Wybrane nowości PBW – marzec 2017

Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogiki / Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 158, [3] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-01-18734-7

Pies domowy – jako naturalny towarzysz człowieka – może pomagać w leczeniu różnych zaburzeń i towarzyszyć w nieszczęściu. Pies-terapeuta może być wsparciem w leczeniu tych zaburzeń, w których elementem obrazu klinicznego jest niepełnosprawność ruchowa, psychiczna lub somatyczna. W pierwszej naukowej monografii poświęconej dogoterapii . Autorzy prześledzili historię kontaktów człowiek–pies oraz społeczny obraz psa w różnych systemach religijnych, filozoficznych i kulturowych. Przedstawili rys historyczny dogoterapii, jej nurty, standardy etyczne obowiązujące dogoterapeutów oraz zasady prawnej ochrony zwierząt.

Przemyśl WP 111385
Lubaczów WL 50288
PBWP 1J 56618

Dziecko w literaturze / Jarosław Górski. - Częstochowa : "Sfinks", cop. 2017. - 247 s. : il. kolor. ; 25 cm.(Literatura i Kontrowersje. - Bibliogr. s. 244. Indeksy. 978-83-63624-87-3

Autor prezentuje ideę książki, w której będzie się on zajmował nie literaturą dziecięcą, nie literaturą dla dzieci, ale dzieckiem w literaturze. Jego rozważania mają prowadzić do odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni dziecko w życiu duchowym dorosłych, dlaczego oni tak chętnie projektują na nie własne życie psychiczne, własne oczekiwania, lęki, niepokoje czy idee.

Książka jest poświęcona dziecięcemu bohaterowi literatury i tych dziedzin sztuki, które z literatury czerpią inspirację. Dzięki analizom i próbom nowego odczytania poszczególnych utworów światowej i polskiej klasyki (także tej współczesnej), odpowiada na pytanie, dlaczego tak trudno jest stworzyć przekonujący portret dziecięcego bohatera, dlaczego autorzy podejmują jednak takie próby, a także dlaczego dziecięce postaci tak często służą przedstawianiu wcale niedziecięcych problemów.

Przemyśl CzP 82(091)

Edukacja w PRL / pod red. Moniki Wiśniewskiej. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. - 263, [1] s., [7] s. tabl. : il. ; 24 cm.(W Służbie Niepodległej). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8090-182-7

Prezentowana publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej pt. „Edukacja w warunkach zniewolenia. Polityka oświatowa w PRL”. Na treść składają się referaty na temat systemu edukacji w PRL oraz indoktrynacji w okresie stalinowskim.

Przemyśl WP 111388
Lubaczów WL 50460

Edukacja seksualna w polskiej szkole : perspektywa uczniów i dyrektorów / Mariola Bieńko, Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż. - Warszawa : "Difin", 2016. - 289 s. : il. ; 23 cm(Engram). - Bibliogr. s. 285-287. 978-83-8085-361-4

Książka powstała jako rezultat badań jakościowych, wywiadów grupowych zrealizowanych z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wywiadów z dyrektorami szkół, na temat zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie. Opracowanie pozwala na zapoznanie się z obrazem tych zajęć z perspektywy osób odpowiedzialnych za ich organizację, a przede wszystkim z perspektywy ich uczestników, poznanie doświadczeń i ocen uczniów dotyczących zarówno organizacji zajęć, ich problematyki, stosowanych metod i środków dydaktycznych, jak też sposobu postrzegania postawy nauczyciela prezentowanej na lekcji. Z badań wyłania się również obraz samych uczestników fokusów, niezwykle cenny dla zrozumienia uwarunkowań ich rozwoju psychoseksualnego.

Przemyśl WP 111387

Fantastyczne opowieści : z testami do czytania ze zrozumieniem / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - 212 s. ; 30 cm. 978-83-7134-830-3

Książka składa się z trzech różnych części tematycznie dostosowanych do wieku i wyobraźni dziecka w klasie II, III i IV. W każdej z nich czytelnicy znajdą pełne przygód i tajemnic opowiadania oraz test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, który ma na celu nie tylko ćwiczenie spostrzegawczości i zdolności do selekcji informacji, ale także utrwalanie wiedzy gramatycznej. Publikację zamykają odpowiedzi do wszystkich testów, aby dziecko mogło po ich rozwiązaniu sprawdzić swoją wiedzę. Fantastyczne opowieści to nie tylko pomocny materiał edukacyjny dla uczniów i ich opiekunów, ale również rozbudzający wyobraźnię zbiór historii o świecie leśnych zwierząt, marzeniach, dobrodziejstwach wynikających z czytania książek czy o nieustraszonym kosmicie, który odwiedza Ziemię, by nieść pomoc dzieciom.

Przeworsk WK 52841
Przemyśl WP 111390

Gdy dziecko ma problemy z czytaniem / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : "Harmonia", 2017. - 284 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 279-284. 978-83-7134-916-4

Sprawny odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego, czyli umiejętność czytania, jest najważniejszą umiejętnością, jaką powinni opanować uczniowie w młodszych klasach szkoły podstawowej. Jest to warunek co prawda nie wystarczający, ale bezwzględnie konieczny do radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji. Książka ta adresowana jest zarówno do terapeutów pedagogicznych prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, jak i do rodziców chcących pomóc swoim dzieciom w opanowaniu trudnej sztuki czytania. Zawiera ona szereg praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi ryzyka dysleksji i z każdym dzieckiem mającym trudności w czytaniu.

Przemyśl WP 111391
Przeworsk WK 52987

Oblicza starości w perspektywie lokalnej : studium socjopedagogiczne / Danuta Krzysztofiak. - Kraków : "Impuls", 2016. - 260, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. s. 241-256. 978-83-8095-103-7

Publikacja wpisuje się w nurt współczesnego, interdyscyplinarnego zainteresowania starością w różnych kontekstach. Rozwój nauk medycznych, społecznych i humanistycznych wzbogaca naszą wiedzę o starości i jej różnych, nie zawsze pozytywnych, obliczach z przesłaniem poszukiwania rozwiązań społeczno-socjalnych dla polepszania jakości życia seniorów w warunkach zmian społecznych. […]

Przemyśl WP 111407

Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka. - Kraków : "Impuls", 2016. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 175-180 s. 978-83-8095-099-3

Publikacja książka porusza temat niezwykle istotny z punktu widzenia współczesnej pedagogiki
i stanowi ważny wkład w rozwój szerokiego nurtu edukacji przygodowej – outdoor eduaction, adventure education czy pedagogiki przeżyć – który od kilku lat stopniowo zyskuje coraz większą popularność w Polsce. A przy tym opracowanie R. Ryszki jest dobrze wyważonym połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Przemyśl WP 111409

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2016. - 270 s. ; 24 cm + CD(Nadzór) Płyta zawiera: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : narzędzia, wzory i procedury. 978-83-269-5717-8

Publikacja zawiera pakiet 20 dokumentów (szablonów, wzorów i procedur) związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole. W książce uzupełnieniem formalnych aspektów organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych rozdziałach praktycznych są komentarze w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zastosowania przepisów prawa w codziennej praktyce szkoły i przedszkola.

Przemyśl CzP 37.048

Psychopedagogiczne mity : jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu / Tomasz Garstka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 496 s. : il. ; 21 cm. (Inspiracje Edukacyjne) . - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8092-820-6

W książce omówiono popularne tezy, niepoparte wynikami naukowych badań empirycznych, i mity na temat metod nauczania, wychowania, pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudonauce, kierując się dobrymi intencjami. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i rodziców uczniów. Zainteresuje również studentów kierunków nauczycielskich, psychologii, pedagogiki.

Przemyśl WP 111414

Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Paweł Kozłowski. - Kraków : "Impuls", 2016. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [193]-208. 978-83-8095-069-6

Książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt jak i chłopców w okresie dojrzewania przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.

Treści przedstawiane w publikacji oraz kontekst empiryczny, mogą okazać się użyteczne dla psychologów, pedagogów, prawników, socjologów i nauczycieli pełniących różne funkcje w szeroko pojętym Wymiarze Sprawiedliwości, ale także w systemie profilaktyki społecznej, edukacji, resocjalizacji i terapii młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Przemyśl WP 111422

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne : poradnik z ćwiczeniami opartymi na uważności i terapii poznawczo-behawioralnej / Jon Hershfield, Tom Corboy ; tłum. Marta Kacprzak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2016. - 237, [2] s. ; 24 cm.(Psychiatria i Psychoterapia). - Bibliogr. s. 235-237. 978-83-233-4194-9

Wyjątkowy poradnik zarówno dla terapeutów, jak i osób cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD).

Autorzy:

Jon Hershfield jest psychoterapeutą specjalizującym się w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i powiązanych z nimi zaburzeń przy zastosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej opartej na uważności (MBCBT). Jest również wicedyrektorem programu leczenia dzieci cierpiących na OCD, UCLA Child OCD Intensive Outpatient Program w szpitalu neuropsychiatrycznym Resnick Neuropsychiatric Hospital.

Tom Corboy jest dyrektorem wykonawczym OCD Center for Los Angeles, założonego przez niego w 1999 roku. Jest licencjonowanym psychoterapeutą specjalizującym się w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i powiązanych z nimi zaburzeń lękowych.

Przemyśl WP 111426

Zooterapia z elementami etologii / Agata Maria Kokocińska przy współpracy z Tadeuszem Kaletą i Dorotą Lewczuk. - Kraków : "Impuls", 2016. - 159 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 147-159. 978-83-8095-086-3

Książka jest kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć w zwierzęciu terapeutę, nauczyciela i opiekuna. Chcą z nim znaleźć wspólny język, aby terapia była korzystna i przyjemna zarówno dla pacjenta, terapeuty, jak i samego zwierzęcia.

Z recenzji dr inż. Małgorzaty Maśko

Przemyśl WP 111433

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu