Wybrane nowości PBW - październik 2015

Antropologia : język ciała / Marcin Brocki. - Wrocław : "Astrum", 2015. - 328 s. : il. ; 20 cm.

(Kreatywność : seria książek naukowych i popularno-naukowych). - Bibliogr. s. 303-322. Indeksy. 978-83-7277-860-4

Kolejna książka z serii Kreatywność, to podręcznik interdyscyplinarny, uniwersalny. Autor próbuje w nim przybliżyć Czytelnikowi problematykę interpretacji gestów, języka ciała, skupiając swą uwagę na społecznym mechanizmie nadawania znaczeń działaniom w kontekście antropologii kulturowej. Czyni to, konfrontując teorie, metody oraz wyniki badań etnografii, etnologii, socjologii, psychologii, lingwistyki, semiotyki, kinezyki itd. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do humanistów, antropologów, a także specjalistów z zakresu komunikacji niewerbalnej, polityków, biznesmenów, dziennikarzy i ludzi mediów.

Przemyśl WP 108825

antropologia m

Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2015. - 362 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7850-769-7

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wykorzystali z jednej strony aktualne dane z literatury sięgając do prac wybitnych badaczy zamieszczonych w publikacjach książkowych oraz czasopismach o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Obszerna monografia wychodzi na przeciw pilnym potrzebom związanym z udostępnianiem najnowszych informacji w zakresie rozwijania zdolności porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży z ASD.

Lubaczów WL 49754

Przemyśl WP 108830

Przeworsk WK 52252

autyzm m

Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / aut. bajek Artur Barciś [i in.] ; il. Marcin Piwowarski ; wstęp, komentarze Katarzyna Klimowicz. - [Wyd. 2 poszerz. i popraw.]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2015. - 238, [2] s. : il. ; 22 cm. (Uczę się Rozwiązywać Problemy) 978-83-10-12871-3

Publikacja antologia pięknych i mądrych bajek dla dzieci, poradnik dla rodziców, a przede wszystkim świetny sposób na wspólne spędzenie czasu! Bajki-pomagajki to niezwykłe historie, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, zawierają wiele praktycznych wskazówek, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach, z którymi dzieci się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię, a także dowiedzieć, jak zachować się w wielu ważnych sytuacjach.

Lubaczów WL 49621

Przemyśl WP 108832

 

 bajkoterapia m

Bośnia i Hercegowina 1995-2012 : studium politologiczne / Szymon Sochacki. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - 345 s. : il. ; 23 cm.. - Bibliogr. s. 287-322 978-83-8019-187-7

Problematyka powstania, rozwoju i konsolidacji nowych państw na Bałkanach, po burzliwym i dramatycznym rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w latach 90. XX wieku, jest nadal aktualna, ważna i istotna. Jest tak, ponieważ proces stabilizowania sytuacji w poszczególnych z tych państw, i w całym regionie, ciągle trwa i nie ma w tej chwili jasnych oraz pewnych przesłanek pomyślnego, trwałego zamknięcia tego rozdziału najnowszej historii tej części kontynentu europejskiego. Sytuacja w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie, a także wokół nich, stanowi najdobitniejszą egzemplifikację poziomu napięć i atmosfery na Bałkanach. Również sytuacja w Macedonii, Serbii i Czarnogórze nie daje ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy mamy tam do czynienia z ugruntowanymi, stabilnymi i demokratycznymi systemami politycznymi […]. (Fragment książki

Przemyśl CzP 32

 bosnia m

Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - 461, [1] s. : il. ; 24 cm.(Propozycje i Materiały - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 90). - Bibliogr. przy pracach. 978-83-64203-38-1

Książka poświęcona jest współczesnym problemom czytelnictwa. Autorzy tekstów – pracownicy naukowi, bibliotekarze i biblioterapeuci – omawiają zagadnienia dotyczące psychologicznych, edukacyjnych i technicznych aspektów czytelnictwa. Czytelnictwo jest przez nich ujmowane jako proces komunikacji międzyludzkiej, niezależnie od wybranego nośnika treści i rodzaju transmisji danych, ale również jako forma uczestnictwa kulturowego, sposób czerpania wiedzy, źródło inspiracji i narzędzie budowania wspólnoty intelektualnej. Lektura może również służyć kształtowaniu wartości, postaw etycznych oraz wzbogacaniu sfery emocjonalnej. Wszystkie te walory kultury piśmienniczej zostały zestawione z niepokojącymi danymi wskazującymi na stopniowy zanik nawyków czytelniczych w społeczeństwie.

Lubaczów WL 49487

Przeworsk WK 51998

Przemyśl CzP 02

 czytelnictwo m

Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. - Warszawa : "Impuls", 2015. - 284 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 271-284. 978-83-7850-844-1

Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania – uczenia się i wychowania) powinien zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące formułowania celów kształcenia, stosowania zasad, metod, form i środków dydaktycznych. [...]

Lubaczów WL 49722

Przemyśl WP 108847

Przeworsk WK 52255

 dydatktyka m

Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa : "Difin, 2015. - 325 s. : il. ; 23 cm.(Engram). - Bibliogr. przy rozdziałach. 978-83-7930-720-3

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w obliczu spotykających ich dylematów. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście realizowanych przez nich ról i zadań, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. Wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne powodują, że w życiu ludzi pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju.

Przemyśl WP 108848

 

 dylematy m

Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością / red. Andreas D. Frohlich ; przeł. Renata Namińska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 200 s. : il. ; 24 cm.Na s. red.: "Wydanie pierwsze w języku polskim 2015 rok".. - Bibliogr. s. [189]-200. 978-83-7489-616-0

Głównym założeniem edukacji bazalnej jest towarzyszenie dziecku w rozwoju, wspieranie go w poznawaniu i doświadczaniu otaczającej rzeczywistości. Nie chodzi tu o bierne przekazywanie wiedzy od nauczyciela do ucznia, ale o jej wspólne szukanie, nabywanie i utrwalanie. Autorzy książki nie tylko szczegółowo charakteryzują zasady stymulacji bazalnej, ale przede wszystkim dokładnie pokazują, jak prowadzić ją na co dzień. Tłumaczą, jak planować zajęcia, jak wyznaczać i osiągać realne cele oraz jak wychowywać i przekazywać wartości. Dzielą się również wieloma propozycjami zajęć edukacyjnych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Opisywana przez nich metoda zyskała już uznanie specjalistów zachodnich, w Polsce zaś z każdym dniem zdobywa nowych zwolenników, którzy w swojej codziennej pracy przekonują się o jej skuteczności.

Lubaczów WL 49759

Przemyśl WP 108854

 edukacja m

E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 182 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 167-182. 978-83-7489-610-8

Autor ksiazki na podstawie swoich badań nie tylko charakteryzuje zjawisko e-learningu, ale przede wszystkim ukazuje jego nieograniczone – i współcześnie jeszcze nieuświadomione – możliwości. Korzystając z sieci, możemy uczyć się tego, czego chcemy, kiedy chcemy oraz jak i z kim chcemy. Jest to jedyna forma edukacji, na którą mamy tak naprawdę realny wpływ. Autor omawia również czynniki, które skłaniają do jej podjęcia, oraz prezentuje sylwetkę współczesnych e-studentów, jednocześnie zachęcając do własnych refleksji i działań w tym zakresie.

Przeworsk WK 52071

Przemyśl WP 108856

 elearning m

Filmoterapia : scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych / Ewa Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : "Difin", 2015. - 172, [1] s. : il. ; 23 cm (Engram) 978-83-7930-714-2

Książka jest podsumowaniem doświadczeń autorki związanych z rozwojem dziedziny filmoterapii, zawiera przegląd programów edukacyjnych działających w Polsce, scenariusze zajęć filmowych tworzonych przez autorkę dla programów edukacyjnych Akademia Planete + DOC i dla Młodzieżowej Akademii Filmowej w Gliwicach.

Druga część książki przedstawia propozycje najnowszych filmów z podziałem na kategorie oraz szczegółowe plany zajęć z wykorzystaniem danych tytułów filmowych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przemyśl CzP 37.091.3

 filmoterapia m

Miau.pl czyli Wychowanie na uboczu kultury / Michalina Rutka. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2015. - 305, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. s. 277-283. 978-83-7865-256-4

W publikacji Miau.pl, czyli wychowanie na uboczu kultury autorka, poprzez analizę codziennego życia jednej z wielu grup on-line, odkrywa złożoność świata tworzonego w Internecie. Ukazuje, jak mechanizmy regulujące życie społeczne w świecie realnym są transportowane i adaptowane w świecie wirtualnym. W książce tej nie chodzi o koty, choć one także są ważne. To przede wszystkim tekst o poszukiwaniu sensu życia, o odrzuceniu oraz nadziei, a także o tym, w jaki sposób Internet może pełnić funkcję akceleratora kumulującego i wyzwalającego rozproszoną energię jednostek.

Przemyśl WP 108887

 

 maiu m

Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 450 s. : il. ; 24 cm.(Logopedia XXI Wieku). - Bibliogr. s. 396-436 i przy rozdz. Indeksy. 978-83-7744-074-2

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku z pewnością zainteresuje i będzie pomocny studentom logopedii, logopedom praktykom oraz tym wszystkim, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z osobami z zaburzeniami mowy i/lub prowadzą badania naukowe z tego zakresu. Prezentowany tom jest wynikiem współpracy naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj problematyki.

Lubaczów CzL 49510

Przeworsk MKsK 376

Przemyśl CzP 376-056.264

 metodologia m

Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce : przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia / red. nauk. Anna Matysiak. - Warszawa : "Scholar", 2014. - 226, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. 978-83-7383-654-9

Książka przedstawia najważniejsze wyniki uzyskane w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego „Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce – kontekst społeczno-ekonomiczny, preferencje i wpływ na zadowolenie z życia” (FAMWELL). Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat przyczyn rozpowszechniania się nowych wzorców tworzenia i rozwoju rodzin w Polsce oraz ich konsekwencji dla dobrostanu psychicznego ludności. W kolejnych rozdziałach badamy, jak różnego rodzaju zasoby i ograniczenia, o charakterze ekonomicznym, instytucjonalno-prawnym czy społecznym, a także wyznawany system wartości wpływają na formowanie związków – w tym związków nieformalnych – i ich rozpad, na decyzje o urodzeniu pierwszego i kolejnego dziecka, a także na zjawisko bezdzietności.

Lubaczów WL 49113

Przeworsk WK 51712

Przemyśl WP 10889

 

 nowe m

Podstawy żywienia i dietoterapia / Nancy J. Peckenpaugh ; red. wyd 1. polskiego Danuta Gajewska ; [tł. z jęz. ang.: Sa'eed Bawa i in.]. - Wrocław : "Edra Urban & Partner", cop. 2015. - XXII, 673 s. : il. ; 26 cm. 978-83-7609-361-1 (Elsevier Urban & Partner). - 978-83-65195-00-5 (Edra Urban & Partner)

Podręcznik jest skierowany przede wszystkim do studentów dietetyki oraz kierunków pokrewnych, praktykujących dietetyków, lekarzy wszystkich specjalności medycznych oraz innych pracowników służby zdrowia zajmujących się żywieniem ludzi zdrowych, profilaktyką i leczeniem zaburzeń odżywiania.

Przemyśl WP 108906

podstawy m 

Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 414 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [380]-411 978-83-01-18167-3

Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często radzimy sobie z nimi sami lub z niewielką pomocą przyjaciół. Bywają jednak i takie kryzysy, z których łatwiej jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa. Publikacja to kompendium wiedzy dotyczącej teorii i praktyki poradnictwa psychologicznego dla osób na wszystkich etapach rozwoju. Czytelnik znajdzie w nim wiedzę na temat:
- celów, przebiegu i aspektów etycznych poradnictwa,
- umiejętności niezbędnych, by skutecznie udzielać pomocy psychologicznej,
- zadań rozwojowych odpowiadających poszczególnym etapom życia i możliwym trudnościom w ich realizacji,
- metod udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym,
- standardów poradnictwa psychologicznego dla par, rodzin, osób starszych, chorych, z niepełnosprawnością.
Publikacja umożliwia wszechstronne przygotowanie do prowadzenia poradnictwa psychologicznego w sposób skuteczny i profesjonalny

Jarosław WJ 56036

Przemyśl WP 108912

Lubaczów CzL 49580

 poradnictwo m

Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim - Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", 2015. - 339 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. 978-83-64185-75-5

Dzieci mogące mieć w przyszłości problemy z czytaniem i pisaniem można zauważyć już w przedszkolu. W pierwszym rozdziale książki przedstawiona jest problematyka ryzyka dysleksji i dysgrafii. W drugim omawiana jest organizacja zajęć terapeutycznych. Natomiast w rozdziale trzecim znalazły się praktyczne rozwiązania w postaci metod, ćwiczeń, scenariuszy zajęć i planów pracy przydatne podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych w przedszkolach z dziećmi ryzyka dysleksji i dysgrafii.

Książka przeznaczona jest dla studentów studiów pedagogicznych o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale także dla kochających rodziców, którzy pragną zrozumieć problematykę dysleksji i dysgrafii oraz chcą pomóc swoim pociechom.

Przeworsk WK 52009

Lubaczów WL 49768, 49780

Przemyśl WP 108914

 praca m

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w czytaniu i pisaniu : edukacja polonistyczna / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - 77, [1] s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 76-77 978-83-7134-773-3

Książka wspomoże nauczycieli i terapeutów w kompleksowym objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zarówno w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych, jak i organizowanych zajęć specjalistycznych. Autorki prezentują między innymi zadania wychowawców, nauczycieli i terapeutów, a także omawiają dokumentację i rodzaje ćwiczeń w nauczaniu języka polskiego.

Przeworsk CzK 52260

Przemyśl CzP 373.3.046-021.64

 

 

 

 

 

 program m

Spotkania z fikcyjnym terapeutą : jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych / Małgorzata Ganczarska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014. - 172 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 171-172. 978-83-7395-627-8

Opracowanie stanowi próbę połączenia osiągnięć współczesnej pedagogiki, psychologii i psychoterapii, a także bajkoterapii w prostą formułę, którą nazwano interwencjami terapeutyczno-wychowawczymi i zaadresowano do dzieci przejawiających indywidualne trudności w funkcjonowaniu. Interwencje te mogą przebiegać zarówno w sposób bezpośredni, czyli rozgrywać się między dorosłym a dzieckiem, jak i w sposób pośredni – metaforyczny, z udziałem fikcyjnego terapeuty, który pojawia się w wymyślonym specjalnie dla dziecka opowiadaniu korygującym. Niewątpliwym atutem książki są przykłady takich opowiadań tworzonych dla konkretnych dzieci, dodatkowo opatrzone komentarzami. Książka adresowana jest nie tylko do rodziców, ale i do pedagogów różnych specjalności – nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej czy też pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podjęta problematyka może również zainteresować studentów pedagogiki.

Przemyśl WP 108800

spotkania m 

Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna : materiały diagnostyczne / Grażyna Billewicz, Beata Nowak, Wojciech Ziajka. - Gdańsk : "Harmonia", [2015]. - Teka (52 s. ; [31] k. tabl. luz.) : il. ; 22 cm

Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna : kwestionariusz diagnostyczny / Grażyna Billewicz, Beata Nowak. - Gdańsk : "Harmonia", 2015.

Publikacja składa się z dwóch części: Kwestionariusza diagnostycznego (książki) i Materiałów diagnostycznych (teczki). Jest to narzędzie, które umożliwi nauczycielom przedszkolnym dokonanie oceny poziomu rozwoju mowy dzieci przed przekroczeniem przez nie progu szkolnego. Pomoc ta może być również wykorzystana przez logopedów do wstępnej diagnozy i terapii. Ocenie podlega zdolność rozumienia i nadawania mowy, posługiwanie się częściami mowy i ich prawidłowa odmiana, umiejętność budowania zdań oraz, orientacyjnie, zakres słownictwa z wybranych obszarów. Kwestionariusz został opracowany w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim). Umożliwia to wstępną diagnostykę dzieci dwujęzycznych, których w przedszkolach i gabinetach logopedycznych pojawia się coraz więcej.

 

Przemyśl WP 15265/b

Przemyśl WP 15264/b

 sprawnosc m

Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich / Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015. - 205, [1] s. : il. ; 24 cm.Aneks.. - Bibliogr. s. 179-188. 978-83-8018-014-7

W książce podjęto debatę na temat tego, jak pomóc dziecku w opanowaniu trudnej sztuki pisania, jakie działania przedsięwziąć na wczesnych etapach edukacji, by przygotować je do komunikowania się za pomocą pisma, wykorzystując naturalną aktywność dziecka oraz jego dotychczasową wiedzę na ten temat. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz studentów wczesnej edukacji.

Przemyśl WP 108803

 swiadomosc m

Terapia traumy : teoria i praktyka terapii opartej na dowodach / red. nauk. Robert A. McMackin [i in.] ; przekład Sylwia Pikiel. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 559, [1] s. : il. ; 25 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. 978-83-7744-082-7

Znaczący postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat w badaniach nad stresem traumatycznym, świadczy o rozległości tej dziedziny oraz wizji naukowców wywodzących się z wielu różnych tradycji. Dzięki spektakularnemu poszerzeniu wiedzy i teorii na temat symptomów, diagnoz, leczenia oraz poznawczych i behawioralnych podstaw zaburzeń związanych z traumą znacznie poprawiły się nasze możliwości prowadzenia skupionych na traumie terapii opartych na dowodach. W książce tej staraliśmy się przybliżyć klinicystom zajmującym się leczeniem osób dotkniętych traumą ideę zintegrowanej terapii traumy, która czerpie z aktualnych osiągnięć naukowych i doświadczeń klinicznych związanych z tym tematem.

Przemyśl WP 108937

 

 

 

terapia m 

Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich / Lidia Pietruszka. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2015. - 336, [1] s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 301-315. 978-83-7702-986-2

Zagadnienie procesu wychowania dzieci w rodzinie ubogiej to interesujący, aczkolwiek niełatwy przedmiot zainteresowań badawczych. Efektywne prowadzenie badań w tym zakresie wymaga nie tylko gruntownej wiedzy pedagogicznej, ale także dobrej orientacji w problematyce społeczno-politycznej, socjologicznej i ekonomicznej. (...). Polski dorobek w zakresie badań nad ubóstwem nie jest imponujący. Jeszcze skromniejszy jest w dziedzinie realizacji zadań wychowawczych przez rodziny ubogie. (...). Nie ulega więc wątpliwości, że podjęte badania (...) są w pełni uzasadnione z naukowego punktu widzenia. Wyniki tych badań nie tylko wzbogacają naszą dotychczasową wiedzę, ale i mają walory aplikacyjne. (...). Będą także dobrze służyły badaniom ogólnopolskim jako materiał komparatystyczny. "

Przemyśl WP 108809

 wychowanie m

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu