Wybrane nowości PBW – wrzesień 2017

Czysta gra : fair play / zespół red. Kajetan Hądzelek [i in.]. - Warszawa : Polski Komitet Olimpijski ; Kraków : "Fall", 2014. - 319 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliografia przy pracach. 978-83-62275-84-7

Książka […] poświęcona jest doniosłemu znaczeniu zasady fair play w sporcie. Wybitni specjaliści piszą o dżentelmenach sportu, o polskich laureatach Klubu Fair Play PKOl i Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP), o nagrodach Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM), o dorobku Polski w promocji czystej gry

Przemyśl WP 111801

Europa jest kobietą : romanse i miłości sławnych Europejek / Iwona Kienzler. - Warszawa : "Bellona", cop. 2014. - 309, [3] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 309-[310]. 978-83-11-15027-0

Patrząc na historię kobiet w Europie od czasów średniowiecznych, wydaje się, że ich rola w dziejach była znikoma. Tymczasem, pomimo ograniczonych praw i zależności od mężczyzn, kobiety mocno zaznaczyły swoją obecność na kartach historii wielu europejskich państw. Pośrednio lub bezpośrednio zmieniały dzieje Europy […]. Praca przedstawia losy wybranych kobiet, o których słyszeli wszyscy , ale także i te mniej znane.

Przemyśl WP 111823/G

Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Agnieszka Gajda. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - 303, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr., netogr. s. 265-302. 978-83-7666-191-9

Autorka przedstawia opis podstawowych kierunków rozwoju instytucji ombudsmana na świecie w ujęciu porównawczym, a następnie dokonuje szczegółowej analizy rozwiązań polskich dotyczących Instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Pokazuje, jakie czynniki miały wpływ na rozwój tej instytucji, oraz jaki jest wpływ innych instytucji chroniących prawa i wolności człowieka na pozycję ustrojową i działalność polskiego RPO.

Przemyśl WP 111923

Od śmiechu do łez : jak zrozumieć emocje naszych dzieci / Robert Zuili ; [tł. z fr. Urszula Basałaj]. - Kielce : "Jedność", 2016. - 165, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. 978-83-7971-326-4

Książka przeznaczona przede wszystkim dla rodziców. Została opracowana w taki sposób, że nie tylko umożliwia poszerzenie wiedzy na temat podstawowych emocji, ale niejako zmusza do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z własną codziennością. Przedstawia przykładowe scenariusze sytuacji rodzinnych (m.in. śmierć psa, zniszczenie ulubionej zabawki, kłótnię rodzeństwa), każdorazowo ukazując dwa możliwe zakończenia – pozytywne i negatywne. Poszczególne rozdziały kończą testy psychologiczne, pomagające stwierdzić na przykład, czy dziecko jest lękliwe, czy ma osobowość choleryka, czy umie okazywać radość oraz… jaki typ rodzica reprezentujemy.

Przemyśl WP 111802

Reprezentacja i mandat parlamentarny : teoretyczne interpretacje przedstawicielstwa politycznego / Jarosław Szymanek. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - 403 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 369-374. Indeks. 978-83-7666-238-1

Książka poświęcona przedstawicielstwu politycznemu, bez którego nie można sobie wyobrazić funkcjonowania współczesnych systemów politycznych. Autor w sześciu rozdziałach prezentuje tytułową problematykę, rozpoczynając od teoretycznych koncepcji przedstawicielstwa politycznego, poprzez przedstawienie reprezentacji politycznej jako zasady ustrojowej, pokazuje modele i warianty zasady rządów przedstawicielskich, a także mandat parlamentarny w jego aspekcie teoretycznym i praktycznym. W swej analizie pisze również o etyce w przedstawicielstwie politycznym oraz o przedstawicielstwie politycznym na poziomie ponadnarodowym na przykładzie Unii Europejskiej.

Przemyśl WP 111933

Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów / Jan Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 176, [1] s. ; 20 cm. (Wiedza o Sejmie) . - Bibliogr. s. 174-175. 978-83-7666-461-3

Niniejsza książka dotyczy relacji zachodzących między najważniejszym organem władzy ustawodawczej – Sejmem, a obydwoma organami władzy wykonawczej – Prezydentem RP i Radą Ministrów. Uwaga autora skupiona jest na „punktach stycznych”, jakie istnieją między Sejmem a Prezydentem oraz między Sejmem i Radą Ministrów. Relacje te są ściśle związane z wyrażoną
w art. 10 Konstytucji RP zasadą podziału i równowagi władz. W związku z tym część pracy poświęcono istocie tej zasady, jej ewolucji i współczesnemu rozumieniu. Rozważania oparte są na materiale normatywnym, doktrynie prawa konstytucyjnego oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Przemyśl WP 111940

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa : "Difin", 2017. - 169 s. : il. ; 23 cm. (Engram) . - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8085-445-1

Książka zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności, a także kwestie związane z eurosieroctwem.

Przemyśl WP 112023

Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. - Warszawa : Difin, 2017. - 311 s. : il. ; 23 cm. (Engram). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8085-324-9

Publikacja skierowana jest do osób, które chcą się dowiedzieć, jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jakie są współczesne tendencje w resocjalizacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wychowawczej. Obok pracowników instytucji podejmujących działania na rzecz osób naruszających normy społeczne i ich rodzin publikacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zainteresuje również badaczy tych zagadnień.

Przemyśl WP 112024

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu