Wybrane nowości PBW w Przemyślu – kwiecień 2015 r.

Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : Difin, 2015. - 239, [1] s. : 23 cm. - Bibliogr. s. [234]-237. 978-83-7930-557-5

Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki
z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli pracy socjalnej i wsparcia psychologicznego osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych, ale jest to także zapis losów konkretnych ludzi i zdarzeń, zamkniętych w zjawisku bezdomności.

bezdomnosc

Etyka dziennikarska i dziennikarstwa / Jan Pleszczyński. - Warszawa : "Difin", 2015. - 284 s. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 271-278. Indeks. 978-83-7930-504-9

[od Autora] Książkę adresuję głównie do studentów dziennikarstwa, ale nie tylko. Mam nadzieję, że poszerzy ona horyzonty intelektualne i profesjonalne także młodych praktyków dziennikarstwa, którzy już studia ukończyli; przynajmniej tych, którzy nie traktują dziennikarstwa jako zwykłej pracy ani nie trafili do mediów tylko na krótko – z chwilowego braku innych możliwości i pomysłów na życie.

etyka

Krok po kroku : jak rozwijać mowę dziecka : zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - 6, [1] s., [112] s. tabl. : il. ; 30 cm 978-83-7134-740-5

To kompleksowa publikacja do terapii opóźnionego rozwoju mowy zawierająca materiał werbalny, ilustracyjny i słuchowy. Składa się ona z dwóch części: „Materiałów do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów” oraz „Zabaw do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów”.

Część pierwsza to teczka, w której znajduje się książka, kolorowe załączniki oraz płyta CD. Część drugą stanowią ćwiczenia utrwalające.

krok

Poskromić ADHD : poznawczo-behawioralna terapia dorosłych : podręcznik terapeuty / Steven A. Safren [i in.] ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 163-166. 978-83-7489-604-7

ADHD jest coraz poważniejszym problemem nie tylko w przypadku dzieci, ale również osób dorosłych. Prowadzi się wiele badań mających na celu lepsze poznanie tego zaburzenia oraz opracowanie terapii, która pozwoli w pełni nad nim zapanować. Klinicyści ze szpitala w Bostonie stworzyli pierwszy program terapii ADHD dla dorosłych. Niniejszy podręcznik zawiera omówienie tego programu. Autorzy opisują objawy i kryteria diagnostyczne ADHD oraz wpływ leczenia farmakologicznego na poprawę stanu zdrowia. Przedstawiają główne metody pracy terapeutycznej z pacjentem
i pomagania mu w radzeniu sobie z rozproszeniem uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością. Uzupełnieniem podręcznika terapeuty jest poradnik dla pacjenta.

poskromic

Poskromić ADHD : poznawczo-behawioralna terapia dorosłych : poradnik pacjenta / Steven A. Safren [i in.] ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 137-139. 978-83-7489-605-4

Niniejsza książka to zbiór wskazówek terapeutycznych dla dorosłych zmagających się z ADHD. W poszczególnych rozdziałach autorzy opisują skuteczne metody terapii dostępne dla pacjentów. Ten autorski program powstał na podstawie najnowszych badań nad zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi. Dzięki niemu pacjent będzie lepiej radził sobie z trzema głównymi objawami : trudnościami ze skupieniem uwagi, problemami
z organizacją i planowaniem oraz impulsywnością. Zrozumie, czym jest ADHD, będzie w stanie zmierzyć się z nim i świadomie podjąć terapię. Autorzy w przystępny sposób opisują techniki, które poprawią jakość życia nie tylko pacjenta, ale i jego najbliższych.

poskromic2

Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria i scenariusze zabaw / aut. Carlos Gispert, José A. Vidal, Julia Millán ; przekł. z jęz. hiszp. Katarzyna Gajos, Emilia Skibicka, Karolina Sikora-Zachariasz. - Kielce : "Jedność", 2014. - XII, 588 s. : il. kolor. ; 27 cm.. - Indeksy.978-83-7660-999-7

Prezentowana książka jest nie tylko zbiorem teoretycznych porad, ale przede wszystkim kopalnią praktycznych scenariuszy zabaw
i zajęć. Zagadnienia teoretyczne porządkują wiedzę z zakresu teorii zabawy, psychologii rozwojowej oraz samego procesu edukacyjnego, jednym słowem są ściśle zakorzenione
w przedszkolnej i szkolnej codzienności.

wielki

Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality : the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. - Kraków : "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - 258 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7850-734-5

Książka składa się z trzech części. Tytuł pierwszej brzmi Współczesny człowiek w wirtualnej rzeczywistości, drugiej – Życie publiczne w wirtualnej rzeczywistości, a trzecią zatytułowano Wirtualna rzeczywistość miejscem bez barier.

Mamy nadzieję, że publikacja będzie nie tylko interesująca, ale będzie także zachęcać do dalszych pogłębionych dyskusji, jak również podejmowania działań profilaktycznych dotyczących wirtualnej rzeczywistości i społeczeństwa wirtualnego oraz wynikających z tego połączenia szans i zagrożeń. (fragment wprowadzenia).

wspolczesne

Wychowanie dziecka : między tradycją a współczesnością / red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Natalia Maria Ruman. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014. - 253 s. : il. ; 23 cm. (Pedagogika
a Etnologia i Antropologia Kulturowa : Wspólne Obszary Badań). - Bibliogr. przy pracach. 978-83-7780-967-9


Zagadnienia (…) poszukiwania strategii edukacyjnych (…) stały się przedmiotem studiów teoretycznych i analiz empirycznych podjętych w kolejnym tomie poświęconym wspólnemu obszarowi badań, jakim jest wychowanie dziecka: między tradycją
a współczesnością. W trzech częściach pracy (1) Wychowanie
i edukacja dziecka w perspektywie historyczno-etnologicznej, (2) Ku godności i podmiotowości – wyzwania i zadania współczesnego wychowania oraz (3) Dorastanie dziecka – obrazy literackie
i filmowe – autorzy poszczególnych opracowań zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenia, problemy oraz inspiracje
i perspektywy w zakresie badań dziecka i dzieciństwa.

wychowanie

Wychowanie jako miłość / Dominika Stadnicka-Strzembosz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - 240 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 239-240. 978-83-235-1225-7

Praca, inspirowana w głównej mierze myślą Hansa-Georga Gadamera i Hannah Arendt, ma charakter pytania. Jest to pytanie
o wychowanie, o warunek jego możliwości. Proponowane
w rozprawie rozumienie fenomenu, jakim jest wychowanie, odchodzi od koncepcji przypisującej je określonemu etapowi rozwoju człowieka. Nie negując istnienia tego etapu, w którym mamy swoje uczestnictwo najpierw jako dzieci, później zaś jako rodzice czy wychowawcy, autorka kieruje się ku ujęciu wiążącemu wychowanie z całym ludzkim życiem.

wychowanie2

Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych / Jan Basiaga. - Warszawa : "Żak", 2014. - 452 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 432-452. 978-83-62015-84-9

Jednym z typów rodzin zastępczych wspierających rodziny naturalne w pełnieniu roli wychowawczej jest zawodowa rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego, powołana do życia, jako alternatywa dla domów małego dziecka i zakładowych pogotowi opiekuńczych. Publikacja dotyczy tego obszaru opieki zastępczej nad dzieckiem z uwzględnieniem aspektów historycznego i prawnego.
Praca niezwykle ważna dla pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wszystkich dla których dobro dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej leży na sercu.

zawodowa

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu