Aktualności

Uczenie_mComenius_m

 

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty „Jak uczniowie i nauczyciele mogą pracować z filmem – wykorzystanie filmowych adaptacji dzieł literatury ojczystej i światowej jako sposób na zainteresowanie widza dziełem literackim".

Czytaj więcej...

    18 grudnia 2013 r. odbyło się XIV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu. Ze względu na specyfikę tematu Forum nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych spotkali się w sali komputerowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz bibliotekami pedagogicznymi w Krośnie, Rzeszowie, Tarnobrzegu i filiami zapewnia dostęp do platformy ibuk.pl, dzięki której można korzystać z wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (371 tytułów).

Czytaj więcej...

Prelekcja w PBW w Przemyślu

„(...) być wiernym Ojczyźnie - Rzeczypospolitej Polskiej,

stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli

walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego".

[fragment tekstu przysięgi Żołnierzy Wyklętych]


    11 grudnia 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się prelekcja o Żołnierzach Wyklętych.

Czytaj więcej...

Październik i listopad minął pracownikom Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu na świadczeniu pomocy maturzystom. W lekcjach pt. „Niezbędnik maturzysty" i „Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale" uczestniczyli uczniowie dwóch jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkół ogólnodostępnych jest złożonym procesem pedagogicznym i społecznym, wymagającym zaangażowania rodziców, środowiska lokalnego a przede wszystkim nauczycieli. Od ich kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zależy skuteczność tego procesu.

Czytaj więcej...

wykleci

    W marcu 2013 roku Fundacja Niepodległości poświęciła bieżący rok Żołnierzom Wyklętym. W związku z tym różne osoby, organizacje i instytucje oświatowe podejmują liczne przedsięwzięcia mające na celu przypomnienie dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i promocję bohaterów zapomnianych, czy wręcz wyklętych przez powojenne, komunistyczne władze Polski.

Czytaj więcej...

W dniu 29 października 2013 r. grupa seminaryjna studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu pod kierunkiem prof. dra hab. Wacława Wierzbieńca uczestniczyła w szkoleniu z zakresu korzystania z systemu Prolib i kartoteki Proweb.

Czytaj więcej...

    30.10.2013 r. w Lubaczowie odbył się VII Przegląd Sztuki Rozrywkowej „ O złotą Beczkę Śmiechu". Po raz kolejny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie włączyła się w realizację przedsięwzięcia poprzez udział w obradach jury.

Czytaj więcej...

    23 października 2013 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima, ogłoszony z okazji 60 - tej rocznicy śmierci poety oraz 100-lecia jego debiutu poetyckiego.

Czytaj więcej...

logo1 readway_m

    W dniach 06.10-11.10. 2013 r. odbyła się II wizyta partnerska w Austrii przedstawicieli instytucji polskich uczestniczących w projekcie "Readway - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych".

Czytaj więcej...

    16 października 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się autorskie spotkanie improwizowane ze Zdzisławą Górską – poetką podkarpacką, autorką licznych artykułów, felietonów, esejów i reportaży z podróży. Impreza połączona była z promocją Jej najnowszego tomiku wierszy pt.: „Wyprzedaż złudzeń", który wydany został jako Nagroda Główna w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Dać świadectwo".

Czytaj więcej...

Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności"

dla uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych na projekt edukacyjny,

plakat, esej, scenariusz lekcji

z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

    W dniu 10. października 2013 r. w Przeworsku odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Siewca, czyli charyzmat bł. Bronisława Markiewicza. To kolejne już spotkanie dedykowane kapłanowi, który swój ślad zostawił na ziemi przeworskiej, mistykowi, społecznikowi, obdarzonemu charyzmą wychowawcy, który swoje życie poświęcił kształceniu ubogich dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Lubaczowska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Przemyślu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie w bieżącym roku włączyły się do ogólnopolskiej akcji KsięgoZbiór. Działanie to miało na celu promocję czytelnictwa za pomocą cichego czytania w przestrzeni miejskiej. Czytanie na nowo otwartym Rynku, wyznaczyło nowy kierunek czytelnictwa i wyróżniło książkę w sposób niekonwencjonalny.

Czytaj więcej...

    Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Kobiety w malarstwie", którą główną część stanowi ekspozycja obrazów Klaudii Brykajło – pochodzącej z okolic Przemyśla studentki malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

Czytaj więcej...

    W dniach 17 – 19 czerwca b.r. odbyła się II wizyta partnerów austriackich w instytucjach polskich, zaangażowanych w realizację projektu "Readway - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - „Readway – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych".

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu