Aktualności

W dniach 18 IV, 9 V i 10 V odbył się kolejny cykl zajęć bibliotecznych. Przeprowadzono 12 lekcji dla klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. Młodzież podzielona była na dwie grupy, aby sprawnie i kompleksowo poznać specyfikę pracy biblioteki pedagogicznej. W wypożyczalni uczniowie poznali zasady korzystania z katalogów, natomiast zajęcia w czytelni dotyczyły efektywnego uczenia się oraz korzystania z encyklopedii i słowników.

Czytaj więcej...

    Dnia 8 maja 2013 r. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbył się finał konkursu pt. „Magiczny świat Momo" zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu w ramach Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiega pod hasłem: "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych".

Czytaj więcej...

    W dniach 15 - 19 kwietnia 2013 roku miała miejsce pierwsza partnerska wizyta w Austrii przedstawicieli instytucji polskich realizujących projekt „Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading – READWAY w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych", finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie" Comenius – Partnerskie Projekty Regio.

Czytaj więcej...

W ramach współpracy nawiązanej przez Renatę Stefanik z Panią Barbarą Thieme , w czytelni naszej filii odbyły się zajęcia teatralne członków Teatru Światła MAGAPAR z Lubaczowa przygotowujących scenariusz przedstawienia „Sąd nad książką".

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Przeworsku włączyła się w organizację wraz z Towarzystwem Uniwersytetu Ludowego im. Zofii i Ignacego Solarzów w Gaci uroczystej promocji książki Zofii Solarzowej pt. „Życie spełnione. Mój pamiętnik". Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. Książka – pamiętnik ukazała się w 25. rocznicę śmierci jej autorki, a została wydana przez Stowarzyszenie „Promni" i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Czytaj więcej...

    Podczas serii spotkań edukacyjnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku Pan Jaromir Pajda przedstawiciel Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego zaprezentował podręczniki na nowy rok szkolny:

  • 9 kwietnia 2013 r. do edukacji wczesnoszkolnej,
  • 12 kwietnia do matematyki oraz do języka polskiego .

Czytaj więcej...

W czwartkowe wiosenne popołudnie 11 kwietnia 2013 r. odbyły się w auli niebieskiej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej VI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne.

Potyczki w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu i Bursa Międzyszkolna. Honorowy patronat nad imprezą objęli Starosta Powiatu Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia.

Czytaj więcej...

mojpamietnikTowarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. Ignacego i Zofii Solarzów w Gaci

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Przemyślu Filia w Przeworsku

pod Patronatem Honorowym Starosty Przeworskiego 

zapraszają

na uroczystość Promocji książki Zofii Solarzowej

MÓJ PAMIĘTNIK

wydanej przes Stowarzyszenie "Promni"

i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2013r. o godz 1100

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10

Od 25 marca b.r. w GALERII MAŁEGO ARTYSTY w lubaczowskiej filii można oglądać prace plastyczne dotyczące symboliki Świąt Wielkanocnych p.t. „Wielkanoc widziana oczyma dzieci 5-6 letnich". Prace różnymi technikami wykonały dzieci 5 - 6 letnie ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Kustronia ze Starych Oleszyc. To dobry przykład kultywowania tradycji nadziei i miłości płynących z symboliki Wielkiej Nocy.

Czytaj więcej...

Z okazji Świąt Wielkanocnych

Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa

na każdy dzień

 

Radość, pokój i nadzieja

Pogoda ducha i wzajemna życzliwość

niech napełnia nasze wzajemne spotkania

w kręgu rodzinnym i zawodowym

 

życzą

 

Halina Ukarma - Dyrektor PBW w Przemyślu

wraz z Pracownikami

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Przemyślu

 

zyczenia1

Wielkanoc 2013

„Pawlikowscy jako mecenasi i kolekcjonerzy malarstwa" – konferencja

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu


    20 marca 2013 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się konferencja pt.: „Pawlikowscy jako mecenasi i kolekcjonerzy malarstwa".

Czytaj więcej...

    19 marca 2013 r. odbyła się VI edycja konkursu recytatorskiego pt. „Wiosna w sercu wiosna wkoło" w ramach Międzynarodowego Dnia Poezji. Konkurs zorganizowany został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu i Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu. Do rywalizacji w dwóch kategoriach wiekowych przystąpiło 28 recytatorów. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Jarosławia.

Czytaj więcej...

W czytelni lubaczowskiej filii w dniu 12.03.2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z poetą ziemi lubaczowskiej Józefem Furgałą. Poeta pochodzi ze wsi Antoniki. Ukończył zaledwie siedem klas szkoły podstawowej. W swoim życiu wykonywał wiele zawodów, ale to twórczość literacka stała się jego życiową pasją i powołaniem. Pisanie wierszy jest dla niego źródłem głębokiej radości i sposobem na wyrażenie bogactwa swojego wnętrza. Opiewa w nich piękno przyrody, szacunek i miłość do drugiego człowieka, miłość Ojczyzny, wiarę w Boga, tradycje i kulturę polską. Wszystko czego doświadczył w swoim życiu znajduje odbicie w poezji, w strofach, które płyną jak nurt codziennych ludzkich zmagań.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu jest w trakcie badań diagnostycznych pt. „Edukacja czytelnicza w szkołach Przemyśla – działania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli", prowadzonych w ramach projektu „Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych". Badania mają na celu sprawdzenie jaką rolę pełni książka we współczesnym życiu dzieci i młodzieży oraz czy działania szkoły w zakresie edukacji czytelniczej mają wpływ na rozwój czytelnictwa.

Czytaj więcej...

    We wtorek, 26 lutego 2013r. czytelnia Pedagogicznej Biblioteki w Przeworsku wyglądała inaczej niż zwykle. Przy pomocy różnych sprzętów i rekwizytów została upodobniona do wiejskiej chaty. Na środku sali stał stół z białym obrusem, przy nim siedzieli gospodarz i gospodyni domu, obok mały chłopiec na koniku na biegunach. W tej niecodziennej scenerii odbyło się wyjątkowe spotkanie.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, historyków, nauczycieli sztuki oraz inne zainteresowane osoby na konferencję „Pawlikowscy jako mecenasi i kolekcjonerzy malarstwa", która odbędzie się 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 11.00 w siedzibie biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12).

Czytaj więcej...

Kolejną wystawę z cyklu „I ja też tworzę ..." można oglądać w naszej czytelni od 26 lutego. Prezentujemy w niej prace Środowiskowego Domu Samopomocy z Lubaczowa, który jest placówką dziennego pobytu osób z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia plastyczne oraz ceramika użytkowa są dla nich formą terapii. Różnorodne techniki pozwalają uwalniać talenty i zdolności podopiecznych ośrodka, co możemy zaobserwować w czasie zwiedzania ekspozycji.

Czytaj więcej...

    W środę, 27 lutego 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie autorskie przemyskich przedszkolaków z Niną Opic – poetką dziecięcą i psychoterapeutką, autorką wielu felietonów, zbiorów opowiadań, tomików poezji dla dzieci oraz współautorką książek "Rzeszowianie o sobie i swoim mieście", "Ojciec święty i ja"

 

Czytaj więcej...

Z1_mPedagogiczna Biblioteka WojewódzkaZ2_m
im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia w Przeworsku

zaprasza

na wykład dr Ireny Kozimali

Żołnierze wyklęci – z dziejów podziemia antykomunistycznego na Rzeszowszczyźnie

Czytaj więcej...

kogutZAPROSZENIE

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W PRZEMYŚLU

FILIA W PRZEWORSKU

zaprasza na spotkanie regionalne

„Tradycyjne pieśni życzące i apokryficzne pogranicza polsko-ruskiego –

region przeworski"Czytaj więcej...

    Tradycją przeworskiej filii biblioteki pedagogicznej stały się już spotkania literackie organizowane od lat w tej placówce. W minionych latach miały te spotkania charakter sesji naukowych, poświęconych zagadnieniom życia literackiego i kulturalnego w Polsce, od lat dziewięćdziesiątych do czasów najnowszych. W ostatnich latach biblioteka chętnie włączała się także w obchody jubileuszowych rocznic literackich, organizując spotkania poświęcone Zbigniewowi Herbertowi (2008), Juliuszowi Słowackiemu (2009), Czesławowi Miłoszowi (2011).

 

Czytaj więcej...

    16 stycznia 2013 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się XIII Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, zorganizowane z okazji minionego Roku Janusza Korczaka. Było ono okazją do podsumowania wszelkich szkolnych inicjatyw związanych z Januszem Korczakiem i promocją jego idei wśród uczniów oraz nauczycieli szkół.

Czytaj więcej...

logo

 

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza 16 stycznia 2013 r. o godz. 1100 na XIII Forum Nauczycieli – Bibliotekarzy, organizowane z okazji mijającego Roku Janusza Korczaka. XIII Forum będzie podsumowaniem wszelkich szkolnych inicjatyw związanych z Januszem Korczakiem i promujących jego idee.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu