Nowości PBW w Przemyślu – sierpień 2015

Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska. - Warszawa : "Difin", 2015. - 347 s. : il. ; 23 cm (Engram). - Indeks. 978-83-7930-718-0

Książka zawiera to, czego najbardziej brakuje osobom pracującym z seniorami – propozycje konkretnych zajęć.

W codziennym zabieganiu, konieczności zapewnienia jak najlepszej opieki i zaspokajania indywidualnych potrzeb każdego seniora nie zawsze jest czas na kreatywne podejście do przygotowania zajęć terapeutycznych czy wypełnienia wolnego czasu podopiecznych. Publikacja jest odpowiedzią na tę potrzebę. Oferuje pomysły na zajęcia skierowane do osób starszych o różnych możliwościach intelektualnych i psychoruchowych. Jest propozycją dla osób pracujących z seniorami nie tylko w stacjonarnych domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych, lecz także w placówkach i instytucjach oferujących zajęcia pozostającym w swoich domach seniorom takich jak dzienne domy pomocy, kluby seniora, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku, fundacje i stowarzyszenia korzystające ze środków unijnych.

Przemyśl GP 108385
Przeworsk GK 52106

aktywizator m

Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy / Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015. - 417 s. : il. ; 21 cm (Inspiracje Edukacyjne). - Bibliogr. s. 387-417. 978-83-264-8204-5

Książka przeznaczona jest dla dyrektorów szkół, a także osób, które rozważają możliwość podjęcia się pełnienia tej roli. Zainteresuje również nauczycieli, rodziców, pracowników administracji oświatowej oraz przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze oświaty. W książce Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy w przystępny sposób omówiono istotę przywództwa edukacyjnego jako swoistego rodzaju wyzwania. Autorka proponuje nowy sposób myślenia o szkole i dyrektorze szkoły, ujawnia tajniki stawania się liderem oraz sposoby jego skutecznego działania.

Przemyśl GP 108388

dyrektor m

Dziecko z Zespołem Aspergera / Magdalena Charbicka. - Warszawa : "Difin", 2015. - 143 s. : il. ; 23 cm.(Engram).- Bibliogr. s. 135-143. 978-83-7930-655-8

Poradnik dla osób pracujących z dzieckiem z zespołem Aspergera, zawierający kluczowe informacje związane z procesem diagnozy, terapii oraz wsparcia w środowisku przedszkolnym i szkolnym.

Od Autorki: Książka, która powstała jest wypadkową wiedzy zawartej w coraz większej ilości literatury dostępnej na rynku oraz codziennych doświadczeń osobistych i zawodowych. Starałam się przytoczyć w niej przykłady sytuacji, osób i doświadczeń, z którymi zmierzamy się każdego dnia jako specjaliści, terapeuci czy rodzice. Na swojej drodze spotkałam wiele wspaniałych osób, których wkład w tę książkę jest ogromny, chociaż nawet o tym nie wiedzą. Historie społeczne i materiały do pracy są wynikiem doświadczeń nas wszystkich i powstały z potrzeb dzieci i młodzieży, z którymi przyszło nam pracować.

Przemyśl GP 108389

dziecko m

Europejski Model Społeczny : zagadnienia modernizacji instytucjonalnej / Olgierd Lissowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - 166 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 155-166. 978-83-208-2190-1

Książka jest próbą dokonania syntezy i oceny obecnego stanu refleksji w odniesieniu do modernizacji instytucjonalnej EMS. Może być przydatna dla studentów i osób prowadzących badania w zakresie zarządzania publicznego, polityki społecznej, europeistyki i stosunków międzynarodowych oraz prawa i administracji. Będzie też dogodnym punktem wyjścia do badań szczegółowych i porównawczych modeli społecznych.

Przemyśl GP 108392

europejski m

Gry i zabawy ruchowe : ponad 100 energetycznych zabaw / [aut.: Natalia Minge, Krzysztof Minge]. - Warszawa : "Damidos", 2015. - 95, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.(Damidos dla Dzieci) 978-83-7855-185-0

Niniejsza publikacja to zbiór ponad sto gier i zabaw umożliwiających aktywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu z dzieckiem, zarówno na spacerze czy wycieczce, jak i w domu, gdy niepogoda lub inne okoliczności uniemożliwiają wyjście do parku czy wyjazd do lasu lub nad rzekę.Przy każdej zabawie umieszczona jest informacja, jaki aspekt funkcjonowania dziecka rozwija. Niektóre z opisanych w książce zabaw dorośli zapewne znają z dzieciństwa. Inne będą dla nich całkiem nowe.

Przemyśl GP 108393
Przeworsk GK 52113

gry m

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / redakcja naukowa Helena Tendera-Właszczuk.
- Warszawa : "Difin", 2015. - 277 s. : il. ; 23 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7930-789-0

Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15.

Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w sposób zróżnicowany. Początkowa niepewność co do efektów integracji ustąpiła przekonaniu o pozytywnych skutkach członkostwa w UE.

Przemyśl GP 108398

nowe m

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekład Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 366 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 332-366.978-83-7744-086-5

Publikacja zwraca przede wszystkim uwagę na wciąż aktualną dyskusję o inkluzji edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Jest próbą odpowiedzi na wszystkie pojawiające się w ostatnim czasie pytania dotyczące opisywanej kwestii, a także przedstawia wyniki najnowszych badań naukowych z zakresu neurobiologii, zaburzeń behawioralnych, prawa społecznego oraz organizacji uczenia się w szkołach integracyjnych.

Przemyśl GP 108400

osoby m

Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - 370 s. : il. ; 23 cm.(Przestrzenie życia społecznego). – Bibliografia przy rozdz. 978-83-7611-935-9

Tematyka publikacji:

 • Zagrożenia współczesnej rodziny w społeczeństwie ryzyka
 • Educational Function of a Family in the Risk Society
 • Konsekwencje świadczenia płatnych usług seksualnych i ich wpływ na decyzje o założeniu rodziny - aspekt medyczny, psychiczny oraz społeczny
 • Pierwsza praca i rodzina. Rzecz o koteryjnym kapitale społecznym
 • Wolność, równość, bezpieczeństwo rodziny w polskiej Konstytucji
 • Sceny z życia rodzinnego w wierszach "Solistek"

Przemyśl GP 108405

szanse m

Terapia skoncentrowana na emocjach / Leslie S. Greenberg ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - 184 s. : il. ; 25 cm.. - Bibliogr. s. 159-175. Indeks.978-83-7744-090-2

Według terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion-Focused Therapy - EFT) zmiana emocjonalna to czynnik niezbędny do uzyskania stałej i trwałej zmiany w rozwoju i dobrostanie klienta. EFT wykorzystuje wiedzę na temat efektów ekspresji emo­cjonalnej oraz uznaje adaptacyjny potencjał emocji za decydujący dla wprowadzenia trwałej i znaczącej zmiany w funkcjonowaniu psychologicznym.

Przemyśl GP 108407
Lubaczów GL 49632
Przeworsk GK 52131

terapia m

Trening kreatywności : jak pobudzić twórcze myślenie / Agnieszka Biela. - Warszawa : "Edgard", 2015. - 256 s. : il. ; 24 cm.(Samo Sedno). - Bibliogr. s. 242-246. 978-83-7788-525-3

Jak stać się bardziej twórczym?

 • Obudź w sobie ciekawość świata.
 • Stawiaj sobie zaskakujące pytania, np. Jak pogłaskać po głowie żyrafę? lub Czym zajmuje się MacGyver na doktoracie?
 • Myśl nieszablonowo – przestań kurczowo trzymać się norm i zasad.
 • Eksploruj, kojarz, przekształcaj, zmieniaj.
 • Odpuść sobie krytykę własnych pomysłów.
 • Twórz z radości samego tworzenia – nie oczekuj nagrody.

Przemyśl GP 108409
Lubaczów GL 49633

trening m

Uważność i psychoterapia / red. Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, Paul R. Fulton ; tł. Małgorzata Cierpisz ; przedm. do wyd. pol. Paweł Holas. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015. - 422 s. ; 23 cm.. - Bibliogr. s. [359]-405. Indeks. 978-83-233-3873-4

Ten praktyczny podręcznik napisany przez znakomitych znawców tematu zawiera klarowne opisy procedur, które można stosować w pracy z pacjentami. Autorzy omawiają podstawy medytacji uważności i psychologii buddyjskiej z uwzględnieniem podobieństw łączących je ze współczesną teorią i praktyką psychoterapeutyczną.
W rozdziałach poświęconych relacji terapeutycznej pokazują, że kultywowanie uważności pogłębia akceptację i empatię, dając pacjentom (i terapeutom) nowe poczucie wolności emocjonalnej. Książka zawiera szczegółowe opisy nowatorskich zastosowań technik uważności w kontekście konkretnych problemów i populacji klinicznych. Przedstawia także problematykę terapii depresji, zaburzeń lękowych, przewlekłego bólu, traumy i uzależnień oraz metody stosowania zasad uważności w pracy z dziećmi. Ostatnia część odwołuje się do historycznych korzeni tej koncepcji, zgłębia najnowsze odkrycia
w dziedzinie neurobiologii i analizuje dziedziny łączące uważność z psychologią pozytywną.

Przemyśl GP 108412
Lubaczów GL 49634

uwaznos m

Wierszyki dźwięczne i ciche : do utrwalania i pisowni głosek: a, e, i. o, u, y, ę, ą, m, n, ł, w, b, g, f, p, t, k, ch / Monika Lubina. - Kraków : "Impuls", 2015. - 50, [1] s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. [51]. 978-83-7850-824-3

Wierszyki dźwięczne i ciche stanowią pierwszą część cyklu wierszyków do utrwalania wymowy i zapisu głosek i zawierają zbiór wierszy utrwalających głoski, których wymowę dziecko opanowuje zwykle w wieku 2–3 lat, ale zapis może mu sprawiać trudności jeszcze w pierwszych latach nauki w szkole podstawowej. Wierszyki powstawały jako pomoc do zajęć profilaktycznych z zakresu rozwoju mowy i pisowni oraz terapii logopedycznej. Mogą być też z powodzeniem wykorzystywane przez dzieci z rodzin dwujęzycznych, gdyż wymowę i zapis polskich głosek przedstawiają w najprostszy możliwy sposób, opierając się na współczesnej wiedzy logopedycznej. Dobór materiału głoskowego czyni wierszyki możliwymi do poprawnego wymówienia nawet przez dzieci z wadami wymowy. Dzieci bardzo pozytywnie przyjęły wierszyki, ponieważ są łatwe do wymówienia, a ich kolejność zgodna z naturalnym rozwojem mowy.

Przemyśl GP 108413
Przeworsk BK 4123

wierszyki m

Wizerunek publiczny w internecie : kim jesteś w sieci? / Sergiusz Trzeciak. - Gliwice : "Helion", 2015. - 212 s. : il. ; 21 cm.(Onepress Exlusive). - Bibliogr. s. 209-210, netogr. s. 207-208. 978-83-283-0715-5

Choćbyś był autorem najlepszych książek, ulubionym ekspertem programów telewizyjnych i radiowych, nie zaistniejesz w wirtualnym świecie, jeśli nie masz swojej strony WWW, nie prowadzisz bloga, nie korzystasz z mediów społecznościowych. Albo będzie jeszcze gorzej: zaistniejesz w sieci, nawet o tym nie wiedząc — jako bohater prześmiewczych memów.

Każdy może stworzyć stronę internetową czy bloga i kręcić filmy na YouTubie ze sobą w roli głównej. Pytanie tylko, czy to, co robisz, i sposób, w jaki to robisz, przemawia do internautów? Ta książka odpowie Ci na to pytanie, a także na wiele innych. Poprowadzi Cię krok po kroku do stworzenia wyjątkowej osobowości internetowej.

Przemyśl GP 108 414
Przeworsk GK 52134

wizerunek m

 

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu