Wybrane nowości PBW – styczeń 2017

1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk; przekł. Aleksandra Haduła. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2016. - 383 s. ; 23 cm.

(Seria Psychologia) . – Indeks 978-83-233-4090-4

Autorzy publikacji proponują mnóstwo zabaw i ćwiczeń, które pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Te skuteczne wskazówki pomogą dziecku odnosić sukcesy w domu, w szkole i w codziennych kontaktach z ludźmi. Przedstawione rozwiązania i strategie dostosowane są do różnych stylów uczenia się i zdolności dzieci. Wiele porad zmodyfikowano z myślą o nastolatkach i wyzwaniach, jakim muszą one sprostać, żyjąc z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. 1001 porad… to niezwykle pomocna pozycja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów

Przemyśl WP 111156

Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : "CeDeWu", 2016. - 263 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-61712-47-2. - 978-83-7556-893-6

Zachodzące wokół nas systemowe zmiany w ekonomii, polityce, gospodarce, cywilizacji technicznej wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup społecznych. Pojawiające się zjawiska oraz problemy edukacyjne wymagają pogłębionej refleksji i stają się pilnym wyzwaniem zarówno dla pedagogów - teoretyków, jak i dla szerokiej rzeszy pedagogów - praktyków. Konieczne dla współczesnej praktyki pedagogicznej jest nie tylko rozwiązywanie zaistniałych problemów, ale także właściwe przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli, terapeutów, wychowawców. Osoby podejmujące pracę w instytucjach kształcących i wychowujących będą zmuszone sprostać licznym trudnościom i wyzwaniom pedagogicznym, typowym dla obecnej i przyszłej rzeczywistości. Wyposażanie ich w trakcie studiów w określone umiejętności i kompetencje staje się możliwe poprzez wprowadzanie zmodyfikowanych metod kształcenia.

Przemyśl WP 111157

Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha / Anna Dunajska [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2016. - 233 s. : il. ; 23 cm. (Engram). - Bibliogr. s. 220-225. 978-83-8085-266-2

Autorzy podejmując problematykę bezpieczeństwa pracownika socjalnego w aspekcie zjawiska przemocy, zaprezentowali przegląd dotychczasowych badań. Przedmiotowe ryzyko zdaje się być wplecione w zawód pracowników służb społecznych. W publikacji zostały również wyjaśnione podstawowe wymagania BHP w pracy socjalnej. Czytelnik odnajdzie w tym miejscu przepisy poszczególnych aktów prawnych przybliżające przedmiotową materię oraz badania, które ją uwzględniają. Publikację należy polecić nie tylko pracownikom socjalnym, studentom wskazanego kierunku, ale również szerokiej rzeszy czytelników

Przemyśl WP 111158

Burza w mózgu nastolatka : potencjał okresu dorastania / Daniel J. Siegel ; przekł. z jęz. ang. Karolina Bochenek. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MIND, 2016. - 254, [2] s. : il. ; 21 cm. 978-83-62445-62-2

Publikacja, w której neuropsycholog autor rozprawia się z mitami na temat dorastania i nastolatków. Twierdzi, że zmiany, jakie wtedy zachodzą mają niewiele wspólnego z szalejącymi hormonami, lecz wynikają przede wszystkim z procesów przebudowy mózgu i tworzenia się nowych połączeń. Ten okres od dwunastego do dwudziestego czwartego roku życia decyduje o tym, kim staniemy się w przyszłości. Zdaniem autora - Daniela Siegela, nabywamy wtedy wielu ważnych umiejętnościi przygotowujemy się do opuszczenia domu rodzinnego. Skłonność do ryzyka, intensywna emocjonalność, zainteresowanie nowością to ważne i cenne cechy nastolatków, dzięki którym mogą wypracować nowe strategie radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Przemyśl WP 111160

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : "Impuls", 2016. - 256 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8095-070-2

Monografia składa się z trzech części: pierwsza koncentruje się wokół warunków socjalizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni informacyjnej; druga porusza problematykę zagrożeń w przestrzeni wirtualnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie; trzecia poświęcona jest tematyce dotyczącej przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji oraz nowych wyzwań dla nauczycieli i uczniów z tym związanych.

Przemyśl WP 111162

Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. - 343 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 323-332. Indeks. 978-83-7744-056-8

Ogromnym walorem książki są liczne przykłady i opisy zaburzeń zachowania, emocji i mowy. Przedstawione jest ich tło rodzinne, przebieg terapii oraz skutki dla bliskich i odległych losów dziecka. Zostały one zaczerpnięte zarówno z własnej praktyki autora, jak również z literatury, Internetu i wspomnień rodziców. Opis każdego przypadku zawiera cenny komentarz.

Przemyśl WP 111163

Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / red. nauk. Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. - Toruń : Adam Marszałek, 2016.. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8019-529-5

Prezentowana publikacja jest pracą zbiorową, w której przedstawiono wieloaspektowe spojrzenie na polską edukacją, szkołę i ucznia w kontekście globalnym i krajowy. Jej treść wpisuję się w prowadzone w ostatnich latach dyskusje na temat edukacji i jej uwarunkowań, szkoły, współczesnego środowiska życia.

Przemyśl WP 111131

Efektywnie i atrakcyjnie czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego / Agnieszka Szpilt. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. - 165 s. : il. kolor., 23 cm. - Bibliogr. s. 157-165. 978-83-7173-324-6

Książka poświęcona jest nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera gotowe pomysły, które nie tylko uatrakcyjniają lekcje, ale i pomogą w ich prowadzeniu. Jest to publikacja dla doświadczonych praktyków, pragnących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, jak też dla początkujących, potrzebujących inspiracji.

Przemyśl WP 111164

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpr. Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : " Aspra-JR" ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016. - 300 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 285-296. 978-83-7545-718-6

Przedstawiona pozycja to kolejna publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię, wybitny znawca tematyki uzależnień, z ogromną determinacją, systematycznie prowadzi badania empiryczne i prezentuje problematykę narkotykową, dopalaczy, przestępczości narkotykowej jako jednych z największych zagrożeń […] Dobór tematyki i sposób prezentowania zasługują na wysoką ocenę. Praca zawiera bardzo duże walory poznawcze, napisana została bardzo czytelnym językiem.

DR HAB., PROF. WSB MAREK WALANCIK

Przemyśl WP 111133

Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / red. nauk. Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus. - Kraków : "Impuls", 2016. - 267, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 247[268]. 978-83-7850-970-7

Celem książki jest przede wszystkim ukazanie złożoności i wielowymiarowości problematyki praw dziecka i praw człowieka, a także faktycznego ich poszanowania w przestrzeni życia edukacyjno-społecznego. W pierwszej części książki problematyka praw człowieka i dziecka została osadzona
w kontekście edukacyjnym. Autorka podkreśla wagę kształtowania, szczególnie wśród młodych ludzi, świadomości tych praw jako niezmiernie istotnej dla tworzenia społeczeństw demokratycznych. Następna część książki ogniskuje się wokół problematyki praw dziecka
w systemie wychowawczo-resocjalizacyjnym. […] porusza zagadnienie eurosieroctwa, które w wyniku migracji zarobkowej rodziców stało się poważnym problemem m.in. w Polsce, w Mołdawii, na Ukrainie i na Litwie. Autorka prezentuje ten problem w kontekście sieroctwa społecznego, które wiąże się z brakiem zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, takich jak bezpieczeństwo, poczucie bycia kochanym. Poczucie opuszczenia przez najbliższych niesie ze sobą dalekosiężne skutki zarówno dla sfery psychicznej, jak i społecznej funkcjonowania młodego człowieka.

Przemyśl WP 111166

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe / Piotr Maleszyk - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie, 2016. - 448 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. [419]-438. 978-83-7784-854-8

Głównym celem badawczym publikacji jest rozpoznanie mechanizmu dostosowań na rynkach pracy państw członkowskich UE do recesji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wywołujących rożne reakcje rynków na pogorszenie dynamiki wzrostu gospodarczego oraz towarzyszących im działań antykryzysowych i na tym tle sformułowanie opinii na temat możliwych zagrożeń powrotu zatrudnienia i bezrobocia do poziomów sprzed kryzysu. Zakres przestrzenny monografii obejmie 27 państw członkowskich UE, choć w niektórych sytuacjach ograniczenia
w dostępności danych powodowały zawężenie grupy analizowanych krajów. W celach porównawczych analizą objęto Unię Europejską jako całość.

Przemyśl WP 111167

Śpiewnik dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Olga Joniec. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - 47 s. : il. ; 21x30 cm + CD. Melodia z tekstem podłoż. i funkcjami harmonicznymi. - Sł. także poza tekstem muzycznym. 978-83-7134-848-8

Publikacja to zbiór 21 piosenek, którego układ jest zgodny z kalendarzem roku szkolnego, uwzględnia zmiany zachodzące w przyrodzie i ważne wydarzenia w życiu ucznia. Teksty piosenek są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz są związane
z ich najbliższym otoczeniem. Opowiadają o porach roku, przyrodzie, świętach, imprezach, rodzinie, nauce i - wreszcie - o wakacjach. Do publikacji dołączono płytę CD z utworami w wersjach: wokalnej i wokalno-instrumentalnej.

Przemyśl WP 469/DM

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu