Nowości książkowe w bibliotece - październik 2008r.

Zarządzanie wiedzą : [podręcznik akademicki] / red. nauk. Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Celem tego podręcznika jest przedstawienie współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą i pojęć z nim związanych. Stanowi on przegląd aktualnego stanu nauki w tej dziedzinie.
Podręcznik skierowany przede wszystkim do studentów i praktyków biznesu.
Pedagogika dla nauczycieli w praktyce : materiały metodyczne / Dorota Pankowska. - Kraków : "Impuls", 2008.

Książka jest zbiorem ćwiczeń, zadań i materiałów dydaktycznych, przydatnych w kształceniu pedagogicznym studentów i doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Autorka proponuje w niej aktywizujące sytuacje dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach z pedagogiki dla nauczycieli oraz na zajęciach z innych przedmiotów na studiach stricte pedagogicznych (z dydaktyki, teorii wychowania, pedagogiki ogólnej, i in.).

Pedagogika społeczna : w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz - Winnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów pedagogiki (różnych kierunków i specjalności), a także dla nauczycieli, rodziców, pracowników socjalnych, działaczy związkowych, pracowników samorządowych i administracji lokalnej, którym pomoże lepiej zrozumieć różne oblicza zmieniającej się współczesnej rzeczywistości.

Teorie i koncepcje wychowania / Marian Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Autor przedstawił nowatorskie podejście do teorii wychowania, m.in.: relacje z innymi dyscyplinami pedagogicznymi i naukami humanistycznymi, tradycyjne i nowe obszary problemów dotyczących wychowania (teorie interakcyjne, kontekst europejski, wielokulturowość), metodologie badań, planowanie działalności wychowawczej; uwzględnił najnowsze standardy akademickiego kształcenia pedagogicznego.

Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski ; aut. Wiesław Alejziak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Książka jest podręcznikiem humanistycznych podstaw turystyki, kierowanym do studentów i wykładowców kierunku turystyka i rekreacja oraz kierunków ekonomicznych i humanistycznych ze specjalnościami związanymi z problematyką turystyczną. Podręcznik składa się z 9 rozdziałów, w których autorzy omawiają specyfikę poszczególnych dziedzin wiedzy, ukazując sposób, w jaki ujmują one problematykę związaną z turystyką.

Ochrona środowiska przyrodniczego / Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski ; red. nauk. Grzegorz Dobrzański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Podręcznik jako jeden z nielicznych ujmuje problem ochrony środowiska całościowo i kompleksowo. Cały materiał został podzielony na 5 głównych rozdziałów dotyczących m.in. podstawowych pojęć i problemów ochrony środowiska, stanu środowiska na świecie i w Polsce, cech współczesnego kryzysu ekologicznego, problemów środowiskowych, a także przyczyn degradacji środowiska i działalności na rzecz jego ochrony. Ostatni rozdział poświęcono humanistycznym aspektom ochrony środowiska.

Klucz do psychologii : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Julie Winstanley ; tł. [z ang.] Aleksandra Wilkin-Day. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Klucz do psychologii w przystępny sposób prezentuje najważniejsze kierunki w psychologii. Jest rodzajem wstępu do psychologii. Pozwala porównać podejście różnych szkół do tego samego problemu. Opisuje metody badawcze, koncepcje i czołowe postaci. Pomaga zrozumieć psychologię i wyjaśnia terminologię. Na końcu książki będzie znajdował się słowniczek angielsko-polski, indeks, lista fobii i ich nazw.

Gry i zabawy na każdą porę roku / Oriol Ripoll ; il. Francesc Rovira ; z wł. przeł. Barbara Wrońska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.

W krótkich opisach autor, specjalista w zakresie edukacji, proponuje dziesiątki pomysłowych gier i zabaw, pozwalających świetnie spędzić czas zarówno samemu dziecku, jak w gronie rówieśników, czy z rodzicami. Rozwijają wszechstronnie i nie wymagają ponoszenia kosztów.

Cyfrowa rewolucja : rozwój cywilizacji informacyjnej / Piotr Gawrysiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008.

Książka przedstawia historię rozwoju technologii informatycznych, poczynając od czasów starożytnych aż po współczesność. Autor, opisując wzrastające możliwości techniczne przetwarzania informacji stwarzane przez informatykę, skupia się na ich wpływie na sposób traktowania i przekazywania ludzkiej wiedzy. Łącząc fascynującą opowieść z solidną podbudową naukową analizuje przejawy współczesnej rewolucji informacyjnej, takie jak powstanie społeczeństwa informacyjnego czy eksplozja popularności wolnego oprogramowania i ruch wolnej kultury.

49 gier i zabaw : scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wypoczynkowych / J. i B. Luvmour [i in.] - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

W książce tej autorzy proponują gry i zabawy, których celem jest pogłębienie więzi między ich uczestnikami. Większość gier jest odpowiednia dla dzieci w różnym wieku, niektóre jednak nadają się tylko dla dorosłych lub dla całych rodzin. Wszystkie gry, zabawy i zadania mają poprawiać samopoczucie uczestników.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu