Nowości książkowe - październik 2009r.

Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : "ParkEdukacja", 2009.

Prezentowana książka to kompendium wiedzy na temat wzajemnego oddziaływania malarstwa i literatury. Autorka pokazała przenikanie się tematów od czasów antycznych do współczesnych, wskazując na kontynuacje i nawiązania w obrębie dwóch tytułowych sztuk. W książce opracowano około 100 tematów-modułów, składających się z następujących części: literacki tekst źródłowy, obraz oraz komentarz autorski.
Kryptonim "Liryka" : bezpieka wobec literatów / Joanna Siedlecka. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008.

Kryptonim "Liryka" to książka o mrocznym, nadal skrywanym rozdziale naszej literatury - o pisarzach w żarnach i trybach bezpieki, którzy latami byli przez nią rozpracowywani, zastraszani, osaczani całym repertuarem środków nękających: agenturą, kontrolą korespondencji, podsłuchami.
Jest to również książka o tych, którzy są istotą każdego totalitaryzmu i nie sposób go bez nich zrozumieć, tzn. o donosicielach. O pisarzach, którzy ze słabości, a częściej chęci niszczenia konkurentów, zostawali tajnymi współpracownikami bezpieki którzy sprzeniewierzyli się etosowi swego zawodu którzy zawiedli, zdradzili, opowiadając się po stronie silniejszego - totalitarnego państwa.
Homo players : strategie odbioru gier komputerowych / Dominika Urbańska-Galanciak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Książka „Homo players” zmusza czytelnika do krytycznej refleksji nad jednym z istotnych wymiarów dzisiejszej popkultury. Widać, że autorka tkwi głęboko w świecie, który opisuje, że porusza się w badanych realiach swobodnie zarówno jako użytkowniczka i promotorka cyberrozrywki, jak i uważna jej interpretatorka. Książka poza walorami poznawczymi, jest bogata informacyjnie. Uwypukla kwestie szeroko rozumianego odbioru i użytkowania gier. Jest to pierwsza w Polsce rzetelna charakterystyka internetowego środowiska graczy.
Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. - Warszawa : "Impuls", 2009.

Książka odnosi się do potrzeby i konieczności podejmowania różnych działań sprzyjających twórczości i kreatywności, tworzeniu i aktywności twórczej, rozwijaniu i kształceniu dyspozycji twórczych i postawy twórczej. Przedstawiony w pracy autorski Trening Myślenia Twórczego (TMT) ściśle koresponduje właśnie z tą tematyką. Ponadto jest zasadniczo nową propozycją, ponieważ głównym narzędziem stymulowania myślenia twórczego jest sztuka, a dokładniej plastyka i zagadnienia z nią związane.
Wiedza o reklamie : [od pomysłu do efektu] / Karolina Janiszewska [i in.]. - Bielsko Biała : "ParkEdukacja", 2009.

Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza to historia reklamy w Polsce i na świecie. Część druga dotyczy teorii reklamy i obejmuje analizę języka i obrazu w reklamie. W części trzeciej czytelnik znajdzie informacje dotyczące aspektów praktycznych reklamy czyli o procesie tworzenia kampanii reklamowych oraz informacje jak badać skuteczność reklamy. Czwarta część zapoznaje czytelnika z prawnymi aspektami reklamy.
Tango z samym sobą : utwory dobrane / Sławomir Mrożek ; koncepcja książki, wybór tekstów i wstęp Tadeusz Nyczek. - Warszawa : "Noir sur Blanc", 2009.

Czym jest ta książka? Najprościej: antologią wybranych dzieł wybitnego pisarza. Nie tylko dramatów i opowiadań, z których Sławomir Mrożek przede wszystkim słynie, ale też esejów, felietonów czy listów. Ale jest przecież czymś więcej – albo inaczej. Układa się mianowicie w wielogatunkową i wielowątkową opowieść mającą swojego bohatera i swoją historię. Tym bohaterem jest trochę sam Mrożek, a trochę każdy, kto urodził się w Polsce w XX wieku i zaznał wielu „przygód człowieka myślącego”, jakich ten wiek nikomu nie szczędził.
Ułamki filozofii : najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem / Leszek Kołakowski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008.

Najwybitniejszy żyjący polski filozof komentuje słynne cytaty filozoficzne. Ułamki filozofii to wybór kilkudziesięciu znanych myśli wielkich filozofów, od antyku po współczesność, uzupełnionych refleksjami Leszka Kołakowskiego. Poruszają najważniejsze kwestie filozoficzne: problem poznania i prawdy, istnienia świata i istnienia Boga, dobra i zła, świadomości i wolności. Leszek Kołakowski, prowadząc czytelnika przez tę bardzo skrótową i osobistą historię filozofii, opatruje słynne zdania wnikliwym, czasem przewrotnym lub krytycznym komentarzem.
Wiedza o etyce / Jan Woleński, Jan Hartman. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2008.

Książka adresowana jest do uczniów i studentów, a także do wszystkich zainteresowanych myślą etyczną. Publikacja składa się z trzech części, które przedstawiają kolejno: podstawy etyki ogólnej i metaetyki, dzieje refleksji moralnej oraz wybrane zagadnienia etyki szczegółowej. Zamieszczono w niej również fragmenty tekstów źródłowych, biogramy, a także słowniczek wyjaśniający trudniejsze pojęcia.
e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem technologii e-nauczania, zarówno pedagogów, jak i osób zarządzających rozwojem zasobów ludzkich. Może być wykorzystywana zarówno jako podręcznik akademicki, jak i źródło praktycznych informacji dla osób rozważających wykorzystywanie metod e-learningowych w szkoleniach organizacyjnych i nauczaniu dorosłych. Prezentuje aktualne dyskusje toczone wśród praktyków i badaczy potencjału nauczania wspomaganego nowymi technologiami.
Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce / Zdzisław Czajka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.

W książce autor - profesor i ekspert w zakresie wynagradzania pracowników z dużym doświadczeniem praktycznym - omawia w przystępny sposób wszystkie aspekty związane z tym zagadnieniem, takie jak kształtowanie wynagrodzeń na szczeblu gospodarki w kontekście tempa wzrostu gospodarczego, inflacji i bezrobocia, w sferze budżetowej oraz w przedsiębiorstwach, a także koncepcje wynagradzania według stanowisk pracy, kompetencji i efektów pracy. Walorem opracowania jest umiejętne połączenie aspektów teoretycznych z praktyką w polskiej gospodarce.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu