Nowości książkowe - styczeń 2009r.

Polska jako państwo narodowe : historia i pamięć / Piotr Madajczyk, Danuta Berlińska. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2008.

W książce najważniejsze jest umiejscowienie problematyki konfliktów etnicznych w szerszych ramach procesów społecznych i politycznych, dokonujących się w społeczeństwie polskim, czyli ciągle aktualne pytanie o kształt narodu polskiego. Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytanie o społecznie uznawane kryteria przynależności do narodu, a także o znaczenia, jakie przypisywano pojęciu narodu.
Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. Zenona Wiśniewskiego i Edwarda Dolnego. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.

Publikacja składa się z trzech części podejmujących zagadnienia dotyczące: wyzwań polityki rynku pracy w Polsce po akcesji, rynku pracy regionu kujawsko-pomorskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz lokalnych rynków pracy w nowych uwarunkowaniach.
Śmierć w cywilizacji Zachodu : od roku 1300 po współczesność / Michel Vovelle ; przekł. Tomasz Swoboda oraz Maryna Ochab, Magdalena Sawiczewska-Lorkowska, Diana Senczyszyn. – Wyd. 2. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2008.

Książka jest obejmującym okres od średniowiecza po wiek XX dziełem opisującym ewolucję, jakiej ulegała postawa człowieka wobec śmierci. Oprócz bogatego kontekstu z zakresu historii sztuki, literatury i filozofii autor sięga po zdobycze nauk takich, jak demografia, etnografia, statystyka, biologia czy prawo. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi wyjść poza ograniczenia kultury i dotrzeć także do codziennego doświadczenia śmierci zwykłego człowieka.
Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2008

Książka jest bogatym źródłem wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu.
Autor rozwiewa pokutujące od lat mity związane z alkoholem, pisze o skutkach zdrowotnych nadmiernego picia, a także o sposobach ułatwiających rozpoznanie uzależnienia. Zawarte w niej treści zaadresowane są do osób, które cierpią z powodu problemu alkoholowego, do ich bliskich, a także do specjalistów na co dzień stykających się z tym problemem z racji swoich obowiązków zawodowych - do lekarzy, psychologów, terapeutów, księży, nauczycieli i policjantów.
Klasycy psychologii : wprowadzenie do studiów psychologicznych / oprac. Helmut E. Luck, Rudolf Miller, Gabi Sewz-Vosshenrich ; przekł. Romuald Polczyk. - Kraków : "WAM", 2008.

Książka opisuje dzieje myśli psychologicznej poprzez przedstawianie wybranych - kluczowych dla rozwoju psychologii - autorów ich dzieł. Schemat prezentacji przywoływanych postaci obejmuje: krótką ocenę dzieła, zarys biografii autora, okoliczności powstania, zawartość i recepcję dzieła przez współczesnych oraz jego znaczenie oceniane z perspektywy aktualnego zaawansowania psychologii w danym zakresie. Eseje publikowane w książce mogą stać się doskonałym wprowadzeniem i przygotowaniem do samodzielnej lektury przedstawianych dzieł.
Koło matematyczne w szkole podstawowej / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki ; Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. - Toruń : "Aksjomat", 2008.

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli prowadzących koła matematyczne, ma pomóc im w indywidualnej pracy z uczniami zainteresowanymi matematyką.  Zawiera zadania, których niestandardowość  polega na tym, że mimo często wysokiego stopnia ich trudności do ich rozwiązania nie jest potrzebna skomplikowana wiedza, a jedynie logiczne myślenie. Zadania ułożone są tematycznie i można je realizować z uczniami klas IV, V, VI, przeznaczając na to cały etap edukacyjny.
Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska. - Warszawa : "Placet", 2008.

W tej książce podjęto próbę zaprezentowania całościowo problematyki motywowania pracowników. Przytoczone przykłady praktyczne oraz prezentowane wyniki badań pochodzą z konkretnych, choć tu anonimowych przedsiębiorstw. Książka adresowana jest do studentów uczelni ekonomicznych oraz wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie systemów motywowania w przedsiębiorstwach, jak też menedżerów wszystkich szczebli (obecnych i przyszłych) we współczesnych organizacjach.
Wielka księga heraldyki / Alfred Znamierowski, Paweł Dudziński. - Warszawa : "Świat Książki", 2008.

Zawierające ponad 900 ilustracji, kompendium wiedzy o heraldyce światowej i polskiej. Autorzy opowiadają o istocie, historii i współczesnym rozwoju heraldyki. Wyjaśniają symbolikę herbów rodowych, państwowych, korporacyjnych, kościelnych czy wojskowych w różnych częściach świata.
Kalendarium dziejów Polski : historia, społeczeństwo, literatura, sztuka, nauka, technika / [wyd. Danuta Borowska-Mostafa ; oprac. merytoryczne Bartosz Działoszyński i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Wszechstronne, bogato ilustrowane kalendarium historii Polski od okresu kształtowania się narodu i państwowości aż po rok 2007. Składają się na nią 4 odrębne kalendaria, powiązane ściśle ze sobą i zaprezentowane synchronicznie w jednym ciągu tablic chronologicznych. Kalendaria omawiają problematykę historii (polityka, wojskowość), społeczeństwa (religia, prawo, gospodarka, sport), sztuki i literatury (architektura, sztuki plastyczne, literatura, muzyka, teatr, film) oraz nauki i techniki (dorobek badawczy, odkrycia i wynalazki).
Skarbnica zabaw : ponad 650 zabaw na różne okazje / [oprac. Dorota Skwark]. - Kielce : "Jedność", 2007.

Książka “Skarbnica zabaw” umożliwia dzieciom zdobywanie pierwszych doświadczeń związanych z poznawaniem siebie i innych ludzi oraz wchodzeniem w międzyludzkie relacje. Publikacja jest kopalnią pomysłów na pogodne spędzenie czasu w szkole, w pracy, na festynie czy weselu. Powstała z myślą o ludziach i dla nich, bez względu na wiek i płeć, by zaspokoić ich potrzebę bycia razem i wspólnego przeżywania radości.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu