Aktualności

W sobotę 3 września 2016 r. zorganizowana została kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczna lekturą było Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP wraz z małżonką. Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Lubaczowie, oraz Biblioteka Powiatowa podjęły się współorganizacji tego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...

potyczki logo 2016 100Organizatorzy serdecznie zapraszają na IX Jarosławskie Potyczki Ortograficzne, które odbędą się 29 września 2016 r. o godz. 16:00 w Auli Niebieskiej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
Szczegóły w załącznikach. 

Czytaj więcej...

    Od niespełna 11 lat średnio dwa razy w roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu organizuje spotkania bibliotekarzy szkolnych w ramach Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Integruje tym samym środowisko bibliotekarskie wokół idei doskonalenia zawodowego, podnoszenia efektywności pracy oraz wspierania pracy zawodowej nastawionej na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i aktualizację wiedzy.

Czytaj więcej...

 logo   Od 1 lipca b.r. (przez 8 miesięcy) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu udostępnia, dla swoich czytelników, pakiet bezpłatnych kursów e-learningowych firmy Funmedia - eksperta w dziedzinie nowoczesnych multimediów edukacyjnych.

Czytaj więcej...

W związku z planowaną realizacją projektu "Podkarpackie e–biblioteki pedagogiczne" prosimy o wypełnienie do 3 lipca br. krótkiej ankiety, dzięki której będziemy mogli lepiej poznać Wasze potrzeby oraz ocenić przydatność planowanych do wdrożenia nowych e-usług.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10-15 minut. Ankieta jest anonimowa i nie są przetwarzane żadne dane osobowe.

Link do ankiety: Ankieta potrzeb czytelników 

    15. czerwca 2016 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych działających w sieci współpracy i samokształcenia zorganizowanej przez bibliotekę pedagogiczną w Przeworsku. Tematem przewodnim naszej tegorocznej sieci było czytelnictwo dzieci i młodzieży szkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, inspirowanie i promowanie przez nauczycieli bibliotekarzy zainteresowania młodych czytelników książką.

Czytaj więcej...

    Nauczyciele bibliotekarze z PBW Filia Lubaczów włączyli się w projekt promujący czytelnictwo „Zabawa w teatr”, realizowany przez nauczycieli bibliotekarzy z SP nr 2 w Lubaczowie w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

    „Książki żyją tylko wtedy, kiedy są czytane” ta myśl przyświecała idei utworzenia regału bookcrossingowego. W Przeworsku pierwszy taki regał powstał w wypożyczalni Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku (ul. Jagiellońska 16). Jego otwarcie miało miejsce 16 czerwca 2016 r. w Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek.

Czytaj więcej...

    06 czerwca 2016 r. wPedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się XIX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Tym razem Forum poświęcone było tematyce prawa autorskiego w działalności bibliotek i szkół ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów z 2015 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla.

Czytaj więcej...

    29 maja b. r. z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch zorganizował na jarosławskim rynku dla dzieci moc atrakcji i niespodzianek. W przygotowanie dziecięcego święta włączyły się m. in.: Centrum Kultury i Promocji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu, a także jarosławskie szkoły i przedszkola.

Czytaj więcej...

24 maja 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowane zostało kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy zrzeszonych przy jarosławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. Tematem przewodnim spotkania, w którym uczestniczyli nauczyciele z oświatowych placówek z terenu powiatu jarosławskiego, był: „Warsztat recytatora i aktora w pracy z uczniem”.

Czytaj więcej...

„(…)To nie poezja jest niemożliwa,
lecz niemożliwe jest życie bez poezji”.
[Jerzy Kwiatkowski]

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu podejmuje wszelkie formy wspierania szkół i placówek oświatowych. Szczególnie często realizuje działania związane z rozwijaniem kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, co zgodne jest z kierunkami realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej...

    Lubaczowska Filia uczestniczyła już po raz czwarty w dniu w akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, mającej na celu promowanie bibliotek, czytelnictwa, a także integrację społeczności lokalnej z bibliotekarzami. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 80 osób. W tym roku uczestnicy rajdu przy pięknej słonecznej pogodzie jechali w towarzystwie prozy Henryka Sienkiewicza, laureata Nagrody Nobla, patrona 2016 roku. Rowerzyści kreując pozytywny wizerunek bibliotek, propagują jednocześnie aktywne spędzanie wolnego czasu.

Czytaj więcej...

Finał projektu „Lekcje przyjaźni”
Wspomnienia niebieskiego mundurka.
W. Gomulicki.

    Dnia 11 maja 2016 r. miał miejsce finał projektu czytelniczego pt. „Lekcje przyjaźni” Wspomnienia niebieskiego mundurka. W. Gomulicki. Konkurs zorganizowany został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z pięciu jarosławskich gimnazjów -łącznie 32 osoby. Nagrodę główną Statuetkę ufundowała Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu. Nagrody książkowe dla uczestników ofiarowali Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu i Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, a także innych do wzięcia udziału w spotkaniu zespołu „Sieci współpracy i samokształcenia" działającego przy naszej Filii. Spotkanie odbędzie się 24 maja (wtorek) 2016 roku o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Jarosławiu Pl. Mickiewicza 6.

Czytaj więcej...

    Mówiono o nich „elita polskiej dywersji”, „komandosi II wojny światowej”, „cichociemni”. Należeli do szerszego grona „żołnierzy niezłomnych”, którzy mimo swojego bohaterstwa i bezgranicznego poświęcenia dla ojczyzny byli przez powojenny, komunistyczny reżim wyklęci, prześladowani, a w najlepszym wypadku zapomniani. Lecz chociaż wymazano ich z kart historii, opowieść o nich żyła przekazywana szeptem z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Ponieważ jednak nic nie trwa wiecznie, po okresie represji przyszedł okres rehabilitacji i przywracania „wyklętych” oraz „cichociemnych” narodowej pamięci. Przyszedł czas gdy ci, którzy znają prawdę mogą bezpiecznie mówić, a ci którzy jej nie znają powinni uważnie słuchać...

Czytaj więcej...

„(…)To nie poezja jest niemożliwa,
lecz niemożliwe jest życie bez poezji”.
[Jerzy Kwiatkowski]

    Propagując poezję twórców regionalnych oraz upowszechniając dziedzictwo kulturowe Podkarpacia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu organizuje spotkanie autorskie z literatami naszego regionu: Mieczysławem Arkadiuszem Łypem, Adamem Decowskim, Barbarą Mazurkiewicz, s. Dawidą Ryll, Teresą Paryną, Ryszardem Hop oraz Wiesławem Hop.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ponownie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w prelekcji poświęconej Cichociemnym, która odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie biblioteki (ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10-12).

    W ramach omawianego spotkania referat wygłosi Katarzyna Kyc – inspektor Referatu Edukacji Historycznej IPN w Rzeszowie. Wykład uzupełni projekcja filmu "Elżbieta Zawacka – miałam szczęśliwe życie" w reż. Marka Widarskiego. Na zakończenie będzie można obejrzeć wystawę związaną z tematem spotkania.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy przy PBW w Przemyślu serdecznie zapraszają nauczycieli, uczniów wszystkich etapów nauczania oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji flash mob "Zaczytany Przemyśl". Pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Teresa Stankiewicz – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu