Wybrane nowości PBW w Przemyślu – marzec 2015

ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 366 s. : il. ; 24 cm.

. - Bibliogr. s. [361]-366. 978-83-7489-597-2

ADHD w szkole łączy cechy kompleksowego podręcznika i skutecznego poradnika. Autorzy prezentują aktualne informacje na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jego typowe objawy oraz cechy odróżniające go od innych zaburzeń. W przejrzysty sposób oddzielają fakty od mitów i podpowiadają, jakie kroki należy podjąć, gdy zauważymy u dziecka pierwsze symptomy zaburzenia. Omawiają kwestie dotyczące akceptacji osoby z ADHD, funkcjonowania dzieci z tym zespołem w domu dziecka czy rolę szkolnego asystenta ucznia. Opisują wiele strategii pracy z dziećmi z ADHD, najpopularniejsze i najskuteczniejsze metody i narzędzia terapeutyczne oraz kryteria diagnostyczne. Proponują także program szkoleniowy dla nauczycieli, który z pewnością – podobnie jak wszystkie zawarte w książce rady i wskazówki – pomoże im osiągać coraz lepsze rezultaty w pracy z uczniami z ADHD

adhd m

Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpr. Anny Badorrek-Hinkelmann. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 264 s. : fot., il. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 239-256. Indeks.

W publikacji kompleksowo wyjaśniono specyfikę rozmaitych metod arteterapeutycznych (muzykoterapia, terapia tańcem, terapia przez sztuki plastyczne), zamieszczono przegląd ogólnych oraz bardziej szczegółowych zaleceń terapeutycznych, a także przedstawiono terapie przez twórczość na tle najnowszych osiągnięć nauki z zakresu historii ewolucji i neurobiologii.

Cennym elementem książki jest wnikliwe omówienie poszczególnych kierunków arteterapeutycznych oraz opartych na nich działań praktycznych.

arteterapie m

Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2014. - 148, [1] s. : il. ; 21 cm. . - Bibliogr. s. 113-128. 978-83-235-1531-9

Książka przedstawia zjawisko cyberprzemocy – nowego, technologicznego oblicza agresji rówieśniczej. Autorki prezentują rezultaty obszernego programu badawczego o charakterze eksperymentalnym, w którym rejestrowano realne zachowania adolescentów: wysyłanie bądź usuwanie kompromitującej rówieśnika wiadomości. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczenie obecności świadków aktów cyberprzemocy, aktywizacji różnych form empatii: afektywnej i poznawczej, oraz osobistych doświadczeń
z cyberprzemocą jako istotnych moderatorów w procesie elektronicznej agresji rówieśniczej online. Znacząca większość aktów tego typu dokonuje się w obecności audytorium, które wzmacnia lub ogranicza wiktymizację ofiary.

cyberprzemoc m

E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania / redakcja naukowa Wiesław Godzic, Zbigniew Bauer ; współpraca Paweł Wieczorek. - Warszawa : "Poltext", 2015. - 300 s. : il. ; 24 cm.(Genologia Dziennikarstwa). - Bibliogr. przy pracach. Indeks.978-83-7561-443-5

Powstanie nowych mediów, a zwłaszcza tzw. nowych mediów całkowicie zmienia podejście do kwestii kwalifikacji gatunkowych obecnych w nich przekazów. (…) Poza tym w przestrzeni stwarzanej przez Web 2.0 każdy może być producentem i zarazem konsumentem, a skoro „każdy” – to z pewnością nie tylko profesjonalista, ale także amator, co nie pozostaje bez wpływu na jakość przekazów. Wybór medium zależy od indywidualnych upodobań konsumenta. Książka jest przeznaczona dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ale mogą z niej skorzystać także praktykujący dziennikarze.

egatunki m

Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej / red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 357 s. : il. ; 24 cm. . - Bibliogr. przy rozdz. Indeks.978-83-200-4870-4

Celem publikacji jest przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w powiązaniu z wiedzą nabytą podczas studiów kierunkowych. Publikacja niezbędna w codziennej praktyce edukatora zdrowia, pielęgniarki i innych osób związanych z edukacja zdrowotną. Będzie również przydatna na różnych etapach kształcenia.
Ogromnym atutem publikacji są przykładowe programy edukacyjne, realizowane w stosunku do pacjentów/opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych, z załączeniem opracowanych materiałów informacyjnych dla pacjentów. Każdy program edukacyjny zawierać będzie propozycję realizacji wybraną metodą nauczania.

edukacja m

Dotrzeć do dziecka z autyzmem : jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć : metoda Floortime / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder ; tł. Dominika Braithwaite. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014. - 447, [1] s. : il. ; 23 cm.(Psychiatria i Psychoterapia). - Bibliogr. s. 427-432. Indeks. 978-83-233-3777-5

Autorzy pokazują, że dzieci z ASD nie mają trwale ograniczonego potencjału i często mogą, podobnie jak ich rówieśnicy, prowadzić pełne i zdrowe życie. Metoda Floortime może być stosowana w każdym wieku - już w niemowlęctwie, kiedy pojawiają się pierwsze objawy autyzmu - co umożliwia zapobieganie postępowi tej groźnej choroby.

dotrzec m

Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / redakcja naukowa Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015. - 200 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. 978-83-235-1612

Zbiór artykułów prezentujący problematykę niepełnosprawności – na przykładach takich grup, jak osoby głuche lub słabosłyszące, z zespołem Downa, ADHD i autyzmem – w sposób interdyscyplinarny, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia czynników psychologicznych, społecznych oraz kulturowych. Autorzy badają czynniki warunkujące adaptację osób doświadczających problemów zdrowotnych, a także możliwości wspierania tych osób w ramach pomocy psychologicznej. W pracy przedstawiono analizę kulturowych i społecznych aspektów zaburzeń rozwoju oraz uwarunkowań procesów integracji, w tym m.in. wolontariatu koleżeńskiego jako formy wsparcia. Publikacja adresowana do psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych oraz wszystkich osób zainteresowanych społeczną percepcją niepełnosprawności we współczesnym świecie.

kulturowe m

Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych : arkusz diagnostyczny / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : "Harmonia", 2014. - 26 s. ; 30 cm. + Płyta CD.

Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy...” jest na rynku propozycją tematycznie związaną z diagnostyką komunikacji językowej. Adresowany jest do logopedów oraz neurologopedów wykonujących diagnozę dwóch podstawowych jednostek zaburzeń komunikacji językowej o etiologii mózgowej – afazji i dysartrii. Można zastosować go w diagnostyce pacjentów dorosłych lub młodzieży. (...) Proponowany „Kwestionariusz...” skonstruowany jest prawidłowo – odczuć można wieloletnią praktykę w zakresie diagnostycznym Autorów.

Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych : arkusz diagnostyczny : materiały do badania / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : "Harmonia", 2014. - 26 s. ; 30 cm. + Płyta CD + Materiały do badania : [33] s. ; 21x30 cm.

kwestionariusz m

Krok po kroku : jak rozwijać mowę dziecka : materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - Teka (1 zeszyt, [18] k. tabl. luzem) : il. (gł. kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD).

To kompleksowa publikacja do terapii opóźnionego rozwoju mowy zawierająca materiał werbalny, ilustracyjny i słuchowy. Składa się ona z dwóch części: „Materiałów do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów” oraz „Zabaw do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów”. Część pierwsza to teczka, w której znajduje się książka, kolorowe załączniki oraz płyta CD. Część drugą stanowią ćwiczenia utrwalające.

krok m

Teatr młodzieżowy : warsztat, spektakl, scenariusze / Jan Andrzej Fręś. - Wyd.2 rozszerz. - Rzeszów : "Fosze", 2012. - 267 s. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 259-262. 978-83-7586-062-7

Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych procesem wychowania przez sztukę teatralną. Przede wszystkim nauczycieli prowadzących szkolne zespoły teatralne oraz instruktorów pracujących z młodzieżą w pozaszkolnych ośrodkach kultury. Publikacja zawiera skrótową prezentację radykalnych zmian w pedagogicznym postrzeganiu teatru, prowadzącą do wdrożenia określonego modelu pracy wychowawczo-teatralnej; od powołania do życia nowej grupy młodych ludzi - przez różne propozycje zajęć: gier, zabaw, ćwiczeń warsztatowych - do stworzenia i publicznej prezentacji spektaklu. Książka zawiera kilka propozycji repertuarowych do samodzielnej adaptacji, na poziomie klasy podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjum.

teatr m

Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną / Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton ; przekł. Anna Zbróg. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - 179, [1] s. : il. ; 30 cm.(Biblioteka SI). - Bibliogr. s. 174-[180].978-83-7744-058-2

Publikacja dotyczy zagadnienia integracji sensorycznej (SI) i jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli i rodziców dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder)

i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (PDD – Pervasive Developmental Disorders). Autorki – terapeutki zajęciowe z wieloletnim stażem – tłumaczą zawiłości teorii SI i funkcjonowania układów sensorycznych oraz prezentują zalety terapii zajęciowej. Książka ma także wymiar praktyczny – przedstawiono w niej technikę masażu Wilbarger
i zasady konstruowania diety sensorycznej oraz scharakteryzowano sprawdzone strategie radzenia sobie z dysfunkcjami SI. Yack, Aquilla
i Sutton skonstruowały także listy kontrolne ułatwiające diagnozę trudności dzieci z ASD i PDD, a w ostatnim rozdziale opisały, jak samodzielnie wykonać przydatne w terapii SI akcesoria i sprzęty.

tworzenie m

Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014. - 122, [2] s. : il. ; 21 cm.(Psychologia Stosowana). - Bibliogr. s. 115-[123]. 978-83-63590-33-8

Uzależnienia medialne to poradnik dotyczący coraz szerszego problemu - nieprawidłowego i dysfunkcjonalnego wykorzystywania tzw. nowych mediów - w szczególności Internetu. Książka porusza problem uzależnień kompleksowo - opisując sposoby ich rozwoju, typy, przyczyny i źródła, nakreśla podstawowe czynniki sprzyjające nałogowi, a także drogi wyjścia z niego. Skupia się nie tylko na problemach i sposobach ich przezwyciężenia, ale także na profilaktyce i działaniach służących przeciwdziałaniu powstawania uzależnień.

Kompetentna, podana w przystępny oraz czytelny i nowoczesny sposób wiedza dla każdego, kto ma styczność ze współczesnymi technologiami.

uzaleznienie m

Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015. - 232 s. ; 23 cm.(Engram). - Bibliogr. s. 220-232. 978-83-7930-606-0

Adresatami publikacji są wszyscy ci, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie i dążą do tego, aby ich praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna, tj.: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, ale także studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Mam nadzieję, że zawarte w niej rozważania okażą się przydatne w projektowaniu indywidualnych programów pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie na poziomie stawiania diagnozy, tworzenia samego programu i doboru właściwych metod. Pozwolą spojrzeć na wychowanka niedostosowanego społecznie nie tylko jako na osobę, która przysparza swoim zachowaniem wielu problemów, ale także jako na człowieka, który doświadcza wielu trudności, niepowodzeń, nie potrafi odnaleźć się w istniejącej rzeczywistości, przez co sam jest nieszczęśliwy i cierpi.

warunki m

Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń : dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej / red. nauk. Alicja Żywczok. - Warszawa : "Żak", 2014. - 312 s. ; il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 290-312. 978-83-62015-77-1

Autorzy poszczególnych artykułów prowadzą nas stopniowo przez kolejne zagadnienia: motyw więzi w rodzinie, więzi społecznych w przestrzeni miejskiej, w kontekście architektonicznym, w środowisku pracy, w działalności wolontaryjnej, wspólnotowej, religijnej, temat przyjaźni młodzieńczej, przyjaźni na odległość. Praca szczególnie polecana wychowawcom oraz rodzicom, a także animatorom kultury
i działaczom społecznym.

znajomosc m

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu