Nowości książkowe - kwiecień 2010r.

Europa dyktatur : nowa historia XX wieku / Gerhard Besier, Katarzyna Stokłowsa ; tł. Joanna Hashold. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Autorzy na podstawie wyników najnowszych badań poddają analizie dwudziestowieczne europejskie dyktatury, dochodzą genezy ich powstania, obserwują i analizują ich rozwój, a kończąc na upadku, próbują określić jego przyczyny i towarzyszące mu wydarzenia. Ukazują okoliczności, dzięki którym systemy dyktatorskie utorowały sobie drogę do władzy, a także przemiany ustrojowe, które umożliwiły te przemiany, dokonujące się często za społecznym przyzwoleniem. Książka jest doskonałym studium stosunków międzynarodowych w XX-wiecznej Europie.
Intuicja czyli Mądrość uczuć / Gerald Traufetter ; przeł. Agnieszka Gadzała. - Warszawa : "W.A.B.", 2009.

Od kilku lat psychologowie i neurolodzy z uwagą przyglądają się długo lekceważonej intuicji. Najnowsze badania zajmują się procesami zachodzącymi w mózgu, które skłaniają nas do podejmowania określonych decyzji. Dziś naukowcy twierdzą, że aby podjąć dobrą decyzję, trzeba słuchać zarówno rozumu, jak i intuicji. I dlatego wiedza o podświadomych procesach może się okazać niezwykle pomocna. Jeśli ktoś chce we właściwy sposób skorzystać z możliwości, jakie daje intuicja, musi dokładnie wiedzieć, kiedy można jej zaufać.
Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością : [dostosowana aktywność ruchowa] / red. nauk Stanisław Kowalik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

Podręcznik powstał z myślą o popularyzacji idei ruchu osób z niepełnosprawnością. Książka skierowana jest do osób zajmujących się usprawnianiem ruchowym osób z niepełnosprawnością – trenerów, nauczycieli, wolontariuszy, a także do studentów kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego. Podręcznik opisuje teoretyczne podstawy dostosowanej aktywności ruchowej oraz wykorzystanie jej zasad w organizacjach zajmujących się ruchem osób z niepełnosprawnością. Przedstawia aktywność ruchową w aspekcie poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.
Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2009.

Książka w wielu szczegółowych kwestiach przybliża nas do granicy zrozumienia autyzmu. Przybliża do niej, ale jej nie przekracza. Prezentowane artykuły ukazują obecny stan wiedzy, prowadzone badania, jak i hipotezy potrzebujące weryfikacji w wielu wąskich zagadnieniach związanych ze spektrum autystycznym. Zagadnienia te mogą zainteresować nie tylko teoretyków, ale także diagnostów, terapeutów czy rodziców dzieci dotkniętych autyzmem. Świadomym zamierzeniem redaktorskim było pozostawienie Autorom swobody co do wyboru formularza czy struktury tekstów. Stąd niektóre z artykułów mają charakter przeglądowy, inne zaś oparte są na własnych badaniach.
Stop starzeniu ! Jak zachować młodość i cofnąć proces starzenia / Jean Carper ; tł. Anna Boniszewska. - Poznań : "Vesper", 2009.

Książka radzi, jak spowolnić oraz cofnąć niszczycielski proces starzenia się. Poradnik oparty jest na wynikach badań prowadzonych przez naukowców z czołowych instytutów, takich jak Uniwersytet Harvarda czy National Institutes of Health. Dowodzi, że tak zwane „normalne starzenie się” jest w rzeczywistości spowodowane ukrytymi niedoborami, które można z łatwością uzupełnić, zażywając witaminy pełniące rolę antyoksydantów, minerały, zioła i inne substancje powstrzymujące ten proces.
Słownik sloganów reklamowych / Marta Spychalska, Marcin Hołota ; przedm. Jerzy Bralczyk ; red. i korekta Anna Stankieiwcz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

To zbiór wybranych sloganów reklamowych, które pojawiły się w reklamach telewizyjnych po 1996 roku, a które weszły do słownictwa codziennego. Slogany uporządkowane są alfabetycznie i opisane. Słownik podaje też nazwę i kategorię reklamowanego produktu oraz rok publikacji sloganu. Zawiera też ciekawe i użyteczne indeksy, np. sloganów najdłużej wykorzystywanych w kampaniach reklamowych, słów kluczowych najczęściej występujących w sloganach, a także indeks ważnych konkursów reklamowych w Polsce.
Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni / Stefan Chwin. - Gdańsk : "Tytuł", [2010].

Świat wewnętrzny samobójstwa artystów i bohaterów literackich, którzy się do samobójstwa zbliżyli, bądź je popełnili, tylko w pewnym stopniu pokrywa się ze światem wewnętrznym zwykłego samobójcy, którego życiem duchowym zajmuje się psychologia i psychiatria.
Stefan Chwin stara się zrozumieć mechanizmy popełniania samobójstwa poprzez oglądanie bohaterów literackich, odkrycie struktury śmiercionośnego myślenia i odczuwania, które aktywizują się czasem niespodziewanie, a czasem trwają; latami i popychają wyobraźnię ku śmierci...
Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe / Bogdan Wojciszke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

Czy człowiek człowiekowi jest wilkiem? Czy najtrudniej jest poznać samego siebie? Czy błądzić jest rzeczą ludzką? Dzięki tej książce dowiesz się, co o przysłowiach i mądrości ludowej sądzi współczesna psychologia. „Bogdan Wojciszke (…) pokazuje, jak dalece nasze powszechne wyobrażenia o ludzkiej naturze mogą być zgodne z psychologiczną wiedzą, za którą stoją naukowe badania i eksperymenty”. Profesor Jerzy Bralczyk.
Socjologia sztuki / Nathalie Heinich ; przeł. Agnieszka Karpowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010.

Znakomita orientacja w dorobku dyscypliny, wsparta poważnym własnym w tym dorobku udziałem, pozwoliła autorce na opracowanie syntetycznej, informacyjno-podręcznikowej opowieści o socjologii sztuki: o jej narodzinach i początkach, o jej późniejszym rozwoju i o jej stanie obecnym.
Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Difin", 2010.

Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą współwystępują. Budzą lęk i niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem. Tymczasem dla młodych ludzi zachowania te bywają drogą do realizacji ważnych potrzeb. Wzmacniają poczucie własnej wartości, bywają sposobem kontrolowania własnego życia lub strategią radzenia sobie z silnymi emocjami, które towarzyszą kryzysowi tożsamości okresu dorastania.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu