Wybrane nowości – grudzień 2016

Autyzm a czytanie ze zrozumieniem : gotowe scenariusze lekcji dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych / Jodeph Porter ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek. Joseph Porter ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. - 359 s. : il. ; 30 cm +CD. - Bibliogr. s. 359978-83-7744-114-5

Autor – pedagog specjalny opracował dziewięćdziesiąt, podzielonych na dziewięć poziomów, lekcji o zwierzętach i osiemnaście arkuszy pracy. Arkusze występują w czterech wariantach, a każdemu z nich towarzyszy scenariusz zajęć. Na poszczególnych poziomach znajdują się po dwa ćwiczenia budowania zdań, które służą rozwijaniu umiejętności obserwacyjnych oraz pomagają przekładać je na język mówiony i pisany. Oprócz gotowych scenariuszy lekcji w każdej jednostce tematycznej przedstawiono liczne propozycje ćwiczeń dodatkowych wzbogacających zajęcia o projekty plastyczne, muzykę, literaturę i filmy. Autor przekazał również cenne rady dotyczące zorganizowania sali lekcyjnej w taki sposób, aby panowała w niej atmosfera wspierająca efektywne nauczanie. Załączona do książki płyta CD zawiera wszystkie arkusze pracy, scenariusze lekcji, pomoce wizualne i formularze oceny w wersji do druku.

Przemyśl WP 15394/b

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko / Monika Lubina. - Kraków : "Impuls", 2016. - 77 s. : il. ; 24 cm 978-83-8095-079-5

W książce znajdują się zaś wyłącznie zestawy ćwiczeń przeznaczonych do ćwiczeń dla osób z niepłynnością mowy (oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych oraz wspomagających). Zestawy ułożone są alfabetycznie, dzięki czemu treść jest bardzo przejrzysta. Ćwiczenia mają różny stopień trudności, więc można je wykorzystać zarówno do pracy z dziećmi, jak i z dorosłymi.

Przemyśl WP 111129

Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 226 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. s.192-205. Indeks. 978-83-01-19043-9

Książka dostarcza rzetelnej wiedzy na temat kompetencji społecznych i ich znaczenia dla funkcjonowania dziecka w otoczeniu społecznym. Omówiono w niej narzędzia ułatwiające nauczycielom diagnozę kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Przedstawiono także propozycję sposobów poznawania umiejętności współpracy dzieci w młodszym wieku szkolnym z perspektywy dziecka, rówieśników i nauczyciela. Diagnoza kompetencji społecznych dzieci może być punktem wyjścia w planowaniu pracy wychowawczej lub sposobem sprawdzenia efektów działań już podjętych.

Przemyśl WP 111130

Nauka czytania od A do Z metodą sylabową / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - 215 s. : il. kolor. ; 30 cm 978-83-7134-828-0

Publikacja stanowi cenną pomoc wspomagającą naukę czytania. Wspiera ten proces i może być wykorzystywana zarówno samodzielnie, jak również z każdym zestawem podręczników dla uczniów klasy 1. W książce zastosowano kolejność wprowadzania liter zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Dwuznaki, trójznaki oraz głoski zapisywane w dwojaki sposób występują tak jak w elementarzu, czyli po zapoznaniu uczniów ze wszystkimi literami, które pisze się zgodnie z zasadą fonetyczną. Przy analizie i syntezie wprowadzono również sylabę jako ogniwo pośrednie między wyrazem a głoską, które ma za zadanie rozszerzenie tak zwanego pola czytania. Teksty do czytania zawierają nowo poznaną literę oraz litery wprowadzone wcześniej.

Przemyśl WP 111134

Terapia zabawą / Garry L. Landreth ; tłum. Robert Andruszko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2016. - 398, [1] s. : il. ; 23 cm.(Psychiatria i Psychoterapia). - Bibliogr. przy rozdz. Indeks 978-83-233-4157-4

W książce omówiono m. in. znaczenie zabawy w życiu dzieci, funkcje zabawy w procesie terapeutycznym, założenia zorientowanej na dziecko terapii zabawą, zasady dotyczące nawiązywania relacji z dziećmi, rolę terapeuty i rodziców w terapii zabawą. Terapeuci znajdą tutaj także szczegółowe wskazówki dotyczące organizacji pokoju zabaw oraz zalecanych zabawek i materiałów, sugestie, jak odnosić się do rodziców i jak wyjaśniać terapię zabawą oraz sugestie dotyczące reagowania na typowe problemy pojawiające się w pokoju zabaw.

Przemyśl WP 111143

Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - 171 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr., netogr. przy rozdz. Indeks. 978-83-200-5127-8

Publikacja zawiera teoretyczne podstawy terapii zajęciowej i opis artystycznych form stosowanych w praktyce terapeuty zajęciowego. W przystępnej i syntetycznej formie omawia możliwości i sposoby pracy terapeuty zajęciowego z pacjentami w zależności od stwierdzonego schorzenia lub grupy wiekowej z opisami przypadków. Zamieszczone na końcu każdego rozdziału pytania sprawdzające ułatwiają utrwalenie poznanych treści. Publikacja zawiera treści zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego w Unii Europejskiej. Podręcznik przygotowano z myślą o studentach kierunku terapia zajęciowa i fizjoterapia. Będzie również przydatny dla psychologów, pedagogów i asystentów osoby niepełnosprawnej.

Przemyśl WP 111144

W pułapce wielokulturowości / red. Anna Siewierska-Chmaj. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 169-180. 978-83-235-2523-3 WUW. - 978-83-64286-64-3 WSIiZ

Autorzy uczynili centralnym punktem swoich rozważań dylematy współczesnej wielokulturowej Europy. Zebrane w publikacji interdyscyplinarne teksty zostały podzielone na dwie części.
W pierwszej ukazano Europę jako kontynent wspólnych wartości, które w czasach niekonsekwentnie oraz nieodpowiedzialnie prowadzonej polityki imigracyjnej i wielokulturowej wydają się zagrożone. W drugiej części opisano zjawiska migracji i wielokulturowości z szerszej – niż tylko aksjologiczna – perspektywy. Książka zainteresuje nie tylko teoretyków i praktyków, studentów i naukowców zajmujących się zagadnieniami migracji, przenikania kultur, islamizacji Europy, multikulturowości. To wciągająca, ważna i potrzebna lektura – dla każdego, komu nieobojętna jest tak szybko zmieniająca się rzeczywistość.

Przemyśl WP 111145

Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. - 918 s. : il. ; 25 cm. (Logopedia XXI Wieku). - Bibliogr. s. 796-902 i przy rozdz. Indeks. 978-83-7744-106-0

Przygotowana pozycja jest kierowana do osób, które są zainteresowane problematyką wczesnej interwencji logopedycznej i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat etiologii zaburzeń rozwojowych, ich charakterystyki oraz przebiegu, a także metod pracy stosowanych w szeroko pojętej terapii tej najmłodszej grupy logopedycznych podopiecznych. Jest to kolejny tom z serii podręczników akademickich Logopedia XXI Wieku.

Przemyśl WP 111147

Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki / red. nauk. Katarzyna Waszyńska, Monika Filipiak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016. - 288 s. : il. ; 24 cm.(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 227). - Bibliogr. przy pracach. 978-83-232-2949-0

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy skupili się na przedstawieniu teoretycznych aspektów związanych z procesem psychoterapii i socjoterapii, m.in. założeń, celów, zakresu oddziaływania, a także metod i technik. W części drugiej, w kolejnych rozdziałach, zawarto informacje związane z praktyką pracy terapeutycznej, odnosząc się do wybranych obszarów problemowych. Zawarte w pracy zagadnienia zostały wyselekcjonowane z uwzględnieniem istniejących aktualnie kierunków rozwoju psychoterapii i socjoterapii, a także występujących współcześnie problemów i trudności w pracy klinicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Książka jest adresowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

Przemyśl WP 111148

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia : scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej / Piotr Winczewski. - Warszawa : "Difin", 2016. - 198 s. ; 23 cm. (Engram). - Bibliogr. s. 185-198. 978-83-8085-135-1

Książkę przygotowano z myślą o studentach fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne adresowane do dzieci. Może być ona także przydatna praktykom wykonującym już ten zawód, którzy znajdą w nim przypomnienie i odzwierciedlenie uznanych zasad usprawniania ruchowego kilkulatków. Zaprezentowane w książce pomysły mogą także wykorzystać rodzice w trakcie domowych ćwiczeń z własnymi dziećmi.

Przemyśl WP 111149

Zajęcia ruchowe w przedszkolu : ćwiczenia gimnastyczne / Małgorzata Lipiejko ; [il. Renata Kosowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016. - 83 s. : il. ; 29 cm.(Biblioteka Nauczyciela). - Bibliogr. s. 83. 978-83-262-2639-7

Ćwiczenia gimnastyczne to publikacja przeznaczona dla 2 grup wiekowych: dzieci młodszych (21 zestawów) i dzieci starszych (21 zestawów). Propozycje ćwiczeń przedstawionych w książce rozwijają u przedszkolaków czynności ruchowe, pobudzają do dbania o właściwą postawę ciała, wyrabiają nawyk poprawności i harmonijności ruchów. Na ćwiczenia należy przeznaczyć około 15-20 minut w grupach młodszych i około 30 minut w grupach starszych

Przemyśl WP 111154

Zajęcia ruchowe w przedszkolu : gry i zabawy ruchowe / Małgorzata Lipiejko ; [il. Renata Kosowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016. - 60 s. : il. ; 29 cm.

(Biblioteka Nauczyciela). - Bibliogr. s. 60. 978-83-262-2638-0

Gry i zabawy ruchowe zostały podzielone na 6 zestawów rozwijających różne cechy motoryczne dziecka w wieku przedszkolnym. Publikacja zawiera propozycje zabaw i gier o zróżnicowanym stopniu trudności, z przyborami oraz takich, które nie wymagają wcześniejszego przygotowania pomocy. Zabawy i gry ruchowe ą ulubioną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym, odpowiadają potrzebom wynikającym z możliwości rozwojowych przedszkolaków.

Przemyśl WP 110823

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu