Wybrane nowości PBW – wrzesień 2015

Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej / Małgorzata Sieńczewska, Dorota Sobierańska, Marta Radwańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 88 s. : il. ; 23 cm + CD.

… podstawowym założeniem etapu wczesnej edukacji jest oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i twórczości. Dziecko spostrzega świat całościowo i działa w nim angażując wszystkie sfery osobowości. Im bardziej nauczycielowi uda się zaangażować w proces uczenia emocje i wyobraźnię wychowanków, tym bardziej twórczo będą oni potrafili wykorzystać zdobywaną w takich warunkach wiedzę…

…W części praktycznej tej publikacji, staramy się zaprezentować naszą propozycję organizowania sytuacji edukacyjnych, które będą egzemplifikacją omówionych wcześniej zagadnień z zakresu pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Celowo nie koncentrujemy się na celach, zasadach, treściach i metodach realizacji edukacji plastycznej, muzycznej czy teatralnej, które szczegółowo zostały już omówione w innych poradnikach. Naszą intencją była raczej próba wskazania bardziej zintegrowanego i innowacyjnego wykorzystania edukacji artystycznej na I etapie edukacyjnym…

Nr inw. WP 15241/b

Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. - 142, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 160). - Bibliogr. przy rozdz.978-83-64203-47-3

Książka składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających części: pierwszej, zatytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - poświęconej wspieraniu czytelnictwa najmłodszych. Artykuły w niej zamieszczone zostały napisane przez polskich i tureckich przedstawicieli świata nauki, z których dwoje realizuje swoje pasje w praktyce, pracując w różnych placówkach kultury i nauki czerpiąc inspirację z pracy do działalności naukowej. Ze względu na poruszony w książce aspekt teoretyczny i praktyczny publikacja jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu najmłodszego pokolenia, ale również do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, literaturoznawców, rodziców, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i literatury dziecięcej.

Przemyśl WP 108683

Matematyka od przedszkola : metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych : przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 136 s. : il. ; 23 cm. - Bilbiogr. 134-136.

„… Matematyka nie jest ulubioną dziedziną nauczycieli wczesnej edukacji. W międzynarodowych badaniach polscy studenci pedagogiki wypadają słabiej niż ich koledzy i koleżanki z innych krajów. Osiągają znacznie niższe wyniki w zakresie wiedzy matematycznej oraz dydaktyki matematyki1 . Z innych badań wynika, że nauczyciele wczesnej edukacji mają problemy z uświadomieniem sobie, czym jest rozumienie pojęć matematycznych. Ich szkolne doświadczenia matematyczne są tak zdeformowane i negatywne, że rzucają cień na charakter wiedzy matematycznej swoich uczniów, a nawet prowadzą do upowszechniania opinii, że opanowanie schematu (określonej strategii liczenia, sposobu rozwiązania zadania, zastosowania wzoru) jest rozumieniem pojęcia. Tym sposobem wierzą, że opanowanie umiejętności rachunkowych zgodnie z podanym wcześniej algorytmem przyczyni się do zbudowania wiedzy matematycznej ich uczniów…”

Na treść publikacji składają się rozważania min. na temat:

  • konstruktywistycznej teorii uczenia się i jej odniesień do edukacji matematycznej,
  • analizy treści matematycznych w podstawie programowej i podręcznikach celem ukazania poziomu kompetencji uczniów klas I-III,
  • analizy propozycji podręcznikowych – zadań zaczerpniętych z pakietu Nasza szkoła.

Przemyśl WP 15238/b

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 215, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 163). - Bibliogr. przy pracach.

Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Zamieszczono w niej artykuły zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków z różnych stron naszego kraju. Książka będzie ciekawą lekturą dla: bibliologów, socjologów, psychologów, pedagogów, kulturoznawców, bibliotekarzy, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych oraz wszystkich tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz podmiotów na nią wpływających.

Przemyśl WP 108688

"Wszystko jest poezja..." : poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze / Iwona Kulpa-Szustak, Joanna Wojtulewicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 108, [2] s. : il. ; 30 cm.. - Bibliogr. s. 107-108. 978-83-62360-70-3

„Analiza i interpretacja poezji to dla uczniów niezwykle trudne zadanie. Wielu z nich uczestniczy przede wszystkim w kulturze popularnej, więc utwory poetyckie należące do kanonu kojarzą się im z obcym, niezrozumiałym światem – młodzi uważają, że nie mają i nie chcą mieć do niego dostępu. Poezja Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego traktowana jest jako zapis języka pełnego archaizmów, metafor i idei, które dla młodych ludzi są niekiedy zupełnie niezrozumiałe, odległe, nieprzystające do obecnych realiów. Interpretowanie wierszy współczesnych poetów jest dla uczniów tak samo trudne. Wspólne analizowanie utworów lirycznych w klasie to dla nauczyciela wielkie wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Należy zadbać o to, aby zaciekawić młodych ludzi obcowaniem z poezją, a nie zniechęcić ich do tego...”

Przemyśl WP 15243/b

Zbiory audiowizualne

Mówię wam, nie warto 1: Alkoholizm [Film] / Teresa Król - Kraków : "Rubikon", 2015. - 1 płyta [DVD] (12min. 51sek.) : dźw. , kolor ; 12 cm

Jak wyrastają herosi? – opowiada Leszek Kuzaj, kierowca rajdowy. Według niego alkohol jest ucieczką od życia ludzi słabych. O tym, że nie warto pić alkoholu przekonuje także Jacek Wójcicki, krakowski muzyk i kabareciarz. Najbardziej poruszająca jest wypowiedź Janusza, byłego alkoholika, który staczał się przez 25 lat, ale zdołał pokonać uzależnienie. „Nie przegrajcie swojego życia” – to prośba i wezwanie Janusza, skierowane do młodzieży.

Przemyśl WP 568/E/fe

Mówię wam, nie warto 2: Nikotynizm [Film] / Teresa Król - Kraków : "Rubikon", 2015. - 1 płyta [DVD] (9min. 31sek.) : dźw. ; kolor ; 12 cm.

„Możesz być wolna, ale nie jesteś wolna, kiedy palisz” –przekonuje Agnieszka Maciąg, aktorka i modelka. Porzuciła palenie, choć nie było to łatwe. Taką decyzję podjął również 20-leni Łukasz, który wszedł w ten nałóg już od 13. roku życia. Wystarczyło7 lat palenia papierosów, aby zrujnować zdrowie fizyczne i psychiczne. Dwie relacje – dwa świadectwa byłych palaczy wzbudzają refleksję, czy warto sięgnąć po pierwszego papierosa?

Przemyśl WP 569/E/fe

Mówię wam, nie warto 3: Narkomania [Film] / Teresa Król - Kraków : "Rubikon", 2015. - 1 płyta [DVD] (11min. 40sek.) : dźw. ; kolor ; 12 cm

Wspomnienia Tomka, byłego narkomana, skonfrontowane z mocnymi charakterami hokeisty Mariusza Czerkawskiego i aktora Mateusza Janickiego przekonują, że nie opłaca się uciekać od rzeczywistości i brać narkotyki. Dariusz Malejonek, kompozytor i wokalista, wspomina o wielu kolegach, którzy zbyt szybko odeszli... Zabiły ich narkotyki.

Przemyśl WP 570/E/fe

Mówię wam, nie warto 4: Przemoc [Film] / Teresa Król - Kraków : "Rubikon", 2015. - 1 płyta [DVD] (10min. 38sek.) : dźw. ; kolor ; 12 cm

Bić się na ulicy, czy sprawdzić się na macie lub siłowni? – takie wybory przewijają się w relacji filmowej. Z jednej strony 23-letni Bogusław, skazany na 12 lat więzienia za bójki i rozboje, a z drugiej bokser wagi lekkiej Maciej Zegan i zawodnik sportowy Tomasz Drwal, którzy proponują wyładowanie energii na workach treningowych. Dwie alternatywy, dwie drogi życiowe...

Przemyśl WP 571/E/fe

Mówię wam, nie warto 5: Prostytucja [Film] / Teresa Król - Kraków : "Rubikon", 2015. - 1 płyta [DVD] (11min. 29sek.) : dźw. ; kolor ; 12 cm

„Nie, to nie dla mnie” – tak podsumowuje swoją opowieść modelka i aktorka Agnieszka Maciąg, która otrzymywała niedwuznaczne propozycje od wielu mężczyzn. Uroda i atrakcyjność młodych kobiet przyciąga jak magnes i bardzo łatwo można znaleźć się na granicy prostytucji – stwierdza Anna Nocoń, także modelka. Te filmowe wypowiedzi zostały skonfrontowane z dramatyczną historią Justyny, galerianki, której udało się porzucić prostytucję. Kocha i chce być kochaną, ale czy wytrwa?

Przemyśl WP 572/E/fe

Mówię wam, nie warto 6: Seksoholizm [Film] / Teresa Król - Kraków : "Rubikon", 2015. - 1 płyta [DVD] (6min. 36sek.) : dźw., kolor ; 12 cm.

Film opowiada o dramatycznej historii małżeństwa Łukasza i Julii. Uzależnienie Łukasza od pornografii i seksoholizm doprowadziły do zniszczenia relacji między nimi i rozstania. Kontakt z ekranem, zdjęciem i ucieczka w fantazje zastąpiły intymne więzi z Julią. Niemożność sprostania wzorcom lansowanym przez pornografię spowodowała u Łukasza zachwianie poczucia bezpieczeństwa i nieakceptowanie siebie. Osamotniony Łukasz poddaje się terapii.

Przemyśl WP 573/E/fe

Do cyklu filmów dołączony konspekt z propozycjami realizacji materiału.

Pierwsza pomoc : przedmedyczne zabiegi ratujące życie [Film] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2014]. - 1 płyta wiz. [DVD] : dźw., kolor. ; 12 cm

W filmie przedstawiono sytuacje, w których można się znaleźć w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Na płycie znajduje się siedemnaście krótkich filmów z nowoczesnymi wizualizacjami przekrojów anatomicznych ludzkiego ciała, wizualizacjami, planami zdjęciowymi. Zaprezentowano również metody ratowania ludzkiego życia, a także plansze z kompendium wiedzy o zabiegach przedmedycznych. Spis chorób i wypadków, które zostały przedstawione w filmowej prezentacji: utrata przytomności, problemy z sercem, defibrylator AED, omdlenia, duszności, niedocukrzenie porażenie prądem, urazy kończyn, oparzenia, uszkodzenie oka, wyczerpanie na skutek gorąca, drgawki, obce ciało w drogach oddechowych, krwawienia z nosa, urazy kręgosłupa, rany, zatrucie gazem. Ponadto na płycie znajduje się test z pierwszą pomocą
z odpowiedziami, oraz opis apteczki pierwszej pomocy!

Przemyśl WP 574/E/fe

Na podstawie treści publikacji i recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu