Nowości książkowe - wrzesień 2009r.

Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli O środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.

Autorka przedstawiając temat „Jak ma wyglądać mądry system dyscyplinujący uczniów” czerpie wiedzę przede wszystkim z własnych obserwacji, z tego, co udało jej się w rozmaitych sytuacjach podpatrzeć u bardziej doświadczonych pedagogów, ale dzieli się też tym, czego na temat problemów z utrzymaniem dyscypliny wśród wychowanków dowiedziała się z książek. Potoczny język, którym książka jest napisana, emocje i sposób argumentacji nie każdemu przypadnie do gustu, ale warto przeczytać tę publikację, by w przyszłości móc chronić się przed pułapkami, które autorka odkrywa przed czytelnikiem.
Wiersze w pytaniach i odpowiedziach : dla gimnazjum / Dorota Nosowska. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

Książka adresowana jest przede wszystkim do gimnazjalistów, którzy chcą szybko powtórzyć wiadomości o poezji omawianej w gimnazjum. Może również służyć jako codzienna pomoc w przygotowaniach do lekcji języka polskiego. Ukazuje metody i narzędzia potrzebne do analizy wierszy, zawiera zbiór biografii autorów wszystkich omawianych wierszy oraz słownik niezbędnych terminów literackich. Na końcu książki czytelnik znajdzie zbiór 100 ćwiczeń, przypominających zadania pojawiające się na egzaminie gimnazjalnym.
Historia kina polskiego : twórcy, filmy, konteksty / Tadeusz Lubelski. - Katowice : "Videograf II", 2009.

Zachowując układ chronologiczny, autor pokazuje polskie kino w jego różnorodnych stylach, etapach, odmianach gatunkowych. Swoją prezentację rozpoczyna od pierwszych seansów filmowych na ziemiach polskich, zorganizowanych w 1896 roku, a kończy na filmach najnowszych, zrealizowanych w 2007 roku. Z właściwą sobie rzetelnością autor omawia początki kina na ziemiach polskich, dziesięciolecie polskiego kina niemego oraz klasyczne polskie filmy z lat trzydziestych. Przedstawia postawy i działalność filmowców polskich w czasie II wojny światowej oraz w czasach socrealizmu.
Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między uprzedmiotowieniem a podmiotowością / Józefa Bałachowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2009.

W publikacji pytań jest wiele. Dotyczą one problematyki podmiotowości, jej rozumienia w różnych dziedzinach nauki i wyróżnionych płaszczyzn opisu, ale także procesów edukacyjnych, złożoności społecznego środowiska uczenia się, zachodzących w nim interakcji i aktywności, ich dynamizmu, wielokierunkowości wspierania rozwoju podmiotowości człowieka.
Bitwa o Monte Cassino / Melchior Wankowicz ; wstęp Norman Davies ; posł. Aleksandra Ziółkowska-Boehm. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2009.

Książka zawiera opis bitwy pod Monte-Cassino, bardzo zaciętej i znaczącej dla Polaków, oczami reportera i jej uczestnika, jednego z najznamienitszych dziennikarzy i pisarzy polskich. "Bitwa o Monte Cassino" Melchiora Wańkowicza uznawana jest za największe dzieło pisarza, które wystawia wielki pomnik bohaterskim żołnierzom generała Andersa. Niniejsza edycja jest pełnym wydaniem książki wielokrotnie skracanej i cenzurowanej. Zawiera unikalne teksty - przedmowę samego gen. Władysława Andersa oraz posłowie gen. Zygmunta Bohusza-Szyszki.
Bajkoterapia czyli Dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / [aut. bajek] Krzysztof Ibisz [i in.] ; il. Marcin Piwowarski ; [wstęp, komentarze Katarzyna Klimowicz]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2009.

„Bajkoterapia” to doskonała książka dla rodziców i dla dzieci, która może okazać się dla wielu nie tylko wspierającym poradnikiem, lecz także świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu. Zebrane w tomie bajki wzbogacają wskazówki i komentarze, które służą pomocą, będą inspiracją do rozmowy, zabawy czy przede wszystkim wspólnego zastanowienia się nad trudnymi dla dzieci tematami.
ABC fotografii cyfrowej / Tomasz Wójcik. - Warszawa : "Buchmann", 2009.

"ABC fotografii cyfrowej" to poradnik zarówno dla tych, którzy fotografią zajmują się dłuższy czas jak i dla tych, którzy nigdy nie mieli aparatu w ręku. Książka ta zawiera wiedzę nie tylko z dziedziny fotografii cyfrowej, ale także porusza wiele problemów z tematyki fotografii analogowej. Duża ilość przykładowych zdjęć pozwala na szybkie zrozumienie trudnych zagadnień. Zawiera fotograficzne przykłady, praktyczne porady, proste wytłumaczenia trudnych zagadnień oraz cyfrowe laboratorium krok po kroku.
Aborcja : przyczyny, następstwa, terapia / red. naukowa Bogdan Chazan, Witold Simon ; tł. Agata Jankowiak, Zbigniew Karpiński. - Wrocław : "Wektory", cop. 2009.

Aborcja, czyli procedura medyczna, której celem jest przerwanie życia zarodka ludzkiego lub płodu, dotyka istoty naszego sensu istnienia i podstawowych praw ludzkich. Książka ta jest zbiorem prac naukowych dotyczących tego właśnie problemu. Ta bogato udokumentowana książka jest efektem współpracy badaczy europejskich (z przewagą polskich) i amerykańskich – lekarzy różnych specjalności, a także psychologów, psychiatrów, socjologów i prawników.
Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : "Difin", 2009.

Książka jest oryginalną i niekonwencjonalną analizą skomplikowanych przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego, który zaskoczył Stany Zjednoczone, kolejne państwa i największe instytucje finansowe świata. Stanowi próbę naświetlenia i wyjaśnienia aktualnych problemów współczesnej gospodarki. Wychodzi naprzeciw potrzebie pogłębionej refleksji na temat zmian, jakie dokonały się w tej gospodarce i ich wpływu na kryzys finansowy.
Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska. - Warszawa : "Difin", 2009.

Książka zawiera wiele cennych informacji o zachowaniach nastolatków w środowisku szkol¬nym, w roli ucznia oraz w relacjach z rówieśnikami. Autorka analizuje problematykę rozwoju osobowego z perspektywy następujących koncepcji psychologicznych: behawiorystycznej, psychodynamicznej, poznawczej i humanistycznej, przedstawia również istotę zachowań konwencjonalnych i dysfunkcjonalnych młodzieży, podkreśla rozwojowe znaczenie zaburzeń zachowania.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu