Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [red. merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka]. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2016. - 151 s. : il. ; 23 cm 978-83-931433-3-7

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA od 12 lat wspiera osoby pracujące z grupami (nauczycieli i nauczycielki, psychologów i psycholożki, trenerów i trenerki) w wykorzystaniu metody dramy w pracy z młodzieżą prowadząc zajęcia obywatelskie i antydyskryminacyjne. Wśród artykułów znajdują się przykładowe scenariusze zajęć , które można wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Przemyśl WP 110181

Pomyśl, zapamiętaj, zapisz : ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. Cz.1 / Lena Szyndler. - Wyd. 3. - Kraków : "POL-DRUK", 2014. - 175, [1] s. : il. ; 23 cm 978-83-936068-7-0

Publikacja zawiera zbiór ćwiczeń terapeutycznych, przeznaczonych dla uczniów doznających niepowodzeń w nauce czytania i pisania. Dla uczniów, którzy radzą sobie z opanowaniem tych umiejętności znacznie gorzej, niż można byłoby oczekiwać, biorąc pod uwagę poziom ich rozwoju intelektualnego. Zbiór zawiera ćwiczenia dla uczniów klas starszych szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników, którym nie udało się przezwyciężyć doświadczanych trudności na szczeblu nauczania początkowego.

Przemyśl WP 110176

Pomyśl, zapamiętaj, zapisz : ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. Cz. 2 / Lena Szyndler. - Wyd. 3 uzup. - Kraków : "POL-DRUK", 2015. - 179 s. : il. ; 23 cm 978-83-936068-1-8

Pierwsza część zawierała głównie ćwiczenia oparte na słowie, natomiast w drugiej części zawarte są zestawy ćwiczeń, w których ważnym elementem jest trening płynności myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz szybkość przywoływania informacji. Występuje też więcej ćwiczeń z układaniem zadań i redagowaniem opowiadań. Mają one na celu aktywizację ucznia do twórczego myślenia. Druga część książki zawiera zestawy stanowiące rozwinięcie ćwiczeń z części pierwszej, a także całkiem nowe zestawy zadań o zwiększonym stopniu trudności. Warunkiem pomyślnego korzystania z drugiej części opracowania jest zapoznanie się z pierwszą częścią, w której przede wszystkim były różne warianty ćwiczeń ze słowem, stanowiące podstawę do rozwiązywania trudniejszych zadań. Ćwiczenia te adresowane są do wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości uczenia się i przyswajania wiedzy. Można je prowadzić indywidualnie lub grupowo w szkołach i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod kierunkiem specjalistów, posługując się załączoną instrukcją. Podobnie jak w części pierwszej, na końcu książki są rozwiązania ćwiczeń umożliwiające sprawdzenie poprawności ich wykonania.

Przemyśl WP 110177

Pielęgniarstwo diabetologiczne / red. nauk. Alicja Szewczyk ; konsultacja nauk. Leszek Czupryniak ; [aut. Grażyna Bączek i in.]. - Wyd.1 - 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 346, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm . - Bibliogr. s. 338-342. Indeks. 978-83-200-4226-9

Cukrzyca ze względu na skalę zjawiska, przewlekły charakter, a także nieuleczalność jest chorobą społeczną. Prawidłowe leczenie chorego wymaga skoordynowanego działania zespołu terapeutycznego, w skład którego wchodzą m.in. pielęgniarka, lekarz i dietetyk.
Głównym założeniem publikacji jest przede wszystkim ukazanie problemów z jakimi stykają się pielęgniarki opiekujące się pacjentami chorymi na cukrzycę. Publikacja omawia m.in.: Postępowanie terapeutyczne; Edukację chorych; Aspekty prawne związane z opieką nad pacjentem chorym na cukrzycę. Książka zawiera aneks, w którym znajdują się: diagramy krzyżówki, przykładowa instrukcja obsługi glukometru, symulacje przygotowania posiłków, a także rysunki dzieci chorych na cukrzycę. Publikacja skierowana jest do pielęgniarek pracujących zawodowo w szpitalach, przychodniach oraz do studentów pielęgniarstwa.

Przemyśl CzP 616

Pytania, których się nie zadaje / [red. Jolanta Koral ; aut. Jolanta Grabowska i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2012. - 172 s. : il. kolor. ; 18x25 cm.Na okł. podtyt.: 12 reporterów, 12 ważnych odpowiedzi. 978-83-918212-6-8

Pozycja jest zbiorem reportaży i wywiadów dziennikarzy, którzy piszą o osobach z zespołem Downa z perspektywy własnych obserwacji i rozmów z nimi. Dowiadujemy się z niej wiele o życiu, marzeniach, radościach i planach życiowych tych osób. Także o tym jak są traktowane przez innych, często postrzegane poprzez stereotypy i marginalizowane, ale także akceptowane i doceniane przez swoje otoczenie. Z książki dowiadujemy się też wiele o rodzicach osób z niepełnosprawnością, ich obawach, nadziejach i licznych trudnościach, jakie napotykają sprawując opiekę nad swoimi dziećmi. Książka jest więc bogatym źródłem informacji na temat życia, możliwości i ograniczeń osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.

Przemyśl WP 110191

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień / [nadzór merytoryczny Tomasz Kowalewicz]. - Warszawa : Fundacja Praesterno, cop. 2016. - 116 s. ; 21 cm. - Bibliogr., netogr. przy pracach. 978-83-940806-2-4

Publikacja prezentuje 16 programów znajdujących się w Bazie programów rekomendowanych powołanej przez cztery instytucje: Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prezentowane programy poddane zostały ocenie Zespołu ds. oceny i rekomendacji programów działającym przy KBPN i uzyskały rekomendację na jednym z trzech poziomów jakości: Poziom 1 − Program obiecujący, Poziom 2 − Dobra praktyka, lub Poziom 3 − Program modelowy.

Przemyśl WP 110179
Przemyśl WP 110180

Twarze sukcesu : Zespół Downa / [red. Jolanta Koral, Andrzej Suchcicki]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2014. - 232 s. : il. kolor. ; 24 cm

Książka przedstawia ludzi z zespołem Downa, którzy w sposób mniej lub bardziej spektakularny przełamują stereotyp niepełnosprawności intelektualnej jako nieszczęścia, choroby, bezradności
i nieprzystosowania społecznego. Nie jest naukowym wywodem i specjalistycznym wykładem na temat zespołu Downa, ale opowieścią o konkretnych osobach.

Przemyśl WP 110190

Zespół Downa w XXI wieku / [red. Jolanta Koral ; aut. Andrzej Kochański et al.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2013. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. 978-83-918212-7-5

Jest to praca zbiorowa o charakterze monografii, której celem nie było zaprezentowanie analizy czy syntezy doświadczeń związanych z pracą z dziećmi z zespołem Downa. Zamierzeniem autorów było napisanie poradnika dla praktyków. Podstawową ideą było zebranie najnowszych informacji na temat zespołu Downa w obszarach pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii i innych dziedzin nauki. Praca z osobami z zespołem Downa wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności. Książka adresowana jest do rodziców, opiekunów, osób profesjonalnie zajmujących się rewalidacją osób
z zespołem Downa, jak i studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej oraz innych kierunków.

Przemyśl WP 110189

Na podstawie recenzji i rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu