Nowości książkowe - luty 2009r.

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : "Impuls", 2008.

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podłożu genetycznym i metabolicznym, nieznane, rzadkie choroby wieku dziecięcego lub rozpoczynające się w dzieciństwie, nieprawidłowości rozwojowe i choroby, które prowadzą do niepełnosprawności. Poruszana w książce problematyka jest obszerna i oparta o aktualne badania naukowe oraz obowiązującą literaturę przedmiotu.
Rola nauczyciela we współczesnej szkole / Erich Petlak. - Warszawa : "Żak", 2008.

Książka dotyczy problemu - jaki jest wpływ nauczyciela na wychowanie i przygotowanie do dalszej nauki i pracy zawodowej powierzonej mu młodzieży. Podkreśla, że od współczesnego nauczyciela wymaga się podejścia twórczego, zainspirowania uczniów, a potem zostawienia im dużej swobody na własne twórcze myślenie oraz, że nie należy unikać pewnych rozwiązań z pedagogiki alternatywnej, dlatego że wiele z nich może znaleźć zastosowanie w codziennym nauczaniu.
Psychoterapia analityczna : procesy i zjawiska grupowe / red. nauk. Jerzy Pawlik. - Warszawa : "Eneteia", 2008.

Podręcznik adresowany jest do studentów psychologii, psychoterapeutów, psychologów klinicznych, osób interesujących się psychoanalizą, szkolących się w psychoterapii, zajmujących się doradztwem i procesami grupowymi.
Książka omawia takie kwestie teorii i praktyki, jak założenia analitycznej psychoterapii grupowej, organizacja procesu leczenia w małej grupie, zadania i rola terapeuty, fazy procesu grupowego, zagadnienia kliniczne, superwizję w pracy z grupami i in.
E-urząd w komunikacji z obywatelem / Marcin Kowalczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

W publikacji opisane jest funkcjonowanie nowoczesnej administracji publicznej w warunkach globalizującego się świata. Na przestrzeni ostatnich dekad rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych zmienił charakter społeczeństw i urzędów. Zależność ta została opisana w niniejszej książce. Publikacja opisuje również związek między społeczeństwem obywatelskim a informacją publiczną, zwłaszcza dostępem do niej. Na przykładzie państw Unii Europejskiej, które w ostatnich latach zainwestowały w rozwój sieci informatycznych, pokazuje znaczenie systemów informacji publicznej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań : XVI-XVIII wiek / pod red. Tomasza Ciesielskiego i Anny Filipczak-Kocur. - Warszawa : "DiG" ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2008.

Książka jest poświęcona dziejom Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a zwłaszcza problematyce złożoności państwa szlacheckiego - współistnienia  w jego obrębie wielu nacji, kultur i wyznań. Otwarcie archiwów na terenie Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji pozwoliło historykom na dotarcie do nowych źródeł, niedostępnych dla badaczy epoki staropolskiej do lat  90-tych XX w. Tom jest efektem współpracy historyków, prawników i filologów, którzy podjęli tematykę prawno-administracyjną, wyznaniową, społeczną, a także dotyczącą kultury i wojskowości.
Nowe kierunki w zarządzaniu : podręcznik akademicki / red. nauk. Monika Kostera. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Nowe kierunki w zarządzaniu pokazują najbardziej aktualne tematy z międzynarodowego dyskursu na temat teorii organizacji i zarządzania w sposób tak przystępny, że z lektury skorzystać mogą nie tylko studenci, ale także wszelkie osoby choć trochę zainteresowane tą tematyką. Książka nadaje się zarówno do łatwej adaptacji na zajęciach akademickich, jak i do samodzielnej lektury.
Imperium grecko-rzymskie / Paul Veyne ; tł. Piotr Domański. - Kęty : Marek Derewiecki, 2008.

Publikacja poświęcona jest imperium rzymskiemu, które było w istocie grecko-rzymskie Jest to książka do studiowania i do czytania. Do studiowania bo liczy blisko 2700 przypisów i sprawia wrażenie, że jej autor przeczytał wszystko, co napisano w starożytności i większość tego co napisano o starożytności. Wydaje się równie biegły w historii, jak i w filozofii i historii sztuki. Potrafi także w sposób fascynujący wciągnąć czytelnika w tok swoich myśli, sprawiając iż każdy z trzynastu tworzących książkę esejów czyta się jak ciekawą opowieść o przeszłości.
Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki / Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson ; [tł. Miłosz Habura i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Klasyczne dzieło z dziedziny edukacji dorosłych prof. Knowlesa w nowym opracowaniu Elwooda Holtona i Dicka Swansona wzbogacającym o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, podzielono na 3 części. Część pierwsza opisuje źródła andragogiki, druga zajmuje się postępami w dziedzinie edukacji dorosłych z uwzględnieniem zastosowań praktycznych, uczeniem się dorosłych w kontekście rozwoju badań nad zasobami ludzkimi. Ostatnia część obejmuje zagadnienia motywowania, uwalniania zasobów osób dorosłych, listę stylów uczenia się, problemy we wdrażaniu szkolenia i ich rozwiązywania, model rozwoju efektywności pracownika w nowych rolach i środowiskach.
Europa po Rzymie : historia kulturowa lat 500 - 1000 : nowe ujęcie / Julia M. H. Smith ; tł. [z ang.] Aleksandra Czwojdrak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.

Pięćset lat, które nastąpiły po upadku Cesarstwa Rzymskiego, wciąż uważa się za „ciemne wieki” dziejów Europy, zdominowane przez barbarzyńskich najeźdźców, przesądy i walkę o przetrwanie. Julia Smith rozprawia się z tym wizerunkiem, ukazując okres niezwykłego ożywienia i różnorodności kulturowej. Przedstawia ludzi ze wszystkich warstw społecznych, od niewolnika po cesarza, a dzięki przeogromnemu zasobowi materiałów źródłowych pozwala im mówić własnymi słowami.
Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. - Warszawa : "Trio" : Collegium Civitas, 2008.

Terroryzm to dziś jedno z najtrudniejszych wyzwań, do których musi być przygotowane państwo. Czy polskie służby są dobrze przygotowane do walki z terrorystami? Jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami te oraz inne problemy związane z działaniami antyterrorystycznymi rozważa autor, wybitny specjalista w dziedzinie walki z terroryzmem. W swojej książce omawia współczesne kierunki organizacji przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania i walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Przedstawia główne zadania służb i resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne w państwie.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu