Aktualności

Spotkaniami sieci współpracy i samokształcenia w dniu 19 maja dla nauczycieli przedszkoli i w dniu 21 maja dla psychologów i pedagogów szkolnych zakończony został unijny projekt edukacyjny pod nazwą: „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim". Uczestnicy projektu podsumowali swoje dokonania w ciągu dwuletniego okresu pracy w ramach sieci. Bardzo wysoko ocenili ukierunkowaną i merytoryczną współpracę w grupie przedmiotowców. Wskazywali na potrzebę kontynuowania tej formy współdziałania jako niezbędnej również w przyszłym roku szkolnym.

Czytaj więcej...

gora27 maja startuje II edycja projektu Kultura Na Widoku

Filmy, muzyka, książki, gry i archiwalia – ponad 900 utworów w cyfrowej wersji można znaleźć na instalacjach Kultury Na Widoku, które od 27 maja, przez 5 miesiecy, będą podróżowały po Polsce. Ta multimedialna biblioteka odwiedzi 48 miejsc i 14 festiwali, podczas których posiadacze smartfonów, tabletów i użytkownicy Internetu na terenie całego kraju będą mieli szansę poznać bogactwo legalnych źródeł w sieci oraz w prosty sposób pobrać interesujące ich utwory.

Czytaj więcej...

    8-15 maja odbył się XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, którego hasło przewodnie brzmiało „Wybieram bibliotekę”. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek daje możliwość wybrania bibliotek z ich ofertą zbiorów i usług potrzebnych nauce, kulturze i edukacji jako nieodzownych i atrakcyjnych instytucji.

Czytaj więcej...

    14 maja 2015 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie z Teresą Paryną i jej twórczością. Spotkanie dedykowane było Św. Janowi Pawłowi II z okazji pierwszej rocznicy Jego kanonizacji oraz z racji obchodów Roku Jana Pawła II. Wzięła w nim udział młodzież z Gimnazjum nr 1 oraz SOSW nr 3 w Przemyślu.

Czytaj więcej...

    Lubaczowska Filia PBW w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka „GWALBERTÓWKA” współorganizowali z Miejską Biblioteką Publiczną w Lubaczowie i aktywnie uczestniczyli już po raz trzeci w akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” w dniu 9 maja 2015 r. W tegorocznej akcji wzięło udział niemal 80 osób. Rajdowi towarzyszyły słowa wierszy i piosenek o wiośnie. Uczestnicy kreowali pozytywny wizerunek bibliotek, propagowali czytelnictwo oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

Czytaj więcej...

    Dnia 7 maja 2015 r. miał miejsce finał konkursu czytelniczego pt. „Pies Baskerville’ów”, czyli rodzinne sekrety z historią w tle. Konkurs zorganizowany został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z pięciu jarosławskich gimnazjów – łącznie 34 osoby. Nagrody dla uczestników ufundował Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch.

Czytaj więcej...

Seminarium Jak pomóc szkole zainteresować uczniów książką?

Rola i zadania placówek wspomagania

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w seminarium Jak pomóc szkole zainteresować uczniów książką? Rola i zadania placówek wspomagania, które odbędzie się 28 maja 2015 r.w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Al. Ujazdowskie 28, Warszawa).

Czytaj więcej...

    28 kwietnia 2015 roku w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych powiatu przeworskiego. Tematem była Biblioterapia w pracy z dziećmi. "Jak radzić sobie ze złością" - propozycja warsztatu dla dzieci.

Czytaj więcej...

    W dniach 17 i 24 kwietnia 2015 r. w lubaczowskiej filii odbył się kolejny ośmiogodzinny cykl zajęć dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. Uczniowie zapoznali się z metodami i technikami efektywnego uczenia się, obejrzeli prezentację multimedialną. Doskonalili się także w szybkim wyszukiwaniem informacji z wykorzystaniem katalogu OPAC.

Czytaj więcej...

    Kontynuując dobre tradycje popularyzacji działalności bibliotek oraz umacniania roli czytelnictwa i wiedzy o bibliotekach w świadomości społecznej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu ogłasza Dni Otwarte, organizowane z okazji Tygodnia Bibliotek (8 – 15 maj 2015 r.).

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie poetyckie z Teresą Paryną – przemyską poetką, autorką 14 tomików wierszy, laureatką licznych nagród i wyróżnień literackich.

Czytaj więcej...

    Dnia 27 kwietnia 2015 r. w jarosławskiej Filii PBW w Przemyślu odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Podsumowano dwie akcje czytelnicze, w które włączyła się biblioteka: Ogólnopolskie Wybory Książek i Wielką Ligę Czytelników, a w drugiej części spotkania wyznaczono cele i kierunku działań na rok szkolny 2015/2016. Zaprezentowano również kamishibai - japońską sztukę opowiadania historii za pomocą ilustracji.

Czytaj więcej...

    Dnia 23 kwietnia 2015 r. w auli jarosławskiej uczelni odbyły się VIII Jarosławskie Potyczki Ortograficzne. Wzięły w nich udział 233 osoby, które zmierzyły się z tekstem przygotowanym przez pracowników naukowych z Zakładu Literatury Polskiej i Polskiego Oświecenia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym roku tekst dyktanda czytała dziennikarka Polsatu Karolina Szostak.

Czytaj więcej...

Półfinał Wielkiej Ligi Czytelników w jarosławskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu

    10 kwietnia 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filii w Jarosławiu odbył się półfinał Wielkiej Ligi Czytelników. Jest to ogólnopolska akcja, która ma na celu propagowanie czytania wartościowych książek i wspólnego spędzania czasu dziecka z rodzicem/opiekunem.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu od lat bierze udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz upowszechniania czytelnictwa, a także inicjuje i koordynuje wiele przedsięwzięć czytelniczych skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wszystkich etapów kształcenia. Dlatego spontanicznie podjęliśmy decyzję o włączeniu się w ogólnopolskie wybory książek.

Czytaj więcej...

27 marca w czytelni PBW w Lubaczowie gościliśmy poetkę ziemi lubaczowskiej panią Józefę Kornagę. Jak sama powiedziała swoją przygodę z poezją rozpoczęła w dniu kiedy zmarła Wisława Szymborska – 1. lutego 2012 r., wtedy napisała swój pierwszy utwór „Tęsknota". Na spotkaniu poetka promowała swój pierwszy tomik „Poezja z Roztocza – uczucia i myśli", gdzie opowiada o swojej małej Ojczyźnie, o uczuciach, opisuje krajobraz o każdej porze roku, można tu znaleźć również refleksje o przemijaniu.

Czytaj więcej...

logo 160Zapraszamy na VIII Jarosławskie Potyczki Ortograficzne 23.04.2015 r.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Jarosławskich Potyczkach Ortograficznych, które odbędą się 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Auli Niebieskiej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16.

Czytaj więcej...

    17 marca 2015 r. odbyła się VIII edycja konkursu recytatorskiego pt. "Wiosna w sercu, wiosna wkoło” w ramach Międzynarodowego Dnia Poezji. Konkurs zorganizowany został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu i Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu. Do rywalizacji w dwóch kategoriach wiekowych przystąpiło 41 recytatorów. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch, który był również fundatorem nagród. Dzięki czemu każdy z uczestników otrzymał zarówno dyplom jak i nagrodę w postaci książki.

Czytaj więcej...

     5 marca 2015 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filia w Przeworsku miała miejsce konferencja przedstawiciela Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego na region Podkarpacia z dyrektorami szkół i nauczycielami różnych specjalności z Przeworska i powiatu przeworskiego, na temat „Najwyższa jakość nauczania w ramach dofinansowania MEN. Zasady przyznawania dotacji MEN i oferta GWO na rok szkolny 2015/2016”.

Czytaj więcej...

    W grudniu 2014 roku przypadała piąta rocznica nadania imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852) Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu.

    Nasz Patron był mecenasem sztuki i kolekcjonerem. Posiadał jedną z największych w kraju kolekcji książek, rękopisów, rycin, map, medali, monet, pieczęci. Jego biblioteka medycka osiągnęła 20 000 druków i rękopisów, ponad 700 map, a kolekcja rysunków i grafiki w różnych technikach liczyła ponad 25 000 pozycji. Biblioteka ta, jako odrębna całość, została w 1921 roku oddana w wieczysty depozyt Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Lwowie.

Czytaj więcej...

 „Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. 
Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik 
za wiarę świętą jako Polak za Polskę…”
Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku, włączając się w obchody 1 marca - Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 4 marca 2015 r. zorganizowała wykład „Historie żołnierzy z wyrokiem. Polskie podziemie niepodległościowe po 1945 roku”, który wygłosił pan Tomasz Kowalski – pracownik Referatu Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

    Edukacja włączająca stała się priorytetem MEN w polityce oświatowej na rok szkolny 2014/2015 Edukacja włączająca, wychodząc z założenia, że wszystkie dzieci (także te z niepełnosprawnościami) mogą i mają prawo uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania – koncentruje się na tym, jak je efektywnie uczyć i jak zapewnić im poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu