Wybrane nowości PBW w Przemyślu - styczeń 2015

Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : arkusz monitoringu rozwoju ucznia / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2014. - 155, [5] s. ; 30 cm.. - Bibliogr. s. 155-[156]. 978-83-7134-729-0

W książce znajduje się: arkusz monitoringu rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (arkusz ten zawiera obszary, działy, podstawę programową, treści nauczania oraz polecenia i pytania skierowane do ucznia objętego badaniem wiadomości i umiejętności z różnych zakresów wynikających z realizacji podstawy programowej); analiza jakościowa i ilościowa wyników przeprowadzonej diagnozy z wykorzystaniem opracowanego narzędzia badań, czyli arkusza monitoringu rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; diagnoza rozwoju społeczno-emocjonalnego i poznawczego ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym – podsumowanie wyników jakościowych i ilościowych arkusza monitoringu rozwoju ucznia; informacja o stopniu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej.

diagnoza m

Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk. - Warszawa : "Żak", cop. 2014. - 394 s. : il. ; 24 cm. 978-83-62015-81-8

W części pierwszej autorzy - pedagodzy z wielu ośrodków akademickich analizują minimalizację niepowodzeń edukacyjnych jako priorytet w dziedzinie kształcenia. Szczególne miejsce poświęcono przeciwdziałaniu i analizie niepowodzeń szkolnych, problemowi analfabetyzmu, motywowaniu do nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze. W części drugiej analizie poddane zostały relacje szkoły i środowiska jako przestrzenie edukacyjnego dialogu, omówiono kompetencje emocjonalne nauczyciela, ale także uwagę zwrócono na nowe tendencje w kształceniu, jakie niesie edukacja medialna. Przedstawiono także zagrożenia, jakie może powodować cyberświat

dydaktyczna m

Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Maurer. - Wyd. 6. - Kraków : "Impuls", 2014. - 231, [3] s. : il. ; 29 cm.. - Bibliogr. s. [233].

978-83-7850-712-3

Część teoretyczna tego opracowania ma na celu przybliżenie nauczycielom, logopedom, a także rodzicom pojęcia świadomości fonologicznej i jej znaczenia w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Wyjaśnia ona pojęcia słuchu fonematycznego, będącego podstawą opanowania języka mówionego. Program ten ma za zadanie ułatwić dzieciom uzmysłowienie sobie fonologicznej podzielności słów oraz osiągnięcie umiejętności reprezentowania dźwięków mowy za pomocą liter alfabetu. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi od 3 roku życia.

dzwieki m

Ja i mój świat : podręcznik. Cz. 1, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka / [red. Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Agnieszka Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 127 s. : il. kolor. ; 21 cm. 978-83-7134-743-6

Ja i mój świat : podręcznik. Cz. 2, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka / [red. Ewa Staszkiewicz ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Agnieszka Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 123 s. : il. kolor. ; 21 cm.

Podręcznik „Ja i mój świat” został przygotowany z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i

autyzmem, dla których korzystanie z podręczników dla szkół masowych jest zbyt trudne. Publikacja pozwala na systematyczne, zaplanowane wprowadzanie treści edukacyjnych związanych z poznawaniem środowiska społeczno-przyrodniczego. Przy opracowaniu książki uwzględniono potrzeby, możliwości i poziom rozwoju wszystkich uczniów. Odbiorcą jest dziecko, które nie musi posiadać umiejętności czytania.

ja m

Jak oceniać postępy uczniów : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - IX, [1], 138, [1] s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 138-139. 978-83-01-17756-0

Książka Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności zakończonych „dwóją” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia i wzmacniać efektywność uczenia się. Autor – doświadczony i wielokrotnie nagradzany za szkolenia dla nauczycieli specjalista – dzieli się narzędziami i strategiami, które umożliwią czytelnikowi wprowadzenie najlepszych praktyk oceniania uczniów w klasie.

jak m

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności / John T. Chriban ; tł. Katarzyna Brzezińska. - Poznań : "Święty Wojciech", cop. 2014. - 375, [1] s. : il. ; 21 cm. Na okł.: Poradnik dla spanikowanych rodziców.. - Bibliogr. s. 369-372. Indeks. 978-83-7516-605-7

Dr John Chirban, uznany psycholog z Harvardu, z humorem, zrozumieniem i za pomocą życiowych przykładów pomaga rodzicom poradzić sobie z tematem seksualności, prowadząc ich przez jej wszystkie etapy – od dzieciństwa, przez lata młodzieńcze, ku dorosłości. Na podstawie naukowych badań i lat doświadczeń w pracy klinicznej oferuje narzędzia, które umocnią relację między rodzicami a dziećmi.

jak rozmawiac m

Komunikacja niewerbalna : autoprezentacja, relacje, mowa ciała / Monika Maj-Osytek. - Warszawa : Edgard, 2014. - 239 s. : il. ; 21 cm. (Samo Sedno) . - Bibliogr. s. 238-239. 978-83-7788-447-8

Dzięki lekturze tej książki:

· pozyskasz cenne, choć ukryte informacje o swoim rozmówcy (m.in. za pomocą analizy jego mowy ciała, tonu głosu, ubioru, sposobu zarządzania przestrzenią);

· dzięki specjalnemu testowi dowiesz się, jaki masz typ temperamentu i rozpoznasz temperament innych;

· dostosujesz sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej do temperamentu rozmówcy;

· nauczysz się właściwie interpretować gesty rozmówcy dzięki licznym przykładom i zdjęciom omawianym w książce;

· rozwiniesz i przećwiczysz swoje umiejętności w obszarach polityki, biznesu, na rozmowie kwalifikacyjnej i w życiu prywatnym.

komunikacja m

Myślę, rozwiązuję i... wiem! : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4-6 / [oprac. Magdalena Hinz]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014. - 79, [1] s. : il. ; 30 cm. 978-83-7134-712-2

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są głównie z dziećmi, które mają problemy z nauką wynikające z nieharmonijnego lub opóźnionego rozwoju. Pomoc tym uczniom polega na:
– korygowaniu zaburzonych funkcji,
– zastępowaniu zaburzonej funkcji inną,
– usprawnianiu funkcji będących w normie.

mysle m

Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej / pod red. Tadeusza Lubelskiego.. - Kraków : "Universitas", cop. 2014. - 442 s. : il. ; 24 cm.(Literatura na Ekranie). - Filmografia s. 426-431. Indeks. 978-83-242-2352-7

Niniejszy tom jest kolejnym ogniwem serii międzywydawniczej „Literatura na ekranie”, poświęconej adaptacjom różnych literatur narodowych. Zgodnie z zasadami serii, każdy autor analizuje adaptację, lub adaptacje (od jednej do kilku), jednego utworu literackiego wybranego z danej literatury narodowej, przy czym punktem wyjścia jest zawsze utwór literacki, a analizowany film zostaje z nim skonfrontowany. Po książkach dotyczących literatur: hiszpańskiej, angielskiej, amerykańskiej, japońskiej, włoskiej i czeskiej, jako siódmy przedstawiamy tom poświęcony adaptacjom filmowym literatury polskiej.

od m

Opresja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. - Warszawa : "Żak", 2014. - 323 s. : il. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 311-323. 978-83-62015-74-0

Przemoc, przymus, agresja, nękanie, wykluczanie, mobbing, bullying, prześladowanie, dyskryminacja, opresja to terminy znane nam z rzeczywistości społecznej, niestety także szkolnej. Autorki tej pracy jako specjalistki analizujące społeczność uczniów gimnazjów obiektywnie referują skalę problemu, opierając się na swoich doświadczeniach badawczych. Jak przedstawiają, źródła opresji szkolnej tkwią nie tylko w „zachowaniach aktorów szkolnej sceny, ale także w centralizmie oświatowym, nadaktywności reorganizacyjnej i hiperlegalizmie. Na poziomie szkoły skutkuje to biurokratyzacją jej działań i brakiem wizji jej rozwoju; brakuje wielkiego celu, który szkoła ma realizować”. Jak wyjść z trudnej sytuacji?

opresja m

Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014. - 302 s. : il. ; 23 cm.(Engram) - Bibliogr. s. 295-302. 978-83-7930-463-9

Problematyka książki dotyczy funkcjonowania rodziny w Polsce w XXI wieku pod wpływem technologii cyfrowej (np. Internet, komunikatory, smartfony). Oprócz bezspornych korzyści dotyczących komunikowania się w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży występują jednak, i to często, bardzo poważne zagrożenia dla ich aktualnego oraz przyszłego rozwoju psychicznego i społecznego (np. więzi koleżeńskie), a także rozwoju moralnego (zachowania nieetyczne). Internet jest bowiem również narzędziem bardzo niebezpiecznym, narzędziem np. przemocy psychicznej. Autor ukazuje przyczyny, skutki oraz informacje, jak zapobiegać tej patologii w rodzinach i w szkołach.

patologia m

Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej : interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedprzedszkolnym / Anna Granat. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2014. - 322 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 235-242. 978-83-7784-508-0

Praca jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej Anny Granat pod tym samym tytułem. Autorka podjęła ciekawy i ważny poznawczo – z punktu widzenia ontogenezy komunikacji werbalnej – problem opisu interakcji językowych z udziałem dzieci w wieku, który określiła jako przedprzedszkolny (od urodzenia do końca 3 roku życia). W pracy zostały omówione w sposób uporządkowany i przekonujący problemy interakcji dziecko-dorosły oraz stymulujący charakter interakcji na rozwój mowy dziecka.

podstawy m

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej. - Warszawa : "Difin", 2014. - 335, [3] s. : il. ; 23 cm. (Engram) . - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7930-481-3

Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzeby środowiska pracowników służb społecznych, ale także studentów pracy socjalnej, którzy dopiero zdobywają podstawy tak trudnej „sztuki” pracy z osobą uzależnioną. Publikacja stanowi kompendium wiedzy i być pomocną zarówno dla specjalistów, jak i innych osób, którzy zapragną zdobyć więcej informacji na temat tego ważnego problemu społecznego.

praca m

Stres dziecka czyli Jak pomóc w trudnych sytuacjach / Dorota Kalinowska. - Warszawa : "Świat Książki", 2014. - 181, [1] s. ; 19 cm 978-83-7943-799-3

Przyjęło się uważać, że dzieciństwo jest czasem radości, beztroski i szczęścia. Nic bardziej mylnego. Jest ogromna różnica w postrzeganiu i ocenianiu dziecięcej rzeczywistości przez dzieci i przez osoby dorosłe. Często to, co dla nas jest obojętne lub wywołuje tylko lekkie napięcie, dla dzieci może być źródłem ogromnego stresu, którego się nie spodziewamy. To, co dla nas jest normalne i bezpieczne, dla dzieci może okazać się zagrażające i burzące ich porządek świata.

- Z czego wynika i jak go rozpoznać stres u dziecka?

- Najczęstsze sytuacje stresowe oraz strategie rozładowywania napięcia emocjonalnego, z których dzieci korzystają.

- Sugestii i wskazówek zaczerpnięte nie tylko z dziedziny psychologii czy pedagogiki, ale także z doświadczeń wielu rodziców.

stres m

Terapia depresji skoncentrowana na emocjach / Leslie S.Greenberg, Jeanne C. Watson ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2014. - 439 s. ; 25 cm. . - Bibliogr. s. 389-413. Indeks. 978-83-7744-039-1

W niniejszej książce autorzy, Leslie S. Greenberg i Jeanne C. Watson, eksperci w dziedzinie terapii skoncentrowanej na emocjach (emotion-focused therapy - EFT), opisują zastosowanie tej techniki u pacjentów z depresją. Greenberg i Watson przytaczają wyniki badań, w których EFT porównano z terapią poznawczo-behawioralną i terapią skoncentrowaną na kliencie oraz wskazują, w jaki sposób pokierować leczeniem EFT, by było ono skuteczne u pacjentów depresyjnych.

terapia m

Trenuj umysł : zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci / Katarzyna Sabela, Mirosława Cuper. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014. - 249, [2] s. : il. ; 30 cm. . - Bibliogr. s. [251]. 978-83-7850-714-7

Książka zawiera zestaw ćwiczeń - kart prac, wraz z rozwiązaniami, a różny stopień ich trudności pozwoli dopasowywać je do indywidualnych potrzeb osoby pracującej nad poprawą bądź zachowaniem funkcji poznawczych. Autorki proponują anagramy, wykreślanki, krzyżówki i zadania opierające się na skojarzeniach oraz podstawowej wiedzy matematycznej i humanistycznej, zaś różnorodność ćwiczeń pozwala na ich zastosowanie zarówno podczas samodzielnej pracy w domu, jak i w czasie zajęć indywidualnych czy grupowych.

trenuj m

Współczesne media : wartości w mediach, wartości mediów. T. 1, Wartości w mediach / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2014. - 287 s. : il. kolor. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy pracach.

978-83-7784-453-3

Współczesne media : wartości w mediach, wartości mediów. T. 2, Wartości mediów / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2014. - 239 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. . - Bibliogr., netogr. przy pracach. 978-83-7784-466-3

W niniejszym opracowaniu odnaleźć można zarówno rozważania o charakterze teoretycznym, propozycje zastosowania metodologii nauk humanistycznych i społecznych w refleksji dotyczącej wartości, jak również studium przypadku oraz analizę konkretnych sposobów przedstawiania wartości w mediach. Temat zapowiedziany w tytule książki – choć niejednoznaczny i obciążony wewnętrzną niespójnością – pozwala na realizację ważnych celów. Zderzenie w jednej publikacji obrazu wartości „uznanych” z praktyką wprowadzania wartości „aspirujących” było szansą na uchwycenie sposobu oddziaływania mediów jako przestrzeni, w której odbiorcy nabywają kompetencje aksjologiczne.

wspolczesne m

Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang ; przekł. Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak. - Kraków : "WAM", cop. 2014. - 221, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. Na s. tyt. i okł.: Esc.. - Bibliogr. s. [222]. 978-83-7767-888-6

W książce terapeuci omawiają symptomy, przyczyny i skutki uzależnienia od komputera i internetu. Opisują też autentyczne doświadczenia i terapie swoich pacjentów. Wnikliwie wyjaśniają słownictwo używane w grach komputerowych i na różnych portalach oraz wpływ kryjących się za nim treści na ludzką psychikę. Całość została wzbogacona materiałami graficznymi obrazującymi poszczególne zagadnienia

To doskonały poradnik dla tych, którzy szukają dróg wyjścia z problemów z komputerem i dla terapeutów. Również bliscy osób uzależnionych znajdą tu cenne wskazówki.

wylacz m

 Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu