Arteterapia : przygoda i porządek / Wiesław Karolak. - Warszawa : "Difin", 2017. - 145 s. : il. ; 23 cm ISBN 978-83-8085-514-4

Książka stanowi poradnik dla nauczycieli, arteterapeutów, metodyków i studentów zajmujących się pracą artystyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Zawiera scenariusze dwudziestu pięciu ćwiczeń. Ich struktura składa się z kilku stałych części: krótkiej prezentacji problematyki, opisu przebiegu ćwiczenia, polecenia pewnych refleksji przy pokazie, określenia grupy wiekowej uczestników oraz miejsca, materiałów i czasu trwania poszczególnych zadań. Następnie autor przedstawia opisy realizacji oraz uwagi i refleksje uczestników. Wszystkie ćwiczenia są klarownie przygotowane jako materiał inspiracyjny dla czytelnika, który w czynny sposób chciałby z nich skorzystać.

Przemyśl WP 112271

Asperger : życie w dwóch światach / Christine Preißmann ; przekł. Joanna Arentewicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. - 253 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 245-250. ISBN 978-83-7489-714-3

Autorka publikacji - jako dotknięta zespołem Aspergera psychoterapeutka wie, jak czują się osoby z tą diagnozą oraz ich bliscy, jakie emocje nimi targają i z jakimi trudnościami muszą się zmierzyć. Dlatego właśnie zachęciła dorosłych z zespołem Aspergera, aby szczerze opowiedzieli o tym, jak wyglądało i jak wygląda obecnie ich życie, co było dla nich najtrudniejsze i jak sobie z tym poradzili. W rozmowach poruszono szereg najistotniejszych problemów dnia codziennego, między innymi dotyczących nauki, pracy, związków, zdrowia, integracji społecznej czy seksualności.

Przemyśl WP 112272

Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 308, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 291-296. Indeks. ISBN 978-83-7744-132-9

Niniejsza publikacja to program prekoncepcji, czyli środków zaradczych, które należy przedsięwziąć, by zminimalizować bądź też nawet całkowicie wykluczyć ryzyko wystąpienia ASD u niepoczętego lub nienarodzonego dziecka. Jeszcze nigdy stan zdrowia przyszłych rodziców nie był tak ważny jak teraz – w czasach epidemii autyzmu.

Liczba przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) rośnie w zastraszającym tempie, którego nie można tłumaczyć większą wykrywalnością czy dokładniejszymi kryteriami diagnostycznymi. Co roku rodzi się więcej dzieci z autyzmem. Zdaniem autora niniejszej publikacji – doktora Roberta Melillo – ASD jest efektem zespołu czynnościowego rozłączenia (ang. functional disconnection syndrome – FDS), czyli braku równowagi mózgu. FDS to według dok­tora Melillo stan nie tylko odwracalny, ale także taki, któremu można zapobiec

Przemyśl WP 112224
Przeworsk WK 53106

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : "Difin", 2017. - 350 s. ; 23 cm

Doświadczenie autorów publikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia perspektywiczne spojrzenie z różnych stron na temat cyberprzestrzeni i czyhających tam niebezpieczeństw dla człowieka. Wielość poruszonych tematów pozwala poznać i zrozumieć współczesne i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że zarówno poszczególne rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak i specjalistów z cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatne na zagrożenia i bezbronne jak zwykli użytkownicy.

Przemyśl WP 112274
Przeworsk WK 53224

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu / red. Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, Sally Ozonoff ; tł. Robert Andruszko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2017 - 463 s. : il. ; 23 cm

(Psychiatria i Psychoterapia). - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. ISBN 978-83-233-4300-4

Publikacja to bogate źródło dla naukowców i klinicystów zajmujących się diagnostyką osób z ASD. Napisana w erudycyjny, ale przystępny sposób, książka ta podkreśla indywidualność i człowieczeństwo dzieci z autyzmem i przedstawia najnowocześniejsze strategie oceny różnych wymiarów ich funkcjonowania. Pozwala lepiej zrozumieć te złożone i intrygujące zaburzenia i byłaby wspaniałym uzupełnieniem kursów poświęconych zaburzeniom rozwojowym”.

Przemyśl WP 112278
Przeworsk WK 53228

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie : perspektywa materialna i formalna / red. nauk. Tomasz Kośmider, Waldemar Kitler. - Warszawa : "Difin", 2017. - 372 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks ISBN 978-83-8085-554-0

Akademia Sztuki Wojennej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi podjęła badania, których celem stało się zdiagnozowanie stanu teorii i praktyki bezpieczeństwa narodowego oraz określenie jego głównych kierunków rozwoju. Prezentowana książka zawiera rezultaty podjętych badań i stanowi propozycję nowych i efektywnych formuł badawczych oraz edukacyjnych.

Przemyśl WP 112279

Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : "Difin", 2017. - 159 s. : il. ; 23 cm.(Engram). - Bibliogr. s. 155-158. 978-83-8085-444-4

Książka napisana została w formie przewodnika dla osób niezwiązanych z terapią integracji sensorycznej, czyli rodziców, nauczycieli i innych specjalistów, aby przybliżyć im w sposób czytelny te zagadnienia. W publikacji zawarte zostały definicje, podstawy teoretyczne założeń integracji sensorycznej oraz opisy charakteryzujące podstawowe systemy zmysłowe. Dużą część książki stanowią propozycje zabaw, historii, pomysły do wykorzystania zarówno przez rodziców w domu, jak
i przez nauczycieli przedszkoli czy profesjonalistów zajmujących się na co dzień terapią. Uzupełnieniem książki są tabelki pomagające określić poziom funkcjonowania naszego dziecka.

Przemyśl WP 112280
Przeworsk WK 53202

Jak wychować sensorycznego bystrzaka : pomóż dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : poradnik dla rodziców / Lindsey Biel, Nancy Peske ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 504 s. ; 24 cm (Biblioteka SI. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks ISBN 978-83-7744-145-9

Prezentowana książka pomoże ustalić, czy dziecko ma problemy z przetwarzaniem sensorycznym, i podpowie, jakie działania można od razu podjąć tym zakresie. Zawiera wiele praktycznych informacji na temat tego, jak radzić sobie z nadpobudliwością czy niską wytrzymałością, jak poprawić koncentrację, uwagę i zachowanie dziecka. Zamieszczono tu również bardzo przydatne porady i techniki radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, takimi jak mycie, czesanie i obcinanie włosów, ubieranie się, robienie zakupów w supermarkecie, grymaszenie w czasie posiłków, spokojne przesypianie nocy.

Przemyśl WP 112281

Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2017. - 198 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 164-187. Indeksy. ISBN 978-83-8085-489-5

Starość i starzenie się społeczeństw staje się stopniowo coraz lepiej rozpoznanym problemem. Wyzwaniem pozostaje zdiagnozowanie, na ile starość można uczynić produktem i to rentownym. Autorki określają zakres, w jakim seniorzy wpisują się w najnowsze strategie marketingowe na rynku, w jakim zakresie ich zasoby stają się doceniane na rynku pracy (międzygeneracyjny mentoring) i jak oni sami rewolucjonizują technologię (telesenior).

Przemyśl WP 112285

Rozłączone dzieci : program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zabrzeniami neurologicznymi / Robert Melillo ; [przekł. Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 344 s. : il. ; 24 cm. - Wybrane źródła s. 329-333. Indeks ISBN 978-83-7744-107-7

Autor przedstawia program Brain Balance, który ma na celu przywrócić równowagę między półkulami mózgowymi u dzieci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi: autyzmem, ADHD, dysleksją, SPD, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zespołem Tourette’a czy chorobą afektywną dwubiegunową. W opinii autora podłożem tego typu zaburzeń jest stan określany mianem zespołu czynnościowego rozłączenia (ang. functional disconnection syndrome – FDS) będący efektem nieskoordynowanego funkcjonowania półkul mózgowych. Na podstawie badań oraz obserwacji prowadzonych przez ponad trzydzieści lat podczas pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami neurologicznym Melillo wskazuje, że większość objawów wspomnianych zaburzeń jest rezultatem czynników środowiskowych, niewłaściwej diety, niewygaszonych odruchów pierwotnych i nieodpowiedniej stymulacji w obszarze sensoryczno-ruchowo-poznawczym. Słuszność tej tezy została potwierdzona skutecznością programu Brain Balance, praktykowanego ze spektakularnymi sukcesami od bez mała dwóch dekad.

Przemyśl WP 112225

Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami
i
zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2017. - 156 s. ; 24 cm. - Bibliografia s. 155-156. ISBN 978-83-8095-375-8

Dzięki różnym formom i rodzajom zabaw mamy szansę zbliżenia się do dziecka, stworzenia mu poczucia bezpieczeństwa, pozyskania jego zaufania i dostrzeżenia jego tzw. punktów pozytywnych. Możemy również poznać najskrytsze tajniki dziecięcej psychiki – ukryte lęki, trudności, budzące się zdolności, zainteresowania, bazę wszelkich jego możliwości.

Najlepszym inicjatorem zabaw jest samo dziecko. To ono wie, czym i w jaki sposób chce się bawić. Rolą nauczyciela terapeuty, jako bacznego obserwatora i zarazem współuczestnika czynności, jest takie pokierowanie zabawą, by dziecko czerpało z niej przyjemność, a nauczyciel wiedzę diagnostyczną.

Przemyśl WP 112223

Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu / red. Lucyna Jankowska-Szafarska [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. - 383 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-65669-14-8

Publikacja to unikatowe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczące wielowymiarowego zaburzenia płynności mowy, jakim jest jąkanie; przegląd metod terapii indywidualnych i grupowych oraz technik radzenia sobie na co dzień z zacinaniem; kalejdoskop ludzkich losów naznaczonych jąkaniem, osobistych opowieści-świadectw bohaterów żyjących pośród nas. Niezbędnik każdego logopedy-terapeuty jąkania i nauczyciela-wychowawcy oraz vademecum dla studentów i młodych adeptów logopedii i psychologii.

Przemyśl WP 112286

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu