Wybrane nowości PBW w Przemyślu - luty 2015

Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014. - 262, [4] s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 247-262.978-83-231-3224-0

Książka poświęcona jest problematyce wykorzystania biblioterapii w młodzieżowej edukacji rówieśniczej z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Punktem wyjścia uczyniono tutaj charakterystykę zagrożeń wieku dorastania oraz główne założenia profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Przedstawiono także teoretyczne założenia biblioterapii i zaproponowano jej wykorzystanie w działaniach profilaktycznych oraz scharakteryzowano toruński „Programu młodzieżowych liderów profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia”.

biblioterapia m

Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. - Kraków : "Impuls", 2014. - 205 s. : il. ; 24 cm
. - Bibliogr. przy pracach. 978-83-7850-686-7

Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły w różnym stopniu koncentrują się na relacji człowieka z technologią i mediami, ukazują technologiczno-medialny wpływ na różne płaszczyzny funkcjonowania człowieka, zarówno w sferze psychologicznej, jak i społecznej, edukacyjnej czy kulturowej. Ich autorami są głównie psycholodzy, kulturoznawcy oraz pedagodzy, dzięki czemu otrzymujemy interdyscyplinarne i wieloaspektowe spojrzenie na omawianą problematykę.

czlowiek m

Głoska, sylaba, słowo : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Aneta Kiepiela-Koperek. - Gdańsk : "Harmonia", 2014. - 170, [2] s. : il. ; 30 cm.. - Bibliogr. s. 169-170.978-83-7134-714-6

Prezentowana publikacja jest zbiorem 35 scenariuszy zajęć, każdy z nich poświęcony jest jednej głosce (wyjątkiem jest scenariusz dotyczący głosek: ą i ę). Ponadto w książce znajdują się przykładowe ćwiczenia usprawniające narządy mowy oraz załączniki z obrazkami i wyrazami pomocne przy przeprowadzaniu zajęć. Scenariusze zostały przygotowane tak, aby dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 7 lat mogły poznać wszystkie głoski języka polskiego (czyli to, co słyszą), nawet jeśli nie potrafią ich jeszcze wypowiedzieć. Przedstawione ćwiczenia i zabawy kształtują słuch fonemowy, usprawniają narządy mowy oraz motorykę małą i dużą, a także ułatwiają wywoływanie poznanych głosek.

gloska m

Jak zdać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym? : dla bystrzaków i nie tylko! / Dariusz Kulma. - Wyd. 2. - Mińsk Mazowiecki : "Elitmat", 2015. - 286 s. : il. ; 30 cm

Dzięki wieloletniej pracy z młodzieżą Dariusz Kulma, opracował własny system nauczania matematyki, dzięki któremu, jak twierdzą jego uczniowie, można polubić, a przede wszystkim zrozumieć ten przedmiot. Prowadzi zajęcia z maturzystami zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, a średni wynik zdobyty przez nich na maturze w 2013 roku (aż 91,45%) potwierdza skuteczność jego metod.

jak m

"Kto mi dał skrzydła...": o życiu i działalności Janiny Porazińskiej / Bożena Olszewska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014. - 198 s. ; 24 cm.(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 510). - Bibliogr. s. 191. Indeks. 978-83-7395-603-2

Bohaterką książki jest wybitna autorka literatury dziecięcej Janina Porazińska (jej życie i prowadzona przez nią zróżnicowana działalność na rzecz dzieci). Ta kolejna, druga już po „I w sto koni nie dogoni…” O życiu i sztuce pisarskiej Janiny Porazińskiej, monografia, przynosi nowe wątki i tematy. Autorka na podstawie niepublikowanych listów rekonstruuje portret znakomitej pisarki, odkrywając jej poczucie humoru, silny charakter. Rozstrzyga sprawę pisarskiego debiutu i literackiej tożsamości, analizuje nieznane lub zapomniane utwory, scenariusze radiowe i filmowe, omawia szkolne podręczniki jej współautorstwa, redakcyjny wkład w różne przedsięwzięcia wydawnicze oraz przypomina o dokonanych przekładach z literatury skandynawskiej.

kto m

Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2013. - 242 s. : il. ; 23 cm (Engram). - Bibliogr. s. 237-242. 978-83-7641-966-4

W XXI wieku informatyka i cyfryzacja objęły wszystkie dziedziny życia na świecie. Komputery, internet, telefony komórkowe opanowały nie tylko matematykę i informatykę, ale też inne nauki. Nastąpił ogromny postęp technologiczny w gromadzeniu, opracowywaniu i popularyzowaniu informacji i wiedzy. Nie ma już chyba dziedziny nauki, ekonomii czy gospodarki, która nie stosuje dzisiaj nowych technologii komunikowania się w cyberprzestrzeni.

patologia m

Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych / Antoni Zając. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - 406 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 389-406. 978-83-7996-014-9

Monografia charakteryzuje się dużym zasobem innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego nauczyciela akademickiego, może pełnić role ciekawego i inspirującego podręcznika dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego. Obok trafnego doboru treści uznanie budzi także sposób jej zaprezentowania-klarowny, kompetentny, ciekawy z dydaktycznego punktu widzenia.

pedagogika m

Repetytorium maturzysty : historia : materiał także z I klasy, mapy, wykresy, tabele, indeks ważnych pojęć / Agnieszka Kręc, Jerzy Noskowiak, Beata Zapiór. - Kraków : "Greg", 2015. - 494 s. ; 24 cm (Repotytorium Maturzysty)

Repetytorium Maturzysty historia Wydawnictwa GREG jest książką wychodzącą naprzeciw potrzebom maturzystów - zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej formule obowiązującej od roku 2015. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową, a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo oznaczono graficznie paskiem na marginesie.

Co ważne, książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w niej treści podane są przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, treść ujęto w ułatwiające naukę formy tabel, diagramów, wyliczeń. Naukę ułatwiają liczne mapy i zdjęcia. Najważniejsze definicje dodatkowo wyróżniono kontrastowymi, wyraźnie widocznymi ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu odszukanie w książce potrzebnych treści jest intuicyjnie proste.

repetytorium m

Wesoły świat dziecka / Katarzyna Bayer, Agnieszka Sysa. - Bełchatów : "Małe Jeżyki", 2014. - 63, [1] s. ; 23 cm + 1CD.
Na okł.: Piosenki, zabawy i bajki dźwiękonaśladowcze. 978-83-64429-99-6

Książka jest zbiorem szeregu zabaw muzycznych i piosenek dźwiękonaśladowczych. Poza piosenkami i zabawami, w książce zostały zawarte krótkie opowiadania i wierszyki, do których dzieci mogą ćwiczyć wargi i język oraz takie, w których dzieci muszą uzupełnić określone miejsca prostymi wyrazami dźwiękonaśladowczymi.

wesoly m

Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji / red. nauk. Alina Rynio, Katarzyna Stępień. - Lublin : Fundacja "Servire Veritati". Instytut Edukacji Narodowej : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2014. - 404 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 375-396. 978-83-88162-80-0. - 978-83-7702-875-9

Przedmiotem rozważań jest sygnalizowany w tytule książki nowy fenomen zwany "cywilizacją uzależnień i agresji" lub "epoką nałogów" Jest to sposób organizacji życia kulturowego stymulujący ogromny wzrost uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Generuje on powstawanie "nałogowej osobowości" człowieka niezdolnego do konstruktywnego realizowania własnych potrzeb i spełniania życiowych zadań.

wychowanie m

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu