Aktualności

    14 lutego b.r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie profilaktyczne poświęcone tematyce zachowań agresywnych młodzieży oraz zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Przedsięwzięcie było zgodne z kierunkiem rozwoju polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/14. Dokument zatwierdzony przez MEN 3 lipca 2013 roku zwraca m.in. uwagę na konieczność podejmowania działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

    W dniach 05.02.2014 i 12.02.2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyły się warsztaty „Jak uczniowie i nauczyciele mogą pracować z filmem – wykorzystanie filmowych adaptacji dzieł literatury ojczystej i światowej jako sposób na zainteresowanie widza dziełem literackim".

Czytaj więcej...

W czytelni lubaczowskiej Filii w dniu 11 lutego br. gościliśmy Panią Grażynę Bielec, nauczycielkę pasjonatkę żywego słowa i teatru. Swoją pasję realizuje prowadząc Teatr Małych Form działający przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Członkami zespołu są uczniowie miejscowych szkół, którzy pracują nad kulturą żywego słowa, autoprezentacją i emisją głosu. Efekty zaangażowania w działalność teatru prezentowane są w środowisku lokalnym, ale także w różnych miastach w Polsce. Grażyna Bielec za swoją pracę artystyczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Ministra Kultury, Ministra Edukacji, Międzynarodowego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa Kultury Teatralnej.

Czytaj więcej...

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. J. G. PAWLIKOWSKIEGO W PRZEMYŚLU
FILIA W PRZEWORSKU

TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. ADAMA MICKIEWICZA ODDZIAŁ W PRZEWORSKU

zapraszają na
wykład Bożeny Figieli

O czym mówią stare listy?

Korespondencja Zygmunta Krasińskiego z rodziną Lubomirskich

jako dokument obyczajowy epoki romatyzmu

Czytaj więcej...

Rok 2014 ogłoszony został:

Rokiem Jana Karskiego (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem Oskara Kolberga (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem św. Jana z Dukli (uchwała Sejmu RP z dnia 6 XII 2013 r.)

Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego (uchwała Senatu RP z dnia 12 XII 2013 r.)

Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego (uchwała Senatu RP z dnia 18 XII 2013 r.)

Czytaj więcej...

Uczenie_mComenius_m

 

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty „Jak uczniowie i nauczyciele mogą pracować z filmem – wykorzystanie filmowych adaptacji dzieł literatury ojczystej i światowej jako sposób na zainteresowanie widza dziełem literackim".

Czytaj więcej...

    18 grudnia 2013 r. odbyło się XIV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu. Ze względu na specyfikę tematu Forum nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych spotkali się w sali komputerowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz bibliotekami pedagogicznymi w Krośnie, Rzeszowie, Tarnobrzegu i filiami zapewnia dostęp do platformy ibuk.pl, dzięki której można korzystać z wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (371 tytułów).

Czytaj więcej...

Prelekcja w PBW w Przemyślu

„(...) być wiernym Ojczyźnie - Rzeczypospolitej Polskiej,

stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli

walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego".

[fragment tekstu przysięgi Żołnierzy Wyklętych]


    11 grudnia 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się prelekcja o Żołnierzach Wyklętych.

Czytaj więcej...

Październik i listopad minął pracownikom Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu na świadczeniu pomocy maturzystom. W lekcjach pt. „Niezbędnik maturzysty" i „Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale" uczestniczyli uczniowie dwóch jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkół ogólnodostępnych jest złożonym procesem pedagogicznym i społecznym, wymagającym zaangażowania rodziców, środowiska lokalnego a przede wszystkim nauczycieli. Od ich kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zależy skuteczność tego procesu.

Czytaj więcej...

wykleci

    W marcu 2013 roku Fundacja Niepodległości poświęciła bieżący rok Żołnierzom Wyklętym. W związku z tym różne osoby, organizacje i instytucje oświatowe podejmują liczne przedsięwzięcia mające na celu przypomnienie dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i promocję bohaterów zapomnianych, czy wręcz wyklętych przez powojenne, komunistyczne władze Polski.

Czytaj więcej...

W dniu 29 października 2013 r. grupa seminaryjna studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu pod kierunkiem prof. dra hab. Wacława Wierzbieńca uczestniczyła w szkoleniu z zakresu korzystania z systemu Prolib i kartoteki Proweb.

Czytaj więcej...

    30.10.2013 r. w Lubaczowie odbył się VII Przegląd Sztuki Rozrywkowej „ O złotą Beczkę Śmiechu". Po raz kolejny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie włączyła się w realizację przedsięwzięcia poprzez udział w obradach jury.

Czytaj więcej...

    23 października 2013 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima, ogłoszony z okazji 60 - tej rocznicy śmierci poety oraz 100-lecia jego debiutu poetyckiego.

Czytaj więcej...

logo1 readway_m

    W dniach 06.10-11.10. 2013 r. odbyła się II wizyta partnerska w Austrii przedstawicieli instytucji polskich uczestniczących w projekcie "Readway - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych".

Czytaj więcej...

    16 października 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się autorskie spotkanie improwizowane ze Zdzisławą Górską – poetką podkarpacką, autorką licznych artykułów, felietonów, esejów i reportaży z podróży. Impreza połączona była z promocją Jej najnowszego tomiku wierszy pt.: „Wyprzedaż złudzeń", który wydany został jako Nagroda Główna w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Dać świadectwo".

Czytaj więcej...

Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności"

dla uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych na projekt edukacyjny,

plakat, esej, scenariusz lekcji

z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu