Nowości książkowe w bibliotece - wrzesień 2008r.

  Historia Polski : (1944-1989) / Włodzimierz Bonusiak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.

Walorem tej książki jest przekazanie nie tylko podstawowej wiedzy, ale też zajęcie stanowiska w sprawach będących przedmiotem kontrowersji, różnic w ocenach Polski Ludowej zarówno o charakterze globalnym (generalizującym), jak i poszczególnych zjawisk, bilansów oraz skutków. Tym samym Autor przedstawia zarówno własne poglądy na minioną rzeczywistość, jak i dąży do wywołania u Czytelnika skłonności do osobistego wartościowania przedstawionego okresu dziejowego.
 
  Sztuka starożytnego Egiptu / Jadwiga Lipińska. - Warszawa : "Arkady", 2008.

Autorka omawia historię sztuki egipskiej od powstania pierwszych kultur w dolinie Nilu, zjednoczenia Górnego i Dolnego Egiptu w jedno państwo i kształtowania się jego architektury, rzeźby i malarstwa w okresie Starego, Średniego i Nowego Państwa aż do czasu podboju arabskiego. Szczegółowo opisane zostały najważniejsze zabytki - piramidy, świątynie, grobowce, reljefy i malowidła.

  Nieśmiałość : nowe odważne podejście / Bernardo Carducci ; przeł. Maciek Sekerdej. - Kraków : "Znak", 2008.

Profesor Bernardo Carducci w swojej książce pokazuje, że nieśmiałość nie jest czymś wyjątkowym albo wstydliwym. Nie jest zaburzeniem osobowości, chorobą, ani nawet wadą charakteru. Jest czymś na tyle częstym, że każdy przynajmniej kilka razy w życiu jej doświadczył.
Książka omawia zjawisko nieśmiałości, wyjaśnia jej pochodzenie oraz w praktyczny sposób radzi, jak ją pokonać.

  Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : "Znak", 2008.

Badacze dostrzegli, że tradycyjne problemy socjologii - nierówności społeczne, władza, kultura, świadomość zbiorowa czy globalizacja - przejawiają się najwyraźniej na co dzień. Dla socjologów życie codzienne to nowe okno, przez które można spojrzeć na stare problemy i zobaczyć coś więcej. Piotr Sztompka i Małgorzata Bogunia-Borowska zebrali przykłady najnowszych prac z kręgu „socjologii codzienności”, które ukazały się na świecie. To pierwsza taka - poprzedzona obszernymi wstępami autorów - antologia w Polsce.

  Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci / Andrew Heywood. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Książka jest wprowadzeniem w krąg pojęć spotykanych w analizie politycznej. Wyjaśnia ich znaczenie i pokazuje zastosowania. Każdy opis kończy się listą publikacji polecanych jako źródło bardziej szczegółowych informacji. Hasła zawarte w książce pogrupowane są alfabetycznie w ramach 7 działów – Pojęcia podstawowe, Ideologie, Podejścia, Systemy, Struktury i Poziomy. Ułatwia to przeprowadzanie porównań pomiędzy terminami o podobnym charakterze i funkcjach.

  Klucz do marketingu : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Jonathan Sutherland, Diane Canwell ; [tł. Zbigniew Dziedzic]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Książka w przystępny i rzetelny sposób opisuje 500 pojęć, terminów i teorii dotyczących najmłodszej z dyscyplin związanych z zarządzaniem. Wyjaśnia, że marketing, który wśród nauk ekonomicznych cieszy się najgorszą opinią, gdyż kojarzy się z manipulowaniem ludźmi, w rzeczywistości odwołuje się do zasad etycznych, często łamanych przez brak profesjonalizmu osób związanych z tą dziedziną.

  50 klasyków psychologii : kim jesteśmy, w jaki sposób myślimy, co robimy : 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdom ; tł. Filip Kowalczyk. - Gliwice : "Helion", 2008.

50 klasyków psychologii to suma wiedzy najznakomitszych umysłów psychologii: Zygmunta Freuda, Iwana Pawłowa, Malcolma Gladwella, Roberta Cialdiniego, Victora Frankla, Daniela Goldmana, Karen Horney, Carla Junga, Alfreda Kinseya, Ronalda D. Lainga, Jeana Piageta, Oliviera Sachsa i innych wielkich.
Tom Butler-Bowdon przystępnie opisał koncepcje pięćdziesięciu wielkich umysłów psychologii i stworzył z nich jedną książkę: sumę ich ponadczasowej wiedzy.

  Jak pokonać anoreksję? : trening / Georg H. Eifert, Michelle Heffner ; [tł. Anna Zawadzka]. - Gliwice : "Helion", cop. 2008.

Podręcznik dla chorych, ich rodzin oraz lekarzy i terapeutów. Pomimo, że do tej pory nie opracowano całkowicie skutecznych metod leczenia anoreksji, ta książka przekazuje innowacyjne podejście do psychoterapii - terapię akceptacji i zaangażowania, czyli ACT (ang. Acceptance and Commitment Therapy).

  Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

Wzrastająca w ostatnich latach popularność platformy zdalnego nauczania - Moodle skłoniła autorów do wypełnienia luki, jaką jest brak opracowania pomagającego w tworzeniu, instalowaniu i konfiguracji platformy. Książka skierowana jest do nauczycieli wszystkich szczebli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat o metody oparte na technikach komputerowych. W założeniach autorów podręcznik ma pomóc nauczycielowi w pokonaniu podstawowych problemów związanych ze startem do nowej techniki nauczania.
  Teoria osobliwości społecznych : zaskakująca transformacja w Polsce / Wiesław Gumuła. - Warszawa : "Scholar", 2008.

Autor próbuje udowodnić w książce, że „w toku każdego biegnącego pewnym prawidłowym torem procesu pojawiają się anomalie, „osobliwości” – będące zalążkiem procesów nowego rodzaju. Zmieniają one kierunek zdarzeń, a z czasem i same prawidłowości, zastępując je nowymi”.  Książka pozwala zobaczyć polskie losy od połowy lat siedemdziesiątych w nowym świetle. Autor doskonale panuje nad materiałem historycznym, a obok bogactwa historiografii dostarcza narzędzi porządkujących, które pozwalają lepiej dostrzec logikę zdarzeń.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu