Aktualności

logo larix     mkidn

    Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix" im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

    Lata po zakończeniu II wojny światowej to czas odradzania się państwa polskiego i zmagań z kształtowaniem się ustroju politycznego na nowym obszarowo terytorium Polski. W tym czasie miało miejsce również wiele trudnych procesów społecznych i zjawisk politycznych, również w środowiskach lokalnych, które potrzebują udokumentowania. Swoim wkładem może się tutaj pochwalić Pan dr Marek Pach, którego rozprawa doktorska pt. Opór społeczny w powiecie przeworskim w latach 1944 – 1956 przedstawia rzeczywistość Przeworska i powiatu po wyzwoleniu.

Czytaj więcej...

W dniach 16 i 24 października 2014 r. PBW Filia w Lubaczowie rozpoczęła kolejny cykl zajęć z klasami szóstymi. Odbyło się 8 godzin lekcyjnych dla trzech klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Nauczyciele bibliotekarze wyposażyli uczniów w umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł. Nabyta wiedza będzie dla nich przydatna na egzaminie szóstoklasisty oraz w dalszej edukacji.

Czytaj więcej...

    Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, jedno z pierwszych prywatnych wydawnictw, od lat współpracuje z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku. W zmieniającej się rzeczywistości wydawniczej rynku podręczników wydawnictwo w dalszym ciągu organizuje w naszej bibliotece warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli promując również swoją ofertę wydawniczą.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu zachęca dyrektorów szkół oraz nauczycieli bibliotekarzy do zapoznania się z prezentacja na temat pozyskiwania bezpłatnego podręcznika, która dostępna jest poniżej.

Czytaj więcej...

    W dniu 3.10.2014 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku zebraniem otwartym zainaugurowało swoją działalność Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku. Na spotkaniu otwartym dla szerokiego grona odbiorców zaprezentowane zostały założenia programowe nowo powstałego stowarzyszenia przez Pana dr hab. prof. UR Szczepana Kozaka pełniącego funkcję prezesa oraz zostały wygłoszone dwa wykłady dotyczące historii Przeworska i okolic.

Czytaj więcej...

W czwartej edycji konkursu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej, Jarosławskie Potyczki Ortograficzne zajęły pierwsze miejsce w głosowaniu publiczności, ex aequo z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

Czytaj więcej...

Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne

pbwk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie,
pbwp Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu,
pbwr Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie,
bpt Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

 

zapraszają

nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół

do udziału w wojewódzkiej konferencji:

„Książka w szkolnej edukacji"

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa

partonat

Czytaj więcej...

    Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie opublikowano wymagania konkursowe w roku szkolnym 2014/2015. W zakładce Organizowanie i prowadzenie wspomagania, w dziale Szkoły i placówki oświatowe – Materiały pomocnicze, zamieszczamy dostępną w naszej bibliotece literaturę pomocniczą.

Już po raz drugi PBW w Przemyślu Filia w Lubaczowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie włączyły się w Ogólnopolską Akcję „Cichego czytania w przestrzeni publicznej". Celem Akcji jest zwrócenie uwagi na rolę książki i czytania w życiu człowieka. To nie tylko promocja czytelnictwa, ale także integracja środowiska.

Czytaj więcej...

    W roku szkolnym 2013/2014 ewaluacji został poddany obszar wspomagania bibliotek szkolnych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Przemyślu. Badania zostały przeprowadzone w PBW i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku w kwietniu 2014 r. Pytaniem kluczowym w badaniu było pytanie o to, w jaki sposób oferta biblioteki pedagogicznej jest adekwatna do potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

 

„Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"
Comenius Regio - nr 2012-1-PL1-COM13-285631

 

    13 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się konferencja podsumowująca polsko-austriacki projekt READWAY - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych". Patronat nad nią objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla, zaś organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta w Przemyślu - koordynator projektu.

Czytaj więcej...

    W dniu 9 czerwca 2014 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Przeworsku obchodziła jubileusz sześćdziesięciolecia swojego istnienia. Uroczyste spotkanie miało miejsce w czytelni biblioteki pedagogicznej. Na obchody przybyli zaproszeni goście: Maria Dubrawska-Lichtarska burmistrz Miasta Przeworska, Mariusz Pieniążek sekretarz Starostwa Powiatowego w Przeworsku, dyrektorzy szkół z terenu miasta, koleżanki i koledzy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, nauczyciele-bibliotekarze przeworskich szkół, emerytowani bibliotekarze oraz czytelnicy. 

Czytaj więcej...

    30. maja 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Przeworsku odbyło się spotkanie z nauczycielami z bibliotek szkolnych w powiecie przeworskim. Podczas spotkania omówione zostały zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, dotyczące nowych funkcji bibliotek pedagogicznych.

Czytaj więcej...

    W ostatnich tygodniach gościliśmy w bibliotece uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z polonistami, zainteresowanych tematyką z pogranicza sztuki filmowej i literatury. Zajęcia z edukacji filmowej prowadziła gościnnie nasza koleżanka z jarosławskiej filii biblioteki pedagogicznej Pani Anna Weselak. Realizowane w ramach tych zajęć tematy wpisywały się w program edukacji polonistycznej szkół, które przyjęły nasze zaproszenie.

Czytaj więcej...

W ramach projektu READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych Anna Weselak przygotowała trzy lekcje z edukacji filmowej, które były skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

W dniach 20 i 22 maja 2014 r. odbyły się dwa ostatnie przed wakacjami spotkania w ramach unijnego projektu edukacyjnego pod nazwą: „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w czytelni naszej biblioteki. Tak, jak poprzednio byli to uczestnicy sieci nauczycieli przedszkoli oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

„Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"

Comenius Regio - nr 2012-1-PL1-COM13-285631

 

Podsumowanie polsko-austriackiego projektu
READWAY - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"
READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych"

Czytaj więcej...

    W dniach 10 i 24 kwietnia oraz 15 maja 2014 r. w czytelni lubaczowskiej biblioteki pedagogicznej odbył się 9-cio godzinny cykl warsztatów dla nauczycieli nt. „Wykorzystanie zindywidualizowanej oceny Profilem Psychoedukacyjnym dla planowania działań terapeutycznych dla uczniów z autyzmem", poprowadzony przez panią dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie Małgorzatę Jachyra-Mazepa.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu