Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Aneta Czerska. - Warszawa : Instytut Rozwoju Małego Dziecka, 2016. - 223 s. ; 24 s. - Bibliogr. s. 211-223 978-83-62294-37-4

Publikacja jest książką przeznaczoną dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem małego dziecka, zarówno pedagogów, jak i rodziców. Pozwoli na wzbogacenie warsztatu specjalistów, jak również uniknięcie wyważania otwartych drzwi przez młodych rodziców. Polecana przede wszystkim wykładowcom i studentom pedagogiki i psychologii oraz dyrektorom i wychowawcom przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Przemyśl WP 109946

Czytanki ze zrozumieniem : materiały do nauki czytania ze zrozumieniem / oprac. Magdalena Hinz. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. - 129 s. : il. ; 29 cm 978-83-7134-826-6

Wydawnictwo do wykorzystania jako pomoc w doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zawiera teksty, których treść dotyczy różnych zagadnień omawianych na lekcjach. Dzięki nim dziecko może utrwalać znajomość liter, ćwiczyć czytanie, poznawać nowe wyrazy. W części następnej znajdują się ćwiczenia dotyczące czytanek.

Przemyśl WP 109947

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. - Warszawa : "Difin", 2016. - 222 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. [209]-222 978-83-8085-056-9

Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji, straży granicznej i służby celnej, służby więziennej, straży pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony Rządu. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły jej na sformułowanie wielu wniosków, które mają wysoki poziom użyteczności, zarówno dla polityków, przedstawicieli administracji publicznej, jak i studentów prawa, nauk politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego.

Przemyśl WP 109996

Recepturki czyli Jak dzieci przedszkolne można spokojnie przeprowadzić od beztroskiej zabawy do obowiązku szkolnego / Elżbieta Maria Minczakiewicz i Katarzyna Bayer. - Bełchatów : "Małe Jeżyki", 2015. - 76 s. : il. ; 23 cm + CD. -Bibliogr. s. 69-74.978-83-64429-05-7

Książka zawiera zestaw piosenek i ćwiczeń, które rozbudzają u dzieci logiczne myślenie, inspirują do liczenia, sylabizowania, znajdowania różnic a jednocześnie dają wiele zabawy. W książce znajdują się również wiersze, które w treści przekazują przepis i inspirację do rysunków. Zabawy można wykorzystać w pracy indywidualnej bądź w grupie. Zestaw kart pracy do pobrania ze strony internetowej z możliwością wielokrotnego wydruku. Karty pracy są ściśle połączone tematycznie z treścią ćwiczeń. Do Książki dołączona jest płyta CD, na której znajdują się 32 utwory muzyczne wykorzystywane podczas ćwiczeń.

Przemyśl WP 109941

Społeczne skutki migracji zarobkowych : na podstawie opinii mieszkańców Podkarpacia / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - 225, [1] s. : il. ; 24 cm 978-83-7996-197-9

Autorka omawia zagadnienia dotyczące zjawiska migracji, jego skalę i konsekwencje. Ujmuje problem historyczne (zjawisko migracji na przestrzeni wieków) oraz współcześnie, prezentując aktualne regulacje prawne imigracji i emigracji. Autorka skupia się na obszarze Galicji oraz powojennego Podkarpacia

Przemyśl WP 110010
Przeworsk WK 52601

Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
i niepełnosprawnych
/ pod red. nauk. Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 188 s. : il. ; 24 cm.- Bibliogr. przy pracach. 978-83-7996-196-2

Współczesne ujęcie wsparcia dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wymaga transdyscyptinarnego podejścia do dziecka i jego rodziny. Problem wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi/specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na złożoność zagadnień nakłada na specjalistów obowiązek głębokich przemyśleń teoretycznych, merytorycznych, poprawności metodologicznej. (...) Publikacja zawiera teksty opracowane zarówno przez pracowników uczelni wyższych - uznane autorytety naukowe, jak i studentów - przyszłych nauczycieli i pedagogów.

Przemyśl WP 110007
Przeworsk WK 52598

Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / pod red. nauk. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - 175, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz 978-83-7996-144-3

Współczesna rzeczywistość - globalizacja, mediatyzacja i konsumpcjonizm sprawiają, iż młody człowiek jest coraz bardziej uwikłany w gąszczu propozycji, stylów oraz erzaców szczęścia. W tej przestrzeni pomagania człowiekowi w procesie detoksykacji może pomóc niniejsza publikacja. Jest to książka napisana przez młodych ludzi o młodzieży. Ta perspektywa jest niezwykle cenna, zostaje bowiem naznaczona większą wiarygodnością. Sami autorzy, pisząc o zagrożeniach, spotykają się z nimi codziennie oraz obserwują swoich rówieśników zmagających się ze skutkami nieroztropnego sięgania po gadżety cywilizacyjne. (...)

Przemyśl WP 110012
Przeworsk WK 52603

Zagrożenie terroryzmem : poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro / Robert Cegiełka. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner, 2015. - 191, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 175-189 978-83-940405-3-6

Autor podejmuje się próby analizy oddziaływań terroryzmu na bazie koncepcji bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podobnie jak zjawisko terroryzmu, sfera bezpieczeństwa, która nie jest constans, także ulega ciągłym zmianom. Wymaga to od państw i organizacji międzynarodowych adaptacji do tych zmian w celu sprostania nowym zjawiskom, wyzwaniom i zagrożeniom. A terroryzm zajmuje tu miejsce szczególne, jak bowiem zauważa Autor, w znaczący sposób wpływa on na nasze (obywateli) poczucie bezpieczeństwa, wobec którego rządy państw nie mogą pozostać obojętne. Monografia stanowi istotny wkład w rozważania na temat zależności pomiędzy terroryzmem jako zagrożeniem a stanem bezpieczeństwa w rozumieniu narodowym i międzynarodowym oraz procesami gospodarczymi w wymiarach mikro i makro.

Przemyśl WP 109969

Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym : centrum dla rodzin / Tomasz Biernat, Jarosław Przeperski. - Wyd. 1 popr. - Toruń : "Akapit", 2015. - 150 s. : il. ; 24 cm.(Problemy Pracy Socjalnej). - Bibliogr., netogr. s. 139-145 978-83-63955-33-5

Publikacja, jak wynika z recenzji ma na celu wzbudzać refleksję nad poszukiwaniem pozasystemowych rozwiązań w zakresie efektywnego wsparcia rodziny i stać się inspiracją dla wszystkich osób i instytucji troszczących się o rodzinę pojmowaną jako dobro społeczne. […] Książka jest cennym narzędziem dla badaczy problematyki, studentów dyscyplin pomocowych, ale także przedstawicieli profesji realizujących na co dzień pomoc rodzinom w środowisku lokalnym.

Przemyśl WP 109973

Za pięć dwunasta [Film] / scen. i reż. Maciej Słysz. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2015]. - 1 płyta wiz. [DVD] (32 min 14 s) : dźw., kolor. ; 12 cm + broszura ze scenariuszami lekcji wychowawczych. - 11 s. 18 cm

Film oparty na autentycznych wydarzeniach, nagrany w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Nagroda na Festiwalu Filmów Dokumentalnych Herby 2014 r. - Zawiera: Wypowiedź Barbary – matki byłego osadzonego, wypowiedź reżysera filmu, pedagoga i wychowawcy więziennego . Publikacja do wykorzystania na zajęciach wychowawczych. Może go też obejrzeć każdy, a w szczególnie te osoby, które mają słaby kontakt emocjonalny
z najbliższymi. Historia głównego bohatera może stać się inspiracją do zastanowienia się nad sobą, nad relacją z kimś bliskim oraz do podjęcia kroków aby te relacje poprawić.

Przemyśl WP 626/E

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie recenzji i rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu