Wybrane nowości PBW w Przemyślu : czerwiec – lipiec 2015 r.

Europejskie portfolio językowe : dla dzieci od 6 do 10 lat : moja biografia językowa = European Language Portfolio / oprac. Angela Bajorek [i in.] ; red. Grazyna Czetwertyńska, Maria Gorzelak - Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2013. - 36 s. : il. ; 30 cm + Mój paszport językowy (16 s. ; il ; 21 cm) ; Moje dossier ([4] s. ; 30 cm) 978-83-62360-51-2

PBW BP 15189

Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat : europek na zajęciach języków : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Pamuła [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2013. - 42 s. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 33 978-83-62360-50-5PBW BP 15190Publikacje to „pomoc dydaktyczna dla ucznia i nauczyciela wspomagająca uczenie się i nauczanie języków. Jest narzędziem kształcącym umiejętność samooceny ucznia, motywującym go do nauki, wspierającym go w trakcie całego procesu uczenia się. Ma mu pomóc w poznaniu siebie jako osoby uczącej się, w zdobyciu wiary we własne możliwości i w stopniowym nabywaniu samodzielności w nauce języków. Ma też nauczyć go czerpania radości z uczenia się i dostrzegania w nim przyjemności, by stworzyć podwaliny do uczenia się przez całe życie.”

Moje dziecko idzie do przedszkola : nowe regulacje prawne w wychowaniu przedszkolnym / [tekst Iwona Konopka]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2014]. - 18 s. : il. ; 20x20 cm.

Pójście dziecka do przedszkola to ważne wydarzenie w życiu rodziny. Nie musi oznaczać rewolucji dezorganizującej dotychczasowy, dobrze poukładany świat dziecka. Jest to wydarzenie, które – przy odpowiednim przygotowaniu – wprowadza nowy porządek
i rozpoczyna niezwykle ważny etap w życiu dziecka i jego rodziców.

PBW BP 15187

Nauczyciel w szkole uczącej się : informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 31 s. : il. ; 20x20 cm.

Publikacja prezentuje informacje dotyczące zmian wprowadzanych obecnie w systemie doskonalenia nauczycieli. Prezentujemy, w jaki sposób rozwój kompetencji nauczycieli wpisuje się w rozwój szkoły jako organizacji. Zachęcamy do poznania założeń nowego systemu wspomagania pracy szkół, jak i poszczególnych etapów takiego modelu postępowania. Zmiana szkół i nauczycieli nie jest możliwa bez współpracy wielu partnerów – dowiedzą się Państwo, jakie są zadania każdego z nich. Pokazujemy przykłady działań prowadzonych w szkołach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia, jak również działania podejmowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

PBW BP 15185

Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekł. Jolanta Bartosik. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 541 s. : il. 24 cm.Na s. tyt.: Już 3 wyd. - prezentuje wyniki najnowszych badań. 978-83-7489-343-5

Niniejsza książka została pomyślana jako praktyczna pomoc dla uczących. Jest adresowana do nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz do tych, którzy uczą pracujących w przemyśle, handlu czy w służbach publicznych. Została napisana z myślą o wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak pomagać innym w nauce. Bezcenne źródło wiedzy i wskazówek dla uczących w szkołach każdego szczebla. Doskonały podręcznik dla studentów różnych kierunków pedagogicznych i specjalności nauczycielskich.Praktyczna pomoc dla tych wszystkich, którzy uczą.

PBW GP 108291

Piąta dyscyplina : materiały dla praktyka : jak budować organizację uczącą się / Peter M. Senge [i in.] ; przeł. [z ang.] Grzegorz Łuczkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 675 s. : il. ; 24 cm . – Indeks 978-83-264-3141-8

Ideę organizacji uczącej się z pewnością łatwiej opisywać, niż stosować. Opisanie jest jednak w stanie oddać całego bogactwa tej koncepcji - ujawnia się ono dopiero w praktyce, wtedy gdy z idei organizacji uczącej się uczyni się swą własną filozofię działania. Jak osiągnąć ten idealny stan? Niestety, nie ma tu prostych recept. Pomóc w tym może zapoznanie się z zawartymi w tej książce informacjami, technikami, analizami i barwnymi przykładami z życia. Wykorzystanie opisanych tu doświadczeń umożliwi zbudowanie organizacji uczącej się, czyli takiej, której członkowie świadomie rozwijają pięć dyscyplin:

  • mistrzostwo osobiste - dążenie do ciągłego doskonalenia się,
  • modele myślowe - umiejętność analizy, odrzucenia lub zmiany zakorzenianych w nas przekonań, nawyków i odruchów związanych z pracą i z firmą,
  • wspólna wizja - jasno sformułowany i konkretny cel organizacji, znany wszystkim jej członkom i skłaniający ich do ciągłego uczenia się,
  • zespołowe uczenie się - uznanie zespołu za nośnik potencjału intelektualnego większego niż łączny potencjał jego pojedynczych członków,
  • myślenie systemowe - zdolność myślenia w kategoriach całości zjawisk, procesów lub struktur.

PBW GP 108290

Sztuka zadawania pytań w coachingu : jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? / Tony Stoltzfus ; [przekł. Bożena Olechnowicz]. - Wrocław : "Aetos Media", 2012. - 102 s. ; 27 cm 978-83-61097-21-1

Książkę otwiera powtórka podstaw dotyczących coachingu: pojęcia, zasady, problemy, proces coachingu (na podstawie GROW). Następnie książka w bardzo czytelny sposób podzielona jest na krótkie rozdziały dotyczące różnych tematów i zagadnień, z którymi spotyka się coach w trakcie swojej pracy (głownie life coachingowej). Ostatni rozdział to część dedykowana coachom, którzy pracują w określonych niszach np. coaching rodzicielski czy dla małych biznesów.

PBW GP 108292

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły / Regina Lenart. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 249 s. : il. ; 24 cm.(Inspiracje Edukacyjne). - Bibliogr. s. 195-204.978-83-264-3314-6

W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania i doskonalenia potencjału absorpcyjnego placówek szkolnych, a więc zdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz wykorzystywania wiedzy w zarządzaniu szkołą.Właściwe wykorzystanie zasobów wiedzy pomaga formułować cele rozwojowe szkoły i kontrolować ich realizację na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oświatowym. W publikacji zaprezentowano szereg cennych wskazówek i konkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły. Omówiono w niej także m.in. takie zagadnienia jak:

  • znaczenie wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania w zarządzaniu szkołą,
  • określenie potencjału absorpcyjnego placówki szkolnej,
  • działania ukierunkowane na doskonalenie wykorzystania potencjału wiedzy.


Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także studentów studiów pedagogicznych i ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Przydatne informacje znajdą w niej również osoby zainteresowane problematyką systemu oświaty w Polsce.

PBW GP 108289

Dla miłośników historii uzupełniamy serię Biblioteka II Wojny Światowej

 IIwojna

Byłam sekretarką Hitlera / Christa Schroeder ; przeł. Magdalena Ilgmann. - Warszawa : Bellona : De Agostini Polska, cop. 2015. - 375, [1] s., [23] s. tabl. : il. ; 22 cm. (Biblioteka II Wojny Światowej ; 43)

Christa Schroeder przez dwanaście lat (1933-1945) pełniła funkcję sekretarki Hitlera i właściwie nigdy nie była narodową socjalistką w pełnym znaczeniu tego słowa. Autorka przedstawia różne twarze wodza III Rzeszy, rozprawiając się przy okazji z wieloma mitami, w które obrosła jego biografia. Christa Schroeder dopiero na krótko przed śmiercią pokazała swoje zapiski wydawcy, Antonowi Joachimisthallerowi. W ten sposób powstała ta książka, stanowiąca źródło o niewątpliwej wartości dla badaczy współczesnej historii, zwłaszcza dziejów Niemiec.

PBW GP 108206

Byłem adiutantem Hitlera / Nicolaus von Below ; przeł. Zofia Rybicka. - Warszawa : Bellona : De Agostini Polska, cop. 2015. - 535 s. ; 22 cm. (Biblioteka II Wojny Światowej ; 46)

Wspomnienia adiunkta Führera, bezpośredniego świadka sukcesów i upadku rządów narodowosocjalistycznych w Niemczech, zawierają zarówno historyczne, powszechnie znane fakty, jak i zapis bardziej intymnych obserwacji Hitlera i jego otoczenia. Autor przez prawie osiem lat, od 16 czerwca 1937 r. do kwietnia 1945 r., należał jako adiutant
z ramienia Luftwaffe do bezpośredniego otoczenia wodza Rzeszy. Był świadkiem sukcesów i upadku rządów narodowosocjalistycznych w Niemczech. Po klęsce nazizmu -rozpytywany o te lata najpierw przez funkcjonariuszy służb śledczych, a później historyków - przelał na papier charakterystykę Hitlera i jego najbliższych współpracowników.

PBW GP 108209

II wojna światowa. Cz. 5, Na drodze do zwycięstwa aliantów / Piotr Matusak, Edward Pawłowski, Tadeusz Rawski. - Warszawa : Bellona : De Agostini Polska, 2015. - 190, [2] s. : il. ; 21 cm (Biblioteka II Wojny Światowej ; 40)

Monumentalna publikacja napisana przez uznane w Polsce autorytety w zakresie historii wojskowości. Odtwarza przebieg działań militarnych prowadzonych na wszystkich frontach II wojny światowej, a jednocześnie przybliża tło polityczne tamtych wydarzeń. Zawiera najnowszą, dostępną w momencie oddawania książki do druku wiedzę. „Dzieło ma charakter opracowania syntetycznego, napisanego z wykorzystaniem badań źródłowych, w tym licznych badań archiwalnych, całościowo ujmujących wieloaspektowe dzieje tej wojny” – prof. dr hab. Lech Wyszczelski.

PBW GP 108203

Guadalcanal 1942-1943 / Michał A. Piegzik. - Warszawa : Bellona : De Agostini Polska, 2015. - 318, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm.(Biblioteka II Wojny Światowej ; 39) . - Bibliogr. s. 308-312.

Sześciomiesięczna kampania o Guadalcanal-Tulagi, znana pod kryptonimem operacja "Watchtower", była pierwszą ofensywą aliantów w wojnie na Pacyfiku. 7 sierpnia 1942 roku piechota morska z pomocą US Navy przeprowadziła desant, zajmując kluczowe japońskie lotnisko na Guadalcanal. Zaskoczenie Japończyków okazało się całkowite. W nocy z 8 na 9 sierpnia Cesarska Japońska Marynarka Wojenna w odsieczy rozgromiła połączone siły amerykańsko-australijskie w bitwie koło wyspy Savo, rozpoczynając kilkumiesięczne, karkołomne zmagania o Guadalcanal, z których tylko jedna strona mogła wyjść zwycięsko.
W przeciwieństwie do dotychczasowych kampanii i bitew na Pacyfiku, walki o Guadalcanal przybrały charakter "wojny na wyniszczenie", gdzie kolejne taktyczne zwycięstwa przedłużały kampanię o kolejne, uciążliwe dla każdego tygodnie. Ostatecznie, pomimo kilku znaczących sukcesów, stroną słabszą okazała się Japonia.

PBW GP 108202

Góry Pindos 1943-1949 / Andrzej Murawski. - Warszawa : Bellona : De Agostini Polska, 2015. - 196, [12] s. : il. ; 21 cm (Biblioteka II Wojny Światowej ; 41) . - Bibliogr. s. 188-191.

Zajęcie Grecji przez Niemców w 1941 roku nie osłabiło ducha oporu narodu greckiego i w kraju zaczęły powstawać organizacje podziemne, zarówno podporządkowane rządowi emigracyjnemu, jak i Komunistycznej Partii Grecji. Słaba infrastruktura i warunki naturalne górzystego kraju sprzyjały tworzeniu partyzantki. Niestety, na walkę z okupantem cieniem kładły się tarcia i rywalizacja pomiędzy organizacjami ruchu oporu, które po wyzwoleniu kraju przerodziły się w otwarty konflikt, a następnie w wojnę domową. Władzę królewską w Atenach wspierali Brytyjczycy, a następnie Amerykanie, z kolei komunistów, którzy mieli swe pozycje w górach na północy kraju, wspierał ZSRR. Pomoc dla partyzantki komunistycznej przechodziła przez granice z Jugosławią i Albanią. Konflikt Stalina z Tito znacznie zwiększył trudności
z przekazywaniem pomocy i przyczynił się do klęski komunistów.

PBW GP 108204

Hitler i Mussolini / Santi Corvaja ; przeł. Teresa Sobańska-Dąbrowka. - Warszawa : "Bellona" : De Agostini Polska, 2015. - 455, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 22 cm (Biblioteka II Wojny Światowej ; 42). - Bibliogr. s. 446-453.

Książka stanowi analizę wzajemnych stosunków dyktatorów nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Zawiera materiały i relacje dotyczące siedemnastu spotkań, jakie odbył Hitler i Mussolini w czasach swoich rządów. Pracując nad tą publikacją, autor dotarł do nieznanych materiałów z archiwów niemieckich i włoskich. Przeprowadził także wiele wywiadów ze współpracownikami Hitlera i Mussoliniego.

PBW GP 108205

Madagaskar 1942 / Józef Wiesław Dyskant. - Warszawa : Bellona : De Agostini Polska, cop. 2015. - 218, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm (Biblioteka II Wojny Światowej ; 44). - Bibliogr. s. 208-212

Afrykańska wyspa Madagaskar, położona u wejścia do Oceanu Indyjskiego, była kolonią francuską, która po wojennej klęsce metropolii w 1940 roku opowiedziała się za nowymi władzami francuskimi w Vichy. Odmówiła tym samym wszelkiej współpracy nie tylko z przedstawicielami „Wolnej Francji” gen. de Gaulle’a, ale też zerwała układy z dotychczasowymi sojusznikami. W książce przedstawiono, po raz pierwszy w historiografii polskiej, przebieg walk o Wielką Wyspę (jak zwano Madagaskar), a także wpływ operacji „Torch” na dalsze dzieje Madagaskaru. Omówiono również polskie ślady w jej historii.

PBW GP 108207

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu