierze wyklęci – z dziejów podziemia antykomunistycznego na Rzeszowszczyźnie

Czytaj więcej...

kogutZAPROSZENIE

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU

FILIA W PRZEWORSKU

zaprasza na spotkanie regionalne

„Tradycyjne pieśni życzące i apokryficzne pogranicza polsko-ruskiego –

region przeworski"Czytaj więcej...

    Tradycją przeworskiej filii biblioteki pedagogicznej stały się już spotkania literackie organizowane od lat w tej placówce. W minionych latach miały te spotkania charakter sesji naukowych, poświęconych zagadnieniom życia literackiego i kulturalnego w Polsce, od lat dziewięćdziesiątych do czasów najnowszych. W ostatnich latach biblioteka chętnie włączała się także w obchody jubileuszowych rocznic literackich, organizując spotkania poświęcone Zbigniewowi Herbertowi (2008), Juliuszowi Słowackiemu (2009), Czesławowi Miłoszowi (2011).

 

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu